Unicare søker distriktlege i Sverige
Overlege
Overlege
Ledig vikariat som LIS ved Avdeling for Patologi
Overlege
Overlege/enhetsleder
Overlege
Enhetsleder
Klinikkleder Medisinsk klinikk
Overlege
Senior Consultant combined with Associate Professor
Senior Consultant combined with Adjunct Professor / Associate Professor
Overlege
Overlege i psykiatri
Seksjonsleder
Overlege/psykiater
Overlege
Overlege i rus- og avhengighetsmedisin
Lyst til å se en del av vakre Norge? Overlege - fast spesialiststilling - Seksjon ØNH
Overlege
Overlege, Spesialist i pediatri innan nevrologi og habilitering
Overlegevikariat
Overlege, Spesialist i pediatri innan endokrinologi og metabolisme - Helse Bergen
Psykologspesialist/ psykolog vikariat
Klinikkdirektør
Klinikkdirektør Psykiatrisk klinikk
Seksjonsleiar ambulante tenester
Divisjonsdirektør
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering, 100% fast stilling
Avdelingssjef onkologisk avdeling
Overlege for undervisning i 20 % stilling
Overlege
Overlege/psykiater til ambulant team, 50 - 100% stilling
Overlege i psykiatri
Overlege/Psykiater DPS Øvre Romerike - Seksjon psykose
Vikariat overlege
Engasjement for overlege
Fast stilling - DPS Nedre Romerike
Anestesilege eller annen relevant spesialitet
Overlege med interesse for Fotkirurgi
Lege - Forsvarets personell- og vernepliktssenter
Avdelingslege - HV-17 Finnmark HV-distrikt
Er du klar for nye utfordringer - Stavanger DPS har ledig overlegestilling
Overlegestilling i thoraxkirurgi
Overlege lungemedisinsk seksjon, 50% stilling - Mottaksklinikken
LIS B-gren gastroenterologisk seksjon, 50% vikariat
Lege i spesialisering - 2 faste stillinger
Overlege allergisenteret, tverrfaglig politisk seksjon i hudavdelingen, 20% stilling
Overlege Neonatologi
Lege i spesialisering
Avdelingsoverlege - Stavanger DPS
Fast stilling som overlege i ortopedi
Fastlege
Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Lege i spesialisering
Overlege i generell kirurgi - Kirurgiske leger (Stillings ID: 4382)
Overlege Gastrokirurgi
Lege i spesialisering
Spesialist i lungesykdommer
Spesialist i ortopedi
Lege spesialisering
Lege i spesialisering
Barnevernsinstitusjon i Søgne
Lege i spesialisering
Overlege
Overlege i voksenpsykiatri
Overlege i voksenpsykiatri
Lege i spesialisering - vikariat
Vikariat lege i spesialisering - Fysikalsk medisin og rehabilitering
Psykiater / overlege
Lege i spesialisering
Klinikksjef til Psykisk helse- og rusklinikken
Overlege
Overlege - Spesialist
Overlege radiologi Bodø
Overlege
Psykolog, lege, klinisk pedagog
Overlege
Overlege
Forskningsleder/seksjonsleder
Lege i spesialisering - Ett års vikariat 100% stilling ved allmenpoliklinikk
Overlege, vikariat ved Seksjon for gynekologisk kreft
ØNH. Overlege
Fastlegehjemmel ved Hinna legesenter
Seksjonsleder – DPS Halden-Sarpsborg poliklinikk
Overlege – Psykiatri
Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri
Overlege - nyremedisin
Lege i spesialisering - Patologi
Overlege øre-nese-halssykdommer
Overlege - øre-nese-halssykdommer
Overlege – Spesialist i medisinsk mikrobiologi
Overlege - Psykiatri
Overlege - Psykiatri
Fastlegehjemmel, 100 % fast, Strandgata legesenter
Fastlegehjemmel
Ledig fastlegehjemmel for privatpraktiserende allmennlege:
Overlege
Overlege
Overlege - BUPA Ungdomsseksjonen, Bjerketun
Jeg søker spesialister i patologi
Lege i spesialisering (vikariat)
Overlege
Allmenlege Volvat Hamar
Allmennlege Volvat Lillehammer
Lege ved Solvang helsehus
Lege i spesialisering, barnesjukdomar
Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
Lege i spesialisering - kirurgisk seksjon
Overlege, spesialist i radiologi
Fastlegehjemmel
Lege i helsehus
20% avtalehjemmel / seniorpolitikk
20% avtalehjemmel/seniorpolitikk
40% avtalehjemmel / seniorpolitikk
50% avtalehjemmel / seniorpolitikk
60% avtalehjemmel / seniorpolitikk
80% avtalehjemmel / seniorpolitikk
100% avtalehjemmel
2 ledige 100 % avtalehjemler
2 ledige 100 % avtalehjemler
Har du lyst til å jobbe som sensor ved profesjonsstudiet i medisin?
Leger i spesialisering
Fastlege
Fastlegehjemmel
Överläkare (LUS) till VO Thorax och kärl i Malmö
Ledig fastlegehjemmel m/mulighet for fastlønn
Kommunal lege - 100% fast
FASTLEGE
FASTLEGE
Fastlege
Fagdirektør i Legeforeningen
Fastlege
Helsestasjonslege
Fastlegehjemmel
2 nye fastlegehjemler i Sandnes kommune
Lege i spesialisering
100 % avtalehjemmel
Fagdirektør i Legeforeningen
Kommuneoverlege
Fastlegehjemmel
Professor/førsteamanuensis i medisin (farmasi)
Fastlegehjemmel
Fastlegehjemmel
100 % ALIS-stilling som lege eller spesialist
Fastlegehjemmel
Fastlege
Fastlege
Etablert fastlegehjemmel i Kristiansand - Andøya legesenter
kommuneoverlege i fremoverlent kommune - aurskog-høland
Fastlegeheimel
20 % senioravtale for spesialist i kardiologi i Harstad
50 % senioravtale for spesialist i øyesykdommer i Tromsø
Fastlegehjemmel
100 % fast kommunal legestilling
Fastlegehjemmel
Enebakk kommune - Kommuneoverlege
Spesialist i patologi
Landsbylegene DA søker fastlege
Psykiater
Fylkeslege/Avdelingsdirektør
Fastlegehjemmel i veletablert legesenter
Utlysing av deleliste - fastlege i solopraksis
Fastlege (ID 1432) - 2. gongs utlysing
ALLMENNLEGE, opparbeidet legehjemme
Vikariat Oslo
100 % avtaleheimel i ØNH-sjukdomar i Stavanger
Avdelingsoverlege
Daglegevakt og sjukeheimslege
Fastlegehjemmel
Fastlegehjemmel
Fastlege ved Gol kommunelegekontor frå 1.1.2019
Fastlege
Fastlegehjemmel
Fastlege Audnedal kommune (driftstilskudd/evt. fastlønnsavtale)
Vikariat i fastlegehjemmel
Fastlegehjemmel i Bydel Gamle Oslo
Overlege / psykiater
Overlege/LIS
Overlege
Fastlegevikar
Fastlegeheimel med listestorleik 1100 - vikariat
Fastlegeheimel
Fastlegehjemmel
Fastlege
Kommunelege 2
Lege – 50% fast stilling ved Nedre Romerike KAD (Kommunal Akutt Døgnenhet)
Lege - Allmennlegevakten
Fastlegeheimel - 2018/1698
AD: LEDIG 80 % AVTALEHJEMMEL/SENIORPOLITIKK I PSYKIATRI – LOKALISERT TIL OSLO, KJELSÅSVEIEN 7, UTLYST AV HELSE SØR-ØST RIKSHELSEFORETAK
Vikariat ved Rolland Legesenter DA
Ledig fast stilling som assisterende fylkeslege
Fastleger
Legevaktslege
Fastlegevikariat
Fastlegehjemmel
Fastlegevikariat i Hønefoss
Overlege
Lege 80-100% vikariat
Bedriftslege
Vikariat som fastlege i Holmestrand kommune
100 % fast stilling som kommunelege
Vikariat som fastlege i Oslo
Vikariat i fastlegepraksis
20% Vikariat i fastlegepraksis i Oslo
Lege / Bedriftslege
Psykiater
Sykehjemslege
3-6 mndrs vikariat i Asker sentrum
vikar fastlegepraksis
Vi søker spesialister med og uten avtale
Gynekolog / Hudlege
Fastlegevikariat
Bedriftslege
Allmennlege
Kommunelege 1 (fastlønnet, 100%)
Fastlegevikar i Fredrikstad
NSB-Persontog Bedriftshelsetjeneste
Lege
Kommuneoverlege/overlege
Vikariat i fastlegepraksis
Fastlegehjemmel til Grønland (Bydel Gamle Oslo)
Arbeidsmedisinar
Fastlegevikariat i Halden
Edda legesenter - vikar fastlege