Vikariat i allmennpraksis
Kunne du tenke deg et fleksibelt fastlegevikariat?
Fleksibel stilling med mulighet for variert arbeidsdag
Lege til veldrevet legesenter i Kristiansund
Overlege - onkologi
Lege
Overlege i gastroenterologi.Klinikk for medisin Haugesund og Odda
Overlege/psykiater
Seksjonsoverlege - onkologi
Vi søker overlege til fast stilling
Overlege
Fastlege ved Eid legekontor
Lege i spesialisering, barnesjukdomar
Lege til kombinert lederstilling
Overlege, Hematologi
Fastlege - fastlønnet eller næring
Lege søkes til kortere/ lengre fastlegevikariat
Vikariat i allmennpraksis
Er du vår nye overlege på patologi?
Vikariat i allmennpraksis
Fastlege
Lege i spesialisering radiologi
Spesialist i fordøyelsessykdommer
Overlege i nyresjukdommar  
Lege i Spesialisering - radiologi
Overlege i endokrinologi
Spesialist i lungesykdommer
Fastlege mellom Jotunheimen og Rondane
Vikariat i allmennpraksis
Vi søker 2 overleger med spesialisering i rusmedisin eller psykiatri til Akutt TSB sengepost
Lege i spesialisering 2/3
Tilsynslege
Fastlege til fagre Voss
Kortvarig legevikariat i Lofoten
Lege i spesialisering i revmatologi
Lege i spesialisering
Investment professional
Overlege
Overlege i gynekologi
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Lege 100 % stilling ved Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL)
Medisinsk leder i et godt miljø
Lege
Lege i spesialisering i radiologi, 100 % vikariat
Lege i spesialisering
Medisinsk konsulent
Overlege - barn
Overlege i psykiatri og klar for nye utfordringer? 
Radiolog
Lege i spesialisering, ortopedi
Ledig fastlegehjemmel som næringsdrivende fastlege ved Rolland Legesenter - Åsane bydel
Fastlege
Overlege, 50% fast
Overlege augesjukdommar
Psykiater
Fastlegehjemler/0-hjemler Munkholmen legesenter
Vi søker fastlege til Frøya kommune!
Medisinsk ansvarlig overlege fysikalsk medisin og rehabilitering
Ledig fastlegehjemmel i Bergen kommune. Overtakelsetidspunkt etter ønske.
Fastlegeheimel med kommuneoverlegefunksjon
Universitetslektor i klinisk patologi förenad med anställning som specialistutbildad läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Overlege psykiatri - Psykosepost B2
Overlege ved DPS Stjørdal
Overlege
Jobb som lege ved Hardangerfjorden
Fastlege til øyriket
Vi søker leger i fast stilling
Overlege radiologi
Gynekolog i Oslo
Vikariat i allmennpraksis!
Overlege - gastromedisin
Overlege - Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Overlege i fordøyelsessykdommer
Lege
Fastlegehjemmel
FASTLEGEHEIMEL I SURNADAL KOMMUNE
Lege i spesialisering
LIS2 indremedisin  
Fastlønnet lege inntil 100 % stilling
Øyelege
Dermatolog
Overlege gastrokirurgi 
Spesialist i psykiatri eller i allmennmedisin
Overlege - hematologi
Overlege i kombinert stilling ved Valdtektsmottaket i Bergen (50%) og ved Skadepoliklinikken, Helse Bergen (50%). Fast stilling.
Overlege i anestesi
Lege 100% fast stilling
Lege i spesialisering - nevrologi
Lege søkes til Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms
Lege i spesialisering, psykiatri
Lege i spesialisering, revmatologi
Overlege
Lege i spesialisering ved Nevrokirurgisk avdeling
Fastlegehjemmel
Vikariat i allmennpraksis
Fastlege i ny hjemmel med oppstartsfinansiering
Overlege ved Øyane DPS
Ledig 100% fastlegeheimel i Vågå Kommune
Lege i spesialisering gastroenterologi
Lege i beredskapsordning
Fastlege
Overlege anestesi, vikariat
Lege i spesialisering 2-3
Engasjert bedriftsoverlege søkes som spesialrådgiver
Lege i spesialisering generell kirurgi
Vikariat i allmennpraksis
Tre ledige fastlegehjemler på Eik legekontor
Overlege - onkologi
Lege i spesialisering - Psykiatri
Lege i spesialisering - Rus- og avhengighetsmedisin 
Overlege/psykiater
Overlege, spesialist i psykiatri
Fastlegehjemmel Lade legesenter
Fastlegehjemmel Nardosletta legesenter
Vil du jobbe som fastlege i Bydel Frogner i Oslo kommune?
To fastlegehjemler ved Bylegene AS, Jessheim
Lege i spesialisering/lege uten turnustjeneste
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vi søker engasjerte leger i spesialisering
Vi søker overlege i alderspsykiatri
Deleliste ved Songdalen legesenter
1 års stilling for fastlege ved BUP Vest
Professor i öron-, näs- och halssjukdomar förenad med anställning som specialistläkare/överläkare
Overlege
Fastlegehjemmel - vikariat
Spesialist i akutt- og mottaksmedisin 
Lege i spesialisering indremedisin
Lege i spesialisering hematologi
Fastlegehjemmel ved Colosseumklinikken Allmennseksjonen
Fastlege
Fastelegehjemler med gode, attraktive betingelser ledig i Lindesnes kommune
Ledig fastlegeheimel i Vestnes Kommune, Møre og Romsdal
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Medisinsk Senter Fornebu
Lege i spesialisering-radiologi
Legevaktslege
Militær lege på Setermoen
ALIS - Skarven legesenter
Overlege, Hud- og veneriske sjukdommar, evt. LIS 3
Lege Øya helsehus
Overlege
Lege
Psykiatere
Overlege - fast stilling
Medisinsk rådgiver/spesialrådgiver – Lege
Helse Sør-Øst RHF søker ny hjemmelshaver til 100 % avtalehjemmel innen fagområdet øyesykdommer lokalisert til Tønsberg. Hjemmelen har tiltredelse i 40 % i senioravtale.  
Ledig LIS 2/3
Er du overlege i psykiatri? Ønsker du faglig utvikling og varierte arbeidsoppgaver i en flott kollegagruppe?  
Overlege TIRe
Overlege - spesialist i radiologi
Overleger i kardiologi - faste rotasjonsstillinger
Lege i spesialisering- LIS 3 BUP 
Overlege - generell kirurgi
Legespesialist ALIS Midt
Lege
Sjukeheimslege
Overlege/lege - Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, SPHR
Er du vår nye overlege/lege i FACT-team ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms?
Overlege/lege - Døgnenheten, Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, SPHR
Lege i spesialisering
Overlege vikariat 100% ved KAD
Lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer 
LIS3 Nevrologi
LIS3 i ortopedi, vikariat
Psykiater/Legespesialist
Ønsker du å jobbe som legevikar på Nordmøre?
Spesialist i psykiatri
To legestillinger ledig i Lierne kommune
Overlege ortopedi
Leger i spesialisering i Nevrologi
Lege/legespesialist
Helse Sør-Øst RHF søker ny hjemmelshaver til 100 % avtalehjemmel innen fagområdet gynekologi lokalisert til Tønsberg
Spesialist i psykiatri
Overlege, spesialist i psykiatri 100 % stilling
Overlege/ALIS til kommunale akutte plasser (KAD) og ordinær korttid, 100% fast stilling
Revmatolog
Overlege i hematologi
Vi søker overlege/psykiater
Fastlegevikar
Lege i spesialisering
Psykiater ved Regional avdeling spiseforstyrringar
LIS i Nevrologi, vikariater 
Lege i spesialisering (LIS) i nevrologi
Vil du bli spesialist i fordøyingssjukdomar?
Radiolog
Radiolog
Fastlegehjemmel
Ledig vikariat for LIS lege ved ØNH avdelingen
Medisinsk rådgiver
Lege i spesialisering
Forusakutten blir Volvat, og vi søker nå etter flere medarbeidere til senteret
Fastegehjemmel ved Storbyen Legesenter
Fastlegehjemmel
Lege 100 % vikariat ledig frå 14.12.2022 til 13.12.2023
Medisinstudenter
Samhandlingsoverlege
Lege - dagstilling
Lege i spesialisering, LIS 3 - vaksenpsykiatri 
Lege
Fastlege ved Tjensvoll legesenter Stavanger
Overlege, fast stilling 
Bedriftslege
Overlege spesialist i onkologi
Tilsynslege
Overlege - medisinsk biokjemi
Overlege i radiologi på Røntgenavdelingen UNN HF Tromsø
Lege i spesialisering i nevrokirurgi
Fastlege/ALIS stilling med tilskudd og tilrettelagt spesialiseringsløp
Fastlege og assisterende kommuneoverlege
Overlege, Øyeavdelingen
Fastlegehjemmel
Overlege med spesialisering i rusmedisin, psykiatri, eller allmennpraktiker. 
Fastlegeheimel
Lege i spesialisering ved Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer
Lege i spesialisering ved Medisinsk overvåkning
Overlege Radiologi
Lege til KAD/daglegevakt/legebil
Lege i spesialisering, indremedisin
Kommunelege
Stipendiat
Fastlege ved Nytorget legesenter i Stavanger
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering - vikariat
Overlege
Overlege og LIS i rus- og avhengighetsmedisin
Psykiater/LIS i sluttfasen av spesialisering
Ledig 100 % avtalehjemmel i barne- og ungdomspsykiatri i Helse Sør-Øst, lokalisert til Kragerø
Ledig 100 % avtalehjemmel i barne- og ungdomspsykiatri i Helse Sør-Øst, lokalisert til Alna bydel
Bedriftslege/arbeidsmedisiner Tromsø og Mosjøen/Mo i Rana
Kommuneoverlege
Avdelingsoverlege / enhetsleder
Overlege med spesialitet i oftalmologi
Lege til familiesentrene og helsestasjon for ungdom
Lege i spesialisering
Anestesioverlege
Seksjonsleder
Overlege
Sykehjemslege
ALIS Bergen legevakt
Overlege nyresykdommer
Allmennlege
Lege i spesialisering
Legespesialist/Lege
Overlege - infeksjonssykdommer
Overlege - infeksjonssykdommer
Overlege/ lege i spesialisering
Overlege, spesialist i psykiatri
Fastlegehjemmel - deleliste
Har du lyst til å jobbe med akutt og mottaksmedisin og utvikling av de prehospitale tjenestene i Midt-Norge?
Overlege
Lege i spesialisering 100% fast stilling i mage- og tarmsykdommer Indremedisin (med rekrutteringstillegg)
Lege i spesialisering 100% fast stilling i hjertesykdommer Indremedisin (med rekrutteringstillegg)
Lege i spesialisering 2/3 100% fast stilling i infeksjonssykdommer Indremedisin (med rekrutteringstillegg)
Lege i spesialisering 2/3 100% fast stilling i blodsykdommer,  Indremedisin (med rekrutteringstillegg)
Kommunelegestillinger x 2
Rådgivende lege ved ALIS Øst 50-70%
Lege i spesialisering - patologi
Leger søkes til ny og fremtidsrettet legevakt og KAD
Vi søker Overlege i ortopedi til en avdeling i spennende utvikling!
Vil du bli spesialist i nyresjukdomar?
Vil du bli spesialist i lungesjukdomar?
Vil du bli spesialist i generell indremedisin?
Lege i spesialisering i barnesykdommer
Leger i spesialisering, rus- og avhengighetsmedisin
Tønsbergregionen legevakt og ØHD styrker legelaget og vil gjerne ha med deg!
Overlege i radiologi
Overlege - rus- og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri
Fastlegehjemmel
Vikariat i allmennpraksis
Fastlegehjemler
Avdelingsoverlege
Fastlege uten administrativt arbeid - Symra Legesenter - Bydel Nordstrand
Kommuneoverlege
Vil du være med på laget? Vi søker leger i spesialisering (barne- og ungdomspsykiatri)
Ledig fastlegehjemmel ved Listalegene A/S med mulighet for ALIS-avtale
Vikariat som LIS 2/3 ved Radiologisk avdeling
Fastlege - 8.2 - gode betingelser 
Overlege Radiologi
Bedriftslege
Fast overlegestilling ved Barne- og ungdomsklinikken, Ahus
Lege i spesialisering - onkologi
Fastlegehjemmel ved Lørenskog Legesenter 
Lege 100 % fast ved Romerike fengsel, Helsevern
Overlege anestesi, fast stilling
Lege i spesialisering 2/3 
Overlege innen radiologi
Fastlegehjemmel ved Bryn Legesenter
Professor i pediatrik, förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland
LIS 3 stilling
Ledig fastlegehjemmel
Lege i spesialisering
Fastlege
Helse Sør-Øst RHF søker ny hjemmelshaver til 100 % avtalehjemmel innen fagområdet hud - og veneriske sykdommer - lokalisert til Oslo. Hjemmelen har tiltredelse i 40 % senioravtale.
DPS Vestfold søker kvalitetsrådgiver i 100% stilling
Senior Consultant combined with Professor II/Associate Professor
Legevikar/lege i spesialisering - Russeksjon Narvik
Lege i spesialisering
Overlege
Overlege i psykiatri
Overlege
Selvstendig næringsdrivende
Lege i spesialisering
Vikariat i allmennpraksis
Overlege i anestesiologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i kombinasjon med stilling i helikopterseksjonen
Vikariat som sjukeheimslege på Bryneheimen
Allmennlege/vaktlege
Lege i spesialisering (LIS) innan ortopedisk kirurgi
Lege i spesialisering - hematologi 
LIS onkologi
Overlege
Kommunal fastlege
LIS 2 - vi trenger deg, og tilbyr rekrutteringstillegg
Lege - dagstilling
LIS2 indremedisin med signeringsbonus og fast-track til spesialistgodkjenning!
Fastlegehjemmel Leknes legesenter
Lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi
Fastlege til Årdal