Overlege ved Døgnseksjonen ved SPHR/DPS Tromsø
Overlege psykiatri
Vikariat i allmennpraksis
Overlege i spesialisert habilitering
Allmennlege i Trondheim
Vikariat overlege ved Ambulant akutteam ved SPHR/DPS Tromsø
Bogstadveien Medisinske Senter, avd. Bogstadveien Legevakt søker A L L M E N N L E G E
Ledig fastlegevikariat
Vikariat i allmennpraksis
Vi søkjer dyktige gynekologar til Kristiansund sjukehus!
Vi søkjer dyktige gynekologar til Molde sjukehus!
Fastlegehjemmel Torget Legesenter
Lege i Pasientsentrert Helsetjenesteteam Harstad
Overlege habilitering
Lege i spesialisering innan indremedisin
Vikariat i allmennpraksis
Lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering
Vikariat i allmennpraksis
Overlege - spesialist i radiologi
Overlege i indremedisin
Vikariat i allmennpraksis
Ledig fastlegehjemmel ved Engen Legesenter DA - Bergenhus bydel
Lege i spesialisering, psykiatri Ullensvang
To ledige vikariat som Lege i spesialisering i patologi. 100 % stilling.  
Fastlegevikar ved Rødtvet legesenter
Vikariat i allmennpraksis
Lege i spesialisering, psykiatri
Ledig fastlegehjemmel i Nattlandsveien 89 - Årstad bydel
Arbeidsmedisiner / Bedriftslege
Senior Consultant combined with Professor II / Associate Professor
Vi søker overlege i 100% stilling i område «Legemiddelbruk»
Fastlegevikariat - Bydel Frogner - Oslo
Fulltids legejobb på legevakt, allmennlege i spesialisering (ALIS)
Overlege i psykiatri
Overlege gastrokirurgi / generell kirurgi
Lege i spesialisering - Lungemedisin 
Anestesioverlege  
Overlege i psykiatri
Vikariat i allmennpraksis
Lege med erfaring på kommunal korttids døgnavdeling
Vikariat i allmennpraksis
Seksjonsoverlege medisinsk biokjemi
Overlege
Leger i sykehjem
Bedriftslege
100 % avtaleheimel i psykiatri i Nordhordland
Veilederkoordinator i allmennmedisin - lege i 35 % stilling
Overlege - onkologi
Vikariat i allmennpraksis
Våre dyktige overleger ønsker seg flere kolleger
Hudlege
Lege i spesialisering i indremedisin
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer
Fastleger
Medisinskfaglig overlege ved Helsehuset i Sarpsborg
Fastlegehjemler i Vestvågøy kommune
Fastlege
Sommervikar i Krys digitale legetjeneste
Fastlegehjemler / 0-hjemler Munkholmen legesenter
Lege i spesialisering, revmatologi
Medical Manager
Sommervikariat fastlege
Lege i spesialisering i revmatologi
Lege i spesialisering - psykiatri
Nullhjemmel Fastlege - Selvstendig næringsdrivende
Leiar og nye kommisjonsmedlemar
Ambulant Overlege/spesialist i psykiatri i tverrfagleg team
Tilkallingsvikarer - Leger til Sarpsborg og Rakkestad legevakt
Overlege
Fastlege ved Legehuset AS
Overlege Anestesi
Overlege/Psykologspesialist
Professor i neurologi, förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland Linköping
Spennende mulighet i Askøy
Legevikar søkes til Askøy
Vikariat i allmennpraksis
Vil du jobbe som hudlege i Drammen?
Spesialrådgiver spesialistutdanning for leger
Vikariat i allmennpraksis
Er du på jakt etter et utviklingsorientert og engasjerende fagmiljø? Da er du akkurat den psykiateren vi venter på!
Er du vår fastlegevikar?
Overlege FACT (Flexible Assertive Community Treatment)
Overlege i Indremedisin (eller anna indremedisinsk retning) 
Spesialister i 20-100% stilling
Overlege ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi
Overlege
Overlege i anestesiologi
LIS 3 Radiologi Stavanger 
Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ved Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse
Lege i spesialisering
12 måneder fastlegevikariat i Stokke
Overlege Fertilitetsseksjonen
Fastlege ved Eid legekontor
Avdelingsoverlege Patologi
Overlege - Spesialist i Generell kirurgi
Kardiologvikar til avtalepraksis
Fastlegehjemmel ved Vikhammer legekontor DA
Vikariat i allmennpraksis
Lege 100% fast stilling 
Lege i spesialisering 2/3
LIS 3, Rus- og avhengighetsmedisin
Fastlege
Vikariat i allmennpraksis
Professor/førsteamanuensis
Lege i spesialisering (LIS)
Bedriftslege
Fastlege
Legevakt Vest AS søker nevrolog
20% senior/junioravtale for spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer - Tromsø
Lege i spesialisering
Fastlege på Laksevåg legesenter - vikariat
Lege i spesialisering
Fastlegehjemmel/0-hjemmel Tillertorget legesenter
Fastlegehjemmel Valentinlyst legesenter
Fastlege ved legekontoret i Vestfossen
Ledig 40 % avtalehjemmel- senioravtale i psykiatri i Helse Sør-Øst, lokalisert til Drammen
Fastlegehjemmel ved Mysen legesenter
Fastlegehjemmel på Knapstad i Indre Østfold
Fastlege
Fastlegevikar
Overlege LAR
Har du interesse for arbeid og helse og vil bidra til bedre samarbeid mellom helsetjenesten og NAV? Da vil vi at du søker jobb som rådgivende overlege i NAV Oslo.
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Arna Clinic
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Medisinsk Senter Fornebu
Fastlegehjemmel ved Sandvika Legesenter
Avdelingssjef
Vi har ledig en fast stilling LIS3 i Gastrokirurgi og ett LIS 3 vikariat 
Fastlege
Fastlegehjemmel kommunalt ansatt - Narvik legesenter
Fastlegehjemmel - kommunal spesialist eller ALIS
Fastlegehjemmel næringsdrift
Overlege med spesialisering i psykiatri med gruppeterapikompetanse/psykologspesialist
Lege i spesialisering - Psykiatri
Fastlegehjemmel Sannan legesenter
Overlege i kirurgi
Overlege i urologi
Overlege
Fastlege
Nyopprettet fastlegehjemmel
Overlege i ortopedi
Fastlegehjemmel
Lege i spesialisering - mikrobiologi
Fastlegehjemmel
Overlege/lege
LIS-lege søkes til vikariat på 6 måneder til 1 år
FASTLEGEVIKAR
Elverum har behov for 2 fastleger til "8.2 avtale"
Lege i spesialisering - Nevrologi
Overlege/psykiater
Deltidslege
Lege i spesialisering 3
Overlegar til faste stillingar ved Nevrologisk avdeling
Psykiater/overlege
Nyopprettede fastlegestillinger - ALIS
Helsehuset Stokke - ledig 1 fastlegehjemmel/vikariat
Vikariat for fastlege ved Bylegene AS, Jessheim
Overlege - spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, allmennmedisin eller annen relevant spesialitet
Forsker innen legemiddelepidemiologi og registerforskning
Overlege, Rikshospitalet 
Fastlege
Sykehjemsleger
Fastlegehjemmel 100% fast
Vikariat i allmennpraksis
Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
Fastlønnet allmennlege i 50 % stilling
Lungelege
Lege i spesialisering
Psykiater og psykologspesialist
Pediater eller spesialist i allmennmedisin og psykologspesialister
Psykiater og psykologspesialist
Praksiskonsulent
Seksjonsledere – Voksenpsykiatri DPS Moss
Er du vår nye rådgivende overlege?
Fastlegehjemmel
Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri - overlege
Ledig fastlegehjemmel ved Eik legekontor
Fastlegevikariat i Tromsø
Lege
Lege i Krys digitale tjeneste
Lege i spesialisering 2/3 - nyresykdommer
Lege i spesialisering 2/3, lungesykdommer
80 - 100 % vikariat som lege på Vinstra, alternativt; 2 x 40 - 50 % vikariat, leger som venter på LIS-1 tjeneste
Fylkeslege/avdelingsdirektør
Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
Overlege i psykiatri
Helse Sør-Øst RHF søker ny hjemmelshaver til 100 % avtalehjemmel innen fagområdet Øre-nese-halssykdommer lokalisert til Lørenskog
Lege i spesialisering i psykiatri (LIS 2/3)
Lege
Vikariat i allmennpraksis
Ledig 100% fastlegeheimel i Vågå Kommune
Overlege
Legespesialister
Akutt - og mottaksmedisiner
Lege
Lege i spesialisering
Overlege
Psykiater 
Overlege i gastroenterologi.Klinikk for medisin Haugesund og Odda
Overlege i psykiatri
 Lege i spesialisering -  Radiologi
Fastlege Fevik legesenter
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Leger i spesialisering 2/3 - vikariater i 100% stilling - Indremedisin 
Vikariat i allmennpraksis
Fastlege - Legene på Sinsen
Fastlege - nyopprettet nullhjemmel ved Grünerløkka legesenter AS
Lege i spesialisering - Psykiatri
Lege
Spesialist øre-nese-halssykdommer
Overlege, spesialist i barne-og ungdomspsykiatri
2 ledige fastlegestillinger
Overlege anestesi - Harstad 
Lege i spesialisering, Nukleærmedisin
Lege i spesialisering generell indremedisin
Lege i spesialisering generell indremedisin
LIS 3 allmennpsykiatrisk poliklinikk
Ledig fastlegehjemmel/ALIS ved Fjordbyen Legesenter
Overlege i psykiatri
Avdelingsoverlege
Lege i spesialisering psykiatri
Overlege Anestesi
Overlege Intermediæravdelingen
Alta trenger flere fastleger
Vi søker 2 psykiatere/overleger til et faglig sterkt og godt arbeidsmiljø
Leger i spesialisering - voksenpsykiatri
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Sletten allmennpraksis - Årstad bydel
Ledig 100 avtalehjemmel i psykiatri i Helse Sør-Øst, lokalisert til Oslo Øst
Fastlege til Sentrum legepraksis
Samhandlingsoverlege
Lege i spesialisering i onkologi
Overlege - Øyesykdommer
Overlege i hematologi
Fastlege - fastlønnet eller næring
Lege i spesialisering, Onkologi
Ledig stilling som overlege for spesialist i revmatologi
Psykiater
PhD stipendiat
Ledig vikariat som fastlege med kommunal lønn
Lege 100% vikariat, Vestsiden legesenter
Overlege
Legespesialist / ALIS - vikariat
Ledig fastlegehjemmel i 2-legesenter – gode betingelser for både ALIS og spesialist i allmennmedisin
Avdelingsleder ved avdeling barn og unge psykiske helse ( BUPH)
Søker 2 overleger/allmenmedisinere
Lege i spesialisering pediatri
Fastlege Tingvoll legesenter
Overlege Øre-Nese-Hals 
Deleliste i fastlegehjemmel i Bydel St.Hanshauge
Kardiolog
Samhandlingsoverlege
Overlege 
Overlege i barne- og ungdomspsykiatri 
Nyoppretta fastlegeheimel i Giske kommune 
2 fastlønnede fastlegestillinger
LIS2 indremedisin med signeringsbonus - Kirkenes sykehus
Lege i spesialisering i arbeidsmedisin - "gjennomstrømming"
Overlege
Fastlegevikar i Oslo, Bydel Alna
Fastlegehjemmel ved Lørenskog Legesenter 
Anestesilege til fremskutt luftevakuering på Sessvollmoen
LIS vikariat
Utdanningsstilling for lege i palliativ medisin, 1 års vikariat
Næringsdrivende fastlegevikariat med reduserte driftsutgifter! Mulighet for ALIS avtale.
Fastlegehjemmel Ringvoll Helse
Vi søker en lege i spesialisering til 1 års vikariat
Spesialist i barn og ungdomspsykiatri
Overlege i barne-og ungdomspsykiatri
Fastlegehjemmel ved Askim legesenter i Indre Østfold
Lege i spesialisering BUP
Lege i spesialisering 3 - Endokrinologi
Overlege/ LIS3 vikariat
Overlege hematologi, fast stilling
Lege i spesialisering, hematologi, 100% fast stilling.
Lege i spesialisering 2/3 -  Indremedisin
Nyopprettet fastlegehjemmel, 100%
Avdelingsoverlege
2 ledige fastlegestillinger
Overlege medisinsk avdeling Lofoten
LIS i radiologi Bærum sykehus
Allmennlege til videokonsultasjon
Lege i spesialisering, medisinsk genetikk
Overlege/lege i spesialisering
Lege i spesialisering - onkologi,100% fast stilling.
Overlege
Lege i spesialisering LIS3
Fastlegehjemler i Tromsø
Ledig fastlegehjemmel ved Norabakken lege og kiropraktorklinikk
Fastlege
Lege i spesialisering, 100 % fast
Fastlegehjemmel/0-hjemmel Flatåsen legesenter
Lege i spesialisering - psykiatri
Lege i spesialisering - Gyn-/fødeavdeling - Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF
Overlege Anestesi
Lege i spesialisering i psykiatri, to vikariat
Seksjonsoverlege - onkologi
Lege i spesialisering
Sykehjemslege
Kommuneoverlege - vikariat
Overlege vikariat 100%
Assisterende seksjonsoverlege KAD Aker
Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri
Lege i spesialisering
Radarpar søkes til nytt fastlegekontor
Lege i spesialisering barnesykdommer vikariat tilknyttet Sosialpediatrisk seksjon - Barne- og ungdomsklinikken
Er du lege og ønsker å jobbe i BUP ?
Næringsdrivande fastlege og sjukeheimslege
Vikariat som fastlege i Ullensvang kommune
Lege i spesialisering, onkologi
Overlege radiologi
Lege i spesialisering, radiologi
Klinisk «fellowship»-stilling for faglig fordypning i 12 måneder.
Vil du bidra til å gi god behandling og omsorg, utført med faglig dyktighet og med tanke for hele mennesket?
Lege i spesialisering, fast stilling
LIS 2/3 Nevrologi
LIS 100 % vikariat med mulighet for forlengelse
Ønsker du en spennende arbeidshverdag som rådgiver/seniorrådgiver innen akutte forgiftninger?
Lege i spesialisering i Pediatri
Fastlegestilling og Fastlege - vikariat
Overlege Radiologi
Kommunal fastlege
Vikariat som lege i spesialisering i patologi
Overlege ved Nevrologisk avdeling
Overlege, Endokrinologi
Overlege
Overlege/Psykiater
Overlege
Assisterende seksjonsoverlege legevakt Aker
Regional smittevernoverlege
Lege i spesialisering, fast stilling og 1 års vikariat
Lege i spesialisering, 9 faste stillinger og 3 vikariater 
Fast LIS3-stilling og 1-2 LIS3 vikariat
Fastlegehjemmel ved Bylegene AS, Jessheim
Overlege - urologi
Lege i spesialisering - patologi
Psykiater og lege
Lege i spesialisering eller cand med, rus- og avhengigheitsmedisin