Overlegevikarer
Overlege (patologi)
PhD-Candidate
Overlege
Seksjonsleder
Lege i spesialisering (voksenpsykiatri)
Senior Consultant combined with Adjunct Professor / Associate Professor (Endocrinology)
Overlege radiologi
Spesialist i akutt- og mottaksmedisn (AMM)
Overlege endokrinologi/LIS3 endokrinologi
LIS (Lege i Spesialisering)
Lege i spesialisering. Ledig vikariat ved Avdeling for patologi.
Lege i spesialisering i onkologi
Overlege
Avdelingsoverlege LS
Avdelingsoverlege RSA
Radiolog, Seksjon for gastroradiologisk og onkologisk radiologi
Lege i spesialisering innan lungemedisin
Overlege - FACT Toten/land og LAR
Overlege i onkologi / uro-onkologi
Sommervikarer sommer 2020 medisinsk divisjon - medisinstudenter med lisens
Overlege
Overlege/psykiater
Overlege Spesialist i psykiatri - Vikariat med mulighet for fast ansettelse - DPS Follo
Praksiskonsulent
overlege-spesialrådgiver
Overlege
Overlege
Overlege/Psykiater DPS Øvre Romerike - Seksjon psykose
Overlege
Fagsjef psykisk helsevern
Lege i spesialisering, radiologi
Vikariat overlege
Overlege - fast stilling
LIS (fast stilling) Spesialisering Onkologi
Senior Consultant, combined with Adjunct Professor /Associate Professor (20 % position)
Overlege/psykiater DPS Øvre Romerike
Overlege
Lege i spesialisering - ortopedi
Lege i spesialisering - vikariat
Overlege
Tre ledige stillinger : overlege i rus og avhengighetsmedisin
Lege i spesialisering
Er du klar for nye utfordringer - Stavanger DPS har ledig overlegestilling
To fastlegestillinger
Institusjonslege
Kommuneoverlege/kommunelege
Lege i spesialisering
Overlege
Overlege
Geriater
Lege i spesialisering
LIS2 indremedisin - to faste stillinger og et svangerskaps vikariat
Nevrolog
LIS 3 allmennpsykiatrisk poliklinikk
Lege i spesialisering
Overlege i indremedisin Klinikk Alta
Overlege i Indremedisin
Spesialist i geriatri/geriater
Overlege i Indremedisin
LIS2 indremedisin
Avdelingssjef, Ortopedi og kirurgi
Overlege
Lege i spesialisering - rus- og avhengighetsmedisin
Overlege - Akuttmedisin
Lege i spesialisering - allmennlege
Lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering
Klinikkleder Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos
Klinikkleder klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Klinikkleder Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos
Klinikkleder Klinikk for kirurgi, Sykehuset Levanger
Lege i spesialisering i psykiatri
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Overlege
Lege i spesialisering
Overlege i rus- og avhengighetsmedisin
Lege i spesialisering vikariat medisin Sandnessjøen
Lege i spesialisering medisin Sandnessjøen
LIS i Døgnavdeling
Overlege i ortopedi
Dermatolog
Overlege - Infeksjonsmedisin
Lege i spesialisering Radiologi
Lege i spesialisering i lungemedisin
Lege i spesialisering
Fast stilling for overlege i rus- og avhengighetsmedisin, Russeksjon Tromsø
Overlege i psykiatri - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Silsand
Overlege ved Senter for psykisk helse og rusbehandsling, Tromsø, Avdeling Nord
Overlege i psykiatri
Overlege
Overlege gastroenterologisk kirurgi, øvre gastro
Lege i spesialisering pediatri
Overlege i fordøyelsessykdommer
Lege i spesialisering, Nevrologisk avd.
LIS-lege
Overlege ved Fertilitetsseksjonen
LiS2/LiS3
Engasjement for allmennlege
Seksjonsleder/overlege
Overlege/ spesialist ved fedmepoliklinikken
Smittevernovelege
Lege i introduksjonsprogram
Fastlegehjemmel
Overlege - spesialist øyesykdommer
Overlege
Fastlegehjemmel, 100 % fast, Strandgata legesenter
Fastlegehjemmel (ASA 4310 pkt. 8.2)
Avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege
Lege i spesialisering
Overlege
Legevikar/lege i spesialisering
Overlege
Overlege
Overlege anestesi
Lege i spesialisering - Fast
Overleger
LIS lege, fast og vikariat
Avdeling for klinisk patologi
Spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin
2019/447 ALIS-NORD. Fastlegehjemmel Torget legesenter - Rana kommune
(2019/465) Fastlønnet allmennlege
2019/464 Allmennlege vikariat
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering (LIS)
Lege i spesialisering
Overlege med spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Overlege
LIS – lege i spesialisering psykiatri
Overlege - Prosjektstilling
Overlege
Fastlegehjemmel ved Vilberg legesenter
Overlege
Lege i spesialisering, ortopedi
Overlegestilling i indremedisin/ spesialist i lungesjukdom
spesialist i Gastroenterologi
Overlege, kirurgi 80% fast stilling
Lege i spesialisering, psykiatri
Deleliste med erfaren fastlege
50 prosent avtalehjemmel/ seniorpolitikk i øyesykdommer/medisinsk oftalmologi
40 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i revmatologi
100 % avtalehjemmel i hudsykdommer
Ledig 100 % avtalehjemmel i psykiatri
Ledig 100 % avtalehjemmel i psykiatri
Ledig 100 % avtalehjemmel i psykiatri lokalisert til Larvik
Fastlegehjemmel ved Fjellhamar legesenter
Fastlegehjemmel ved Elavit legesenter
Lege i spesialisering
Lege
Lege, natt
Fastlege/lege, natt
Fastlegevikar i fast stilling
Overlege 50-70%
Kommunal fastlege
Fastlegehjemmel
Fastlegehjemmel Nardosletta legesenter
Lege i spesialisering, REVMATOLOGI - id.nr: 4541
Fastlegehjemmel Huseby legesenter
Spesialist
Assisterande fylkeslege
100% avtalehjemmel i indremedisin - fordøyelsessykdommer
Fastlege
Sykehjemslege
Lege i spesialisering (ALIS)
Radiologer
100 % fast stilling som sykehjemslege i Halden kommune eventuelt vikariat i påvente av fast tilsettelse
Ledig vikariat i 100 % stilling som sykehjemslege i Halden kommune. Vikariatet er ledig fra januar 2020 med varighet til september 2020
2 ledige fastlegehjemler i Ullensaker kommune
FASTLEGEHEIMEL
Legevaktsjef
To fastleger fastlønn
2 Fastleger
Kommuneoverlege i Heim kommune
Kommuneoverlege/fastlege
40 % avtaleheimel i hjartesjukdomar i Bergen
40 % avtaleheimel i endokrinologi ved Vågen Spesialistsenter i Bergen
100 % avtaleheimel i hjartesjukdomar ved Spesialistsenteret på Straume, utanfor Bergen
100 % avtaleheimel i revmatologi i Stavangerområdet
100 % avtaleheimel i hjartesjukdomar i Bergen
20 % avtaleheimel i fødselshjelp og kvinnesjukdomar ved Spesialistsenteret på Straume, på Sotra utanfor Bergen
Vi søker etter ny Avdelingsoverlege på øyeavdelingen som vil være med å videreutvikle avdelingen
Ledig fastlegehjemmel
Fastlege
Sykehjemslege
Kommuneoverlege 100 % fast
Fastlege 2 delehjemler
Nyopprettet fastlegehjemmel - Vital legekontor
Fastlege delehjemmel
100% Fastlege
Overlege i psykiatri
Lege i spesialisering (LIS)
Lege i spesialisering (LIS)
Overlege - spesialist i psykiatri
Ledige fastlegehjemler
Ledig vikariat for fastlege
Legevaktlege - Helsetjenesten
Fastlegeavtaler - Helsetjenesten
Fastlegehjemmel i 3. legepraksis 2 ggs utlysning
Kommuneoverlege/fastlege
2 ledige fastlegehjemler i Orkdal kommune
Lege 57 % fast natt ved legevakta
Fastlege på Skjetten legesenter
Fastlege
Overlegevikar allmennmedisin
Fastlege ved Parken legesenter
Fastlege ved Helsetorget legesenter
Fagdirektør/spesialrådgjevar innan smittevern
Fastlege Solsiden Legesenter
Fastlegevikariat i Åsane, Bergen
Ønsker du å jobbe i et av Norges beste fagmiljøer innen gastroenterologi?
Bedriftslege
Bedriftslege
Kommunelege 2
Privat praksis gynekologi
Heltid, deltid
Allmennlege fulltid/deltid
Gynekolog
Vikariat barnelege, avtalepraksis i Akershus.
Professor i ortopedi förenad med tjänstgöring som specialistläkare vid Södersjukhuset
Lege
Allmennlege
Allmennlege
Allmennlege
Allmennlege
Allmennlege
Allmennlege
Vikariat i allmennpraksis
Work in Spain
Vi søker en dyktig gynekolog til vårt helsesenter sentralt på Råholt
Medisinsk sakkyndig
Allmennleger søkes til ny åpnet privat legevakt i Drammen
Lege eller legespesialist
Vikar i allmennpraksis
Sykehjemslege 20 %
Ledig fastlegevikariat i Sandnes
Vikariat
Lege
Kommunelege
Vikariat allmennpraksis
Forsikringsmedisinsk rådgiver
Medisinsk ansvarlig lege