Ledige fastlegehjemler
Ledig vikariat 100% stilling som sykehjemslege
Lege i spesialisering Thoraxkirurgi
Lege i spesialisering
Stipendiat
Vi søker engasjert lege for å arbeide med legemidler i spesialisthelse-tjenesten
Overlege
Overlege
Ledig vikariat for lege i spesialisering i klinisk farmakologi 
Overlegevikariat
Lege i spesialisering barnesykdommer
Overlege ved Medisinsk klinikk, Indremedisinsk avdeling
Overlege gastrointestinal patologi
Overlegestilling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Oslo Nord, enhet Bjerke
Lege i spesialisering Thoraxkirurgi
Overlege i radiologi
Overlege, fast stilling Seksjon rusakuttmottak og avgiftning 
Seksjonsleder/overlege
Senior Consultant combined with Adjunct Professor / Associate Professor in Hematopathology
Overlege endokrinologi / LIS3 endokrinologi
Spesialist i onkologi
Overlege TSB/LAR
Lege i spesialisering - radiologi       
Lege, Seksjon for akutte tenester
Doktorgradsstipendiat
Overlege arbeidsmedisin
Lege i spesialisering, LIS 3 - psykiatri
Overlege
Lege i spesialisering, rus- og avhengigheitsmedisin
Overlege
Overlege Hjarteavdelinga med teneste i Mottaksklinikken
Psykiater til ny ROP eining
Psykiater til ny ROP eining
Psykiater ved Regional avdeling spiseforstyrringar
Psykiater til leiing av Regional avdeling spiseforstyrringar
Overlege/Spesialist i psykiatri
Prosjektleiar
Overlege/spesialist i psykiatri
Overlege innen immunologi og transfusjonsmedisin 
Lege i spesialisering (LIS) fast 100%
LIS2 - Indremedisin
Lege i spesialisering, Onkologi, 100% fast stilling
Lege i spesialisering, vikariat
Lege i spesialisering 2
Ledig LIS 2/3
HelseIArbeid: Ledig stilling for spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved vår nyoppstartede poliklinikk  
Leger i spesialisering (LIS3) - voksenpsykiatri
Lege i spesialisering medisinsk biokjemi
Vi søker psykiater/overlege
Overlege med seksjonslederansvar, avdeling mikrobiologi og smittevern
Vil du bli LIS ved Barne- og ungdomsklinikken?
Medisinsk divisjon søker etter leger som ønsker å spesialisere seg i indremedisin
Lege 
Avdelingsleder,  Endokrinologisk avdeling, Ahus 
Overlege
Overlege til DPS Døgn
Militær lege
Lege i allmennspesialisering (ALIS)
Militær Lege Setermoen
Vikariat som LIS-3 innen ortopedi.
LIS III - kardiologisk avdeling
Overlege, post N1
Ledig vikariat for LIS lege ved ØNH avdelingen
3 overlegestillinger
3 LIS-vikariater 
Overlege
Overlege akuttpost C1
Overlege
Fastlegehjemler i Tromsø
Ass. bydelsoverlege/bydelslege
Fastlegehjemmel
Lege i spesialisering, LIS 3 - Psykiatri
Overlege/Barnepsykiater
LIS2 indremedisin
Overlege i psykiatri
Overlege/Psykiater/Psykologspesialist
LIS 3-Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Overlege - Øyesykdommer
Overlege
Overlege - Akutt- og mottaksmedisin
Overlege - Lungesykdommer
Overlege- Geriatri
Overlege - Psykiatri
Overlege
Overlege - fysikalsk medisin og rehabilitering
Vikar for lege i spesialisering - Psykiatri
Lege i spesialisering - Psykiatri
Lege i spesialisering radiologi
Lege i spesialisering - generell indremedisin
Lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering
Lege i spesialisering nevrologi
Fagsjef
PhD-kandidat-Psykolog(spesialist) / lege(spesialist) i psykiatri  
Lege i spesialisering psykiatri
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering 2-3
Avdelingssjef
Overlege innen samhandling og samfunnsmedisin
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Overlege - urolog
Overlege
Overlege - spesialist i radiologi med MR kompetanse
Lege i spesialisering
Spennende stilling som overlege
Overlege
Overlege - Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, alternativt allmennmedisin eller psykiatri
Lege i spesialisering indremedisin (LIS 2/3)
Lege i spesialisering fysikalsk medisin og rehabilitering
Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
Overlege Radiologi
Overlege i Gastrokirurgi
Klinikksjef kirurgisk klinikk
Klinikksjef medisinsk service
Klinikksjef akuttmedisinsk klinikk
Klinikksjef medisinsk klinikk
Prosjektdirektør - Nye Helgelandssykehuset
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering Generell indremedisin
Lege i spesialisering, Nevrologi
Overlege
Endokrinolog eller spesialist i indremedisin med interesse for diabetes
Overlege i vakre Vesterålen
Lege i spesialisering i indremedisin
Overlege i psykiatri
Lege i spesialisering i psykiatri - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storslett
Lege i Pasientsentrert Helsetjenesteteam Harstad
Lege i spesialisering i hjertesykdommer
Overlege i psykiatri og klar for nye utfordringer? 
Lege i spesialisering i nevrologi
Overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer
Lege til bedriftshelsetjenesten 
Overlege, spesialist i øre-nese-halssykdommer
Overlege ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved SPHR/DPS Tromsø
Overlege ved FACT Tromsø
Overlege ved Døgnseksjonen ved SPHR/DPS Tromsø
Overlege ved Ambulant akutteam ved SPHR/DPS Tromsø
LIS 2 vikariat indremedisin ved St.Olavs hospital
LIS 2/3 vikariat indremedisin ved St. Olavs hospital
Gynekolog/lege 20% vikariat
Lis-lege
Overlege i psykiatri
LIS (Lege i spesialisering)
Overlege i psykiatri
Overlege, spesialist i psykiatri/rusmedisin v/Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT)
Overlege i psykiatri 100% fast stilling - allmennpoliklinikk
Overlege vikariat - Hovedintensiv, legetjenesten
Ledig fastlegehjemmel ved Loddefjord legesenter AS, Laksevåg bydel
To nullhjemler ved nytt, sammenslått legekontor - Bergenhus bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Fjellsiden Legesenter - Bergenhus bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Fjellsiden Legesenter - Bergenhus bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Åsane Legekontor
Ledig fastlegehjemmel ved Landåslegene, Årstad bydel
Fastlegehjemmel
Fastlegehjemmel
Ledig fastlegeheimel
Lege i spesialisering – Radiologi
Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri
Lege i ALIS-kontor, 100 % Engasjement
Fastlegehjemmel, Voll legesenter
Fastlegehjemler ved Biri Helsesenter i Gjøvik (ASA 4310 pkt. 8.2)
Legevaktsoverlege
Lege i spesialisering (vikariat)
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering - Psykiatri
Lege i spesialisering
Er du lege og ønsker å jobbe med barn og unge? Ledige LIS vikariater i BUPA VVHF
Jeg søker spesialister i patologi
Overlege/lege i spesialisering (LIS 3)
LIS3 - ortopedisk avdeling
LIS3 radiologi
LIS3 radiologi
Overlege onkologi
Overlege/medisinskfagleg rådgjevar patologi
Overlege / spesialist i psykiatri
Lege i spesialisering, radiologi
2.gangs utlysning, ledig fastlegehjemmel ved Harestua medisinske senter
Overlege
Klinikksjef Medisinsk klinikk
Ønsker du en 8-16 jobb? Volvat Lillehammer søker gynekolog
Volvat søker legespesialister innen gynekologi, hud og nevrologi
Fastlege
Lege på natt
Fastlegehjemmel ALIS
Overlege / erfaren LIS
Lege med lisens/ turnusventer
LIS3 / ALIS i korttidspoliklinikk
Lege i spesialisering, LIS2/LIS3, indremedisin
Spesialist i Psykiatri 
Lege i spesialisering, psykiatri
Overlege sikkerhetspsykiatri
Overlege kirurgi 100% fast stilling
Overlege anestesi Stord sjukehus
LIS anestesiologi, vikariat 100 %
Vikariat Overlege, anestesiologi
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering, psykiatri, Haugaland DPS og Spesialisert Behandling Haugesund Sjukehus
Leger i helsehus og sykehjem, to faste stillinger 100 % og ledige vikariater- Virksomhet helse
Fastlegehjemmel ved Storbyen Legesenter - Virksomhet helse
Fastlegehjemmel ved Hafslundsøy Legesenter - Virksomhet helse
Fastlegehjemmel
Førsteamanuensis i allmennmedisin
Overlege/spesialist i psykiatri
Fastlegevikariater ved Leknes legesenter
100 % Lege vikariat.
Vikariat ved Skotselv legesenter
Legespesialist
Lege
Overlege/spesialist i psykiatri
Overlege/spesialist i psykiatri
Områdedirektør smittevern
Fastlege - spesialist i allmennmedisin
Fastlege
Vil du bidra med å utvikle smittevernarbeidet i Norge?
2 ALIS- stillinger på fastlønn ved Stilla legesenter
Lege i spesialisering, Revmatologi
Fastlege, to 100 % stillinger
1-3 gynekolog(er), hel-/deltid i veldrevet privat tverrfaglig praksis på Majorstuen, med mulighet for overtagelse.
Fastlege
Sykehjemsoverlege
Avdelingsleder legevakt
Ledig fastlegeheimel i vakre fjellbygda Vågå!
Fastlegehjemmel
Folkehelsekoordinator
Legestilling
Helsestasjonen søker en lege som ønsker en spennende og variert arbeidshverdag!
100% fast stilling som fastlege, LIS3
Driftsavtale for spesialist i øre-nese-hals
Driftsavtale for spesialist i øyesykdommer
Senior/Junioravtale for spesialist i indremedisin og lungesykdommer
100 % driftsavtale for spesialist i øyesykdommer - Narvik
Driftsavtale for spesialist i øre-nese-hals
Ledig fastlegehjemmel ved Stadion legesenter
Ledig fastlegehjemmel ved Holbergsgate legesenter
Ledig fastlegehjemmel med gode betingelser for både ALIS og spesialist i allmennmedisin
Lege i spesialisering medisinsk biokjemi
Seksjonsoverlege
Overlege medisinsk biokjemi
Lege 100% fast stilling - arbeidsretta rehabilitering
Fastlegehjemmel
Tar du utfordringen og flytter til ville vakre Nordkyn?
Sykehjemslege
Kommunelege/fastlege
Fast stilling som sjukeheimslege på Bryneheimen
Fastlegevikar
Fastlege - ALIS
Overlegestilling på Legevaktsentralen
Ass. seksjonsoverlege - engasjement
Fastlege
Overlege psykiatri
Lege i spesialisering - ortopedisk kirurgi
Lege i spesialisering innan ortopedisk kirurgi
Overlege - spesialist i urologi
Lege i spesialisering
Overlege i spesialisert habilitering
Spesialist i psykiatri
Lege i spesialisering
Vi søkjer dyktige gynekologar til Kristiansund sjukehus!
Overlege psykiatri 
Fastlegehjemler med utvidet etableringstilskudd ved Bryggen medisinske senter
Vil du bli lege på fjellet? Unik mulighet for deg som elsker snødekte vidder og et levende bygdesamfunn
Rådgivende lege
Fastlege ved Blåbyen legekontor
Sjeflege
Fastlegeavtaler
Legevaktslege
Fastlegehjemmel ved Gaula legesenter
LEDIG FASTLEGEVIKARIAT 20% på STORO
Allmennlege
Fastlegehjemmel Stovner Legesenter og Vestli Legesenter
Kommuneoverlege
Fastlegehjemmel med oppstart tilskudd
Nyopprettet fastlegehjemml med 8.2 avtale ledig i Elverum
Ledig fastlegehjemmel med oppstartstilskudd ved Sentrum legesenter
Professor i psykiatri förenad med anställning som specialistutbildad läkare
Vil du bli vår nye avd. overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen?
Er du vår neste fastlege?
1 Øyelege/Kirurg og 1 hudlege søkes
Allmennlege til fast stilling i Lofoten
Tilsynslege i 100% fast stilling
Fastlønnet lege i 50 % stilling, 2. gangs utlysning
Overlege
Clinical Professor and Chair in Emergency Medicine
Fastlegeheimel ved Ål Legekontor
Ledige fastlegehjemler med kommunal andel
Bedriftslege i 100 % fast stilling
Engasjement for radiolog i vår medisinske klinikk
Lege eller farmasøyt for kodeverk og terminologi
Fastlege
Sommervikariat i allmenpraskis på Tøyen
Hudlege / Hudlege under spesialisering søkes omgående
Allmennlege Oslo-området
Allmennlege Bergen
Allmennlege Stavanger sentrum
Fastlegevikar på Nanset Legesenter
Ledig fastlegehjemmel/ALIS-stilling: Kostnadsfri etablering, gode betingelser og fag-muligheter
To ledige fastlegehjemmeler/ALIS-stillinger: Kostnadsfri etablering, gode betingelser og fag-muligheter
Ledig vikariat 100% stilling som fastlegevikar
Assisterande fylkeslege
Psykiatrisk stilling i et spennende fagmiljø og moderne kontorer i Stavanger
Attraktiv fastlegestilling steinkast fra Haugesund
Ledig fastlegestilling i pendleravstand fra Stavanger
Er du ferdig med medisinstudiet og ser etter en ny utfordring?
Stillinger for fastleger med fast lønn i hele Norge!
Fastlegestilling i et faglig sterk arbeidsmiljø
Har du lyst på en ny utfordring? Da er dette vikariatet for deg!
Online lege innen allmennmedisin
Medisinsk sjef
Lege innen allmennmedisin
Ledig 50% vikariat som fastlege fra 08/2021 i Ski
Fastlegehjemmel - Løken legekontor
Kommunal fastlege - Engasjement
Nyopprettet fastlegehjemmel
Ønsker du å jobbe som fastlege/ALIS i en dynamisk og fremoverlent kommune?
Fastlegehjemmel (ALIS) ved Midtløkken legekontor i Tønsberg
Ledig ALIS-hjemmel ved 3-legeprasksis sentralt i Tønsberg
Fastlegehjemmel (ALIS-hjemmel) ved Tønsberg medisinske senter
Legevaktoverlege 100%
Lege i kombinasjonsstilling
Lege - omsorgssenter og helsestasjon
Fastlege, Legene på Kjøita
Fastlege, Dronningensgate legesenter
Lege i spesialisering (ALIS)
Fastlegehjemmel
Fastlegehjemmel i Stavanger
Ledig Fastlegeheimel 60%, til legekontor sentralt på Straume
Fastlegeheimel
Fastlegeheimel - 100 %
LEDIG VIKARIAT FOR FASTLEGE
Fastlegehjemmel Moholt legesenter
Samfunnsmedisiner under utdanning
Fastlegehjemmel
Fastlegehjemmel næringsdrift
Vikariat som ALIS lege/LIS 3 lege ved Moan Legesenter
Rådgivende overlege
Allmennlege
Ledig fast 100% stilling som allmennlege
Bedriftslege
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Fastvikariat
Vikariat i allmennpraksis - 50%
20-50% vikariat i allmennlegepraksis
Legespesialist
Konsulent lege/allmennlege
Fastlege
Fastlege
Øyelege
Tilsynslege
Ledig vikariat midt i Stavanger sentrum