Vikariat i allmennpraksis
Lege i spesialisering, generell indremedisin 
Psykiater
Psykiater og psykologspesialist
Overlege/ psykiater
Overlege ved Medikamentfritt behandlingstilbud ved SPHR/DPS Tromsø
Overlege 
Lege i spesialisering, psykiatri
 Overlege i psykiatri
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Kroken legekontor
Lege i spesialisering Lis 2/3, Ortopedi
Radiolog - intervensjon
Vi søker leger som vil bli med på flyttingen til Nordens nyeste, største og fineste legevakt
Vil du jobbe som lege i Skien?
Legevikar i kommunal stilling
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Overlege - spesialist i hud- og veneriske sjukdomar
Fastlege
Overlege psykiatri
Fastlegehjemmel i Tromsø
LIS 2/3 generell-/gastrokirurgi 
Vikar søkes til fastlegepraksis i Oslo
Avdelingssjef 
Fastlege
Overlege TSB/LAR
Barnelege - Helsekartlegging av barn i barnevernstjenesten
Vikariat i allmennpraksis
Vi søkjer dyktige gynekologar til Molde sjukehus!
Vi søker overlege til fast stilling
Overlege fysikalsk medisin og rehabilitering
Overlege, poliklinikk psykose
Overlege - Akutt- og mottaksmedisin
Lege i spesialisering 2/3 
Gastroenterolog Notodden
Overlege indremedisin Notodden
Overlege, eventuelt erfaren LIS 3 
Overlege - Senter for psykisk helse og rus
Vikariat i allmennpraksis
LEGE I SPESIALISERING I ALLMENNMEDISIN MED INTERESSE FOR ARBEID MED BARN OG UNGE MED PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER?
Vikariat i allmennpraksis
Overlege i LAR 
Er du vår nye sommerlege?
Lege i spesialisering i anestesiologi
Fastlege
Lege i spesialisering 3 - onkologi
Lege i spesialisering
PhD student
Spennende LIS- stilling! 
Ledig fastlegehjemmel ved Ytrebygda Legekontor - Ytrebygda bydel
Overlege onkologi
Bedriftslege
Fastlegevikariat i Tromsø
Ledig fastlegeheimel i Vågå kommune
Legespesialist
Lege
Fastlege i vakre Sauda
Lege i spesialisering, medisinsk genetikk
Vi har ledige stillinger som psykiater
Ledig stilling som LIS3  
Lege i spesialisering Lis 2/3, generell / gastro kirurgi
Overlege, medisinskfaglig rådgiver
Ny fastlegeheimel
Dr. Dropin Stavanger sentrum søker Gynekolog
Bedriftslege
Lege i spesialisering ID NR 12016
Lyst til å jobbe som fastlege i vakre Nome? Vi har to ledige stillinger, en fast og et vikariat- ny søknadsfrist
Lege i spesialisering, Fysikalsk medisin og rehabilitering
Overlege Psykiatri
Ét-årig stilling som speciallæge i anæstesi med interesse for intensiv terapi er ledig ved Intensiv, Aarhus Universitetshospital, Danmark
Ledig fastlegehjemmel ved Breidablikk legekontor
Vikariat i allmennpraksis
Overlege
Overlege ved psykose døgnbehandling, Øyane DPS
Leger til sommervikariat i sykehjem - Stavanger kommune
Vikariat som gruppelærer for psykoterapiutdanning for leger i spesialisering (LIS)
Fastlege i veldrevet klinikk
Onkolog Helse Fonna
Overlege innen medisinsk mikrobiologi
Ledig fastlegehjemmel med gode oppstartsbetingelser i Bergen kommune!
Overlege ved Øyane DPS
Lege i spesialisering i psykiatri 
Lege søkes til Lindrende enhet
Overlege ved BUP Lofoten
Ledig fastlegehjemmel i skikkelig hyggelig praksis Bergen kommune!
Fastlege - kommunal eller selvstendig næringsdrift
Ledig fastlegehjemmel i Bergen - Åsane bydel
Fastlege Paradis legesenter
Ledig fastlegehjemmel x 2
Overlege - Øyesykdommer
Overlege  
Universitetslektor i onkologi med möjlighet att förena med anställning som specialistläkare/överläkare
Faglig engasjert overlege i barne- og ungdomspsykiatri søkes
Lege i spesialisering - fast 100 % stilling
Fastlege
Speciallægestilling ved ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital, Danmark
Lege i spesialisering, Nevrologi
Lege
ØYELEGEPRAKSIS TRONDHEIM
Overlege i radiologi
Vikariat i allmennpraksis
Overlege - 100 % fast stilling
Overlege hyperbar oksygenbehandling og sjøfartsmedisin
Vikariat i allmennpraksis
Nyopprettet fastlegehjemmel med gode oppstartsbetingelser i veldrevet praksis - Årstad bydel
Nyopprettet fastlegehjemmel
Overlege/Seksjonsoverlege,Drammen DPS, Poliklinikken sentrum 3 
Leger – fast, heltid
Lege i kommunal stilling
Overlege i Indremedisin
Lege i spesialisering - Indremedisin, geriatri eller hjertesykdommer 
LiS Radiologi - vikariat
20 % avtaleheimel i augesjukdomar i Bergen – junior-senior avtale
Avdelingssjef - Nevrologisk avdeling
Psykiater eller erfaren LIS til FACT
Vi utvider LIS gruppen - Er du en av våre nye LIS?
Overlege spesialist i onkologi
Lege i spesialisering  3
Fastlegehjemler
Fastlege
Lege i spesialisering - gynekologi
Ledig fast overlegestilling ved ØNH avdeling
Ledig vikariat for LIS lege ved ØNH avdelingen
Lege i spesialisering i onkologi
Fastlege vikariat i Stavanger
LIS 2/3, Indremedisin i Vesterålen
Lege i spesialisering - radiologi
Avdelingsleder Nyremedisinsk avdeling
Lege
Fastlegeavtale med moglegheit for ALIS- avtale ved Lindås legekontor
Psykiater med interesse for psykosebehandling
Lege i spesialisering Akutt- og Mottaksmedisin (LIS AMM)
Lege i spesialisering nevrologi
Fastlege
LIS3 - ortopedisk avdeling
Lege kommunal stilling
Psykolog/lege - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett
Lege i spesialisering, psykiatri
Overlege/erfaren LIS-lege i allmenn- eller indremedisin
Lege i spesialisering radiologi
Overlege i psykiatri og klar for nye utfordringer? 
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat for Lege i spesialisering ved BUP Nedre Romerike
1 fast LIS stilling og flere vikariater høst 2023
Lege i spesialisering 3 - øyesykdommer
Sykehjemslege vikariat - løpende utlysning
Vi søker leger i spesialisering (LIS3) til faste stillinger i divisjonen. Allmennleger som trenger sykehus tjeneste,og LIS1 ventere oppfordres til å søke vikariater. 
Lege i spesialisering - del 3 (B-gren)
Overlege – Psykiatri
Radiologi - Lege i spesialisering
Overlege/lege med ansvarsområde LAR
PhD stipendiat stilling - søvnbehandling hos koronarpasienter
Lege i spesialisering - Indremedisin
Psykiater FACT og AAT Lofoten
Lege i spesialisering i endokrinologi 
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Overlege/spesialist i gynekologi
Bedriftslege/LIS3 Arbeidsmedisin Oslo
Spennende jobb som lege på Kreftrehabiliteringssenter i Oslo
Kunne du tenke deg å være sykehjemslege i Horten?
Brenner du for god ledelse, og er motivert for å lede våre nevrologer fremover, da er du den vi ser etter! 
Vi søker seksjonsleder for legeseksjonen
Enhetsleder med fagansvar for  intensivseksjonen
LIS 2/3 - barnesykdommer
Overlege - barnesykdommer
Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri
Lege i spesialisering 
Fastlegelegehjemmel samt vikariat
Fengselspsykiater
Kommunelege i Nordsjøturnus
100 % avtaleheimel i urologi i Bergensområdet
To frikjøpte fastlegehjemler med § 8.2-avtale Vikersund
Lege
Fastleger
Vikariat i allmennpraksis
Er du nyutdannet og vil bli spesialist i blodsykdommer på fem år? 
Fastlegehjemmel næring
Vi søker leger i spesialisering innen radiologi
Lege i spesialisering Lungesykdommer      
Er du på jakt etter en arbeidsplass i utvikling? Da er du den overlegen vi venter på!
Radiologi! Vi søker overleger innen abdomen, nevrologi/ØNH og muskelskjelett
Lege i spesialisering - Radiologi Ålesund
Seksjonsoverlege med personalansvar
Overlege i psykiatri
Legevaktsoverlege
Vi søker overlege i infeksjonssykdommer
Kommunal fastlegestilling med ALIS-avtale
Lege - PSHT Harstad
LIS3 NEVROLOGI, FAST STILLING
Overlege
Lege ved Senter for migrasjonshelse
Lege i spesialisering
Kommuneoverlege - 100 % fast stilling - Samfunnsmedisinsk enhet
Fastlegehjemmel ved Vikhammer legekontor DA
50 % avtaleheimel i ØNH-sjukdomar i Bergensområdet
Fastlege
Attraktive og fleksible fastlegeavtaler
Overlege - MOBA
Sykehjemsoverlege
Vil du bli vår nye kommuneoverlege?
Ledig 100 % avtalehjemmel innen fagområdet hudsykdommer lokalisert til Lillehammer
Lege
Overlege
Lege i spesialisering - patologi
Legevaktslege
Kommuneoverlege - Enebakk kommune
Professor i pediatrik med inriktning mot neonatologi, förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset
Lege i spesialisering 2-3 - Onkologi 
Fastlegehjemmel
Vikariat i allmennpraksis
Lege i spesialisering i radiologi, 1 vikariat 100% 
Overlege/ psykiater/ LIS i psykiatri - vikariat
Har du lyst til å bli vår nye kollega? Vi søker Lege i spesialisering - Psykiatri   
Lege
Legespesialist - medisinskfaglig ansvarlig
3 stk. ledige fastlegehjemler i Farsund kommune - Svært gunstige betingelser!
Fastlege
2 Vikariat ledige som Fastlege/ALIS i Luster.
Lege i spesialisering - vikariat 
Vikariat i allmennpraksis
Daglege - medisinskfaglig ansvarlig
Overlege - Psykiatri
Avdelingsleder/Koordinerende Rådgivende overlege
Avdelingsoverlege ved Avdeling for patologi 
Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Vi søker overlege/psykiater
Lege i spesialisering
Overlege i barne- og ungdomspsykatri
Overlege i anestesi
Lege i spesialisering
Kommuneoverlege
Lege i spesialisering radiologi
Overlege i barne-og ungdomspsykiatri
Fast stilling som anestesioverlege ved Odda Sjukehus
Overlege gastro / generell kirurg ved Odda Sjukehus - Fast stilling 100 %
Legevaktslege i Nordsjøturnus ved Ålesund legevakt
Overlege med kompetanse innen ortopedisk traumatologi
Er du ferdig med LIS1 til høsten?
Ledig Ny oppretta Legestilling med fastløn - Gvarv legesenter
Ny fastlegehjemmel ved Bråset legesenter
Lege i spesialisering 2/3
Sykehjemslege
Ledig stilling for overlege i gynekologi
Overlege i anestesiologi
Vi søker overlege 
Er du lege på jakt etter en fleksibel deltidsstilling i Oslo?
Vi har ledige vikariater i LIS 2/3 i Gastrokirurgi 
Vil du være med på laget? Vi søker leger i spesialisering (barne- og ungdomspsykiatri)
Overlege / lege i spesialisering (LIS 3)
Enhetsleder Legetjenesten
Er du vår nye lege i Oslo?
Vi søker LIS lege som har hjerte og hode for helhetlig tenkning! 
Vikariat i allmennpraksis
Dr.Dropin Sandvika søker Gynekolog 50 til 100%
Fastlege
Vi søker leger i spesialisering til seksjon Ungdom ved Nic Waals Institutt
Overlege i Barne og ungdomspsykiatri
Assisterende kommuneoverlege og sykehjemslege/ØHD-lege
Fastlege i Røros kommune
Lege/Overlege ved Poliklinikk Psykisk Helsevernn
Vi søker raus, dyktig og engasjert overlege
Lege i spesialisering  Barnesykdommer 
To ledige veldrevne fastlegehjemler ved Danmarksplass legesenter
Legevaktslege
 Lege/Bedriftslege/Arbeidsmedisiner
Fastlegehjemmel
Lege i spesialisering, psykiatri. Fast stilling og vikariat
Poliklinikk for superhelter søker enda flere voksne - Vi ønsker oss lege, psykolog, pedagog og sykepleier
Vikariat i allmennpraksis
Vi søker en faglig engasjert overlege/psykiater 
Lege i spesialisering - hematologi 
Kommuneoverlege
Overlege eller LIS i slutten av spesialiseringsforløpet
Allmennlege
Lege i spesialisering innen ortopedisk kirurgi
Ledige fastlegehjemler ved et veldrevet legesenter
Legespesialist
Lege i spesialisering i radiologi
Ny og spennende overlegestilling 
Lege i spesialisering -   døgnenheten/fagenheten 
Overlege/erfaren LIS søkes til Søndre Oslo DPS 
Overlege/LIS3 til årsvikariat, Seksjon kirurgisk retina
Kommuneoverlege
Flere ledige fastlegehjemler med gunstig avtale nær Oslo og Gardermoen
Allmennlege
Vaktlegar til Nordhordland legevakt
100 % fast avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege
Overlege
Et års vikariat i hyggelig allmennpraksis
Overlege nyresykdommer
Lege
Lege i spesialisering 2/3
Helsestasjonslege
Legevaktlege
Overlege
Ny fastlegehjemmel ved Heggedal legesenter
Lege i spesialisering
Fastlegehjemmel ved Spikkestadlegene
Lege
Overlege
Lege i spesialisering (LIS 3)
Overlege - Akutt ambulant team
Fastlege
Psykiater / Overlege
Er du fastlege og trenger sykehuspraksis? Kom til oss og lær mer om fagfeltet rehabilitering! 
Ønsker du å jobbe med alvorlig psykisk syke i et kompetent tverrfaglig team?
Klinikk Spero ønsker samarbeid med spesialister, leger, andre helsepersonell etc.
Lege i spesialisering - hematologi
Overlege - lungesykdommer
Allmennlege
Overlege - fordøyelsessykdommer
Koordinerende rådgivende overlege/rådgivende overlege NAV i Nordland
LIS3 - ortopedisk avdeling
Lege med hyperbarmedisinsk kompetanse/assisterande fylkeslege
LIS PÅ AVDELING FOR ØYESYKDOMMER
Overlege - Psykiatri
Lege i spesialisering i generell kirurgi
Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri
Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri
Ønskjer du å arbeide i fastlegeheimel ved veldreve legekontor?
Overlege i generell kirurgi
Fastlege
Fastleger