Overlege i gastroenterologi
Overlege 
Overlege i nyresjukdommar  
 Overlege i psykiatri
Vikariat i allmennpraksis
Overlege indremedisin Notodden
LEGE I SPESIALISERING I ALLMENNMEDISIN MED INTERESSE FOR ARBEID MED BARN OG UNGE MED PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER?
Overlege i generell indremedisin
Overlege /Psykiater VOE Lofoten
Overlege - Psykiatri
Overlege i anestesi
Lege i spesialisering i anestesi
Fastleger - ALIS
Overlege
Vikariat LIS-lege - Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Døgn/VPP Storsteinnes
Overlege
Gastroenterolog Notodden
Overlege
Lege i spesialisering (LIS-3)
Overlege i psykiatri
Legevikar i kommunal stilling
Overlege / Psykiater
Vikariat i allmennpraksis
Overlege i psykiatri/ LIS3  ved poliklinikk for spiseforstyrrelser
Lege i spesialisering indremedisin
Lege i spesialisering fordøyelsessykdommer
Lege i spesialisering lungemedisin
Fastlegehjemmel med mulighet for svært god inntjening
Fastlege
Lege i spesialisering med hjerte for hjerne
Har du lyst på en forandring? Vi søker legespesialist!
Lege i spesialisering - psykiatri
Lege i spesialisering radiologi
Overlege
2 nye fastlegehjemler som selvstendig næringsdrivende med kommunalt tilskudd eller hybridavtale (8.2 avtale)
Dr.Dropin Medisinske senter Bergen sentrum søker Gynekolog
Lege i spesialisering - fast stilling 
Overlege i nevrologi - sykehuset Levanger 
Overlege i nevrologi 
Overlege i generell kirurgi
Lege i spesialisering onkologi
Lege i spesialisering, barne- og ungdomspsykiatri
Overlege Radiologi med MR kompetanse
Ledig 50 % fastlegehjemmel og 50 % kommunal lege
LIS 2/3, revmatologi
Overlege ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved SPHR/DPS Tromsø
Psykiater
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering 2/3
Overlege i radiologi ved Seksjon for barneradiologi, Ullevål
Klinikkoverlege 
Fastlegehjemmel og fastlege deleliste
LIS2 - indremedisin 
LIS3 Nevrologi
Spesialist i allmennmedisin - Dagstilling
Vi søker etter en lege til Samfunnsmedisinsk enhet
Lege i spesialisering 2/3
Lege i spesialisering 2/3
Lege i spesialisering med forløp mot ortopedisk kirurgi
Overlege ved enhet for rus- og psykiatri (ROP)
Legespesialist i privat klinikk
Fastlegehjemmel
Fastlegehjemmel - Kroken legekontor
LIS 2/3 Nevrologi / Lege uten turnus
LIS 2/3, Lege i spesialisering nevrologi
Privatpraktiserende Hudlege
Medisinstudent med lisens eller godkjent cand.med.
Overlege
Klinikklege
Bærekraftig fastlegehjemmel og et godt fastlegeliv
Overlege i patologi 
Lege i spesialisering
LIS 2/3
Mange goder som fastlege i Nord-Norge!
Lege
Ledige hjemler for privatpraktiserende allmennlege
Overlege radiologi
Fastlege uten driftskostander
Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri
Overlege psykosedøgnavdeling
Overlege til psykosepoliklinikk / FACT team
Fastlegehjemmel - Tromsø
Lege i spesialisering 2/3 
Lege i spesialisering 
Overlege/Psykiater Sandnes DPS Poliklinikk
Kommunal fastlege
Fastlegehjemmel ved Løken legekontor
Lege i spesialisering
Fastlegeheimel
Lege Spesialisert Habilitering
Fastlegevikar
Fastlege i 8.2 avtale
Lege i spesialisering, Fysikalsk medisin og rehabilitering
Overlege Nyre/Nefrolog 
Senior Consultant combined with Professor II/Associate Professor in medicine (cardiology)
Overlege - Lunge
Ny fastlegehjemmel ved Hinnatrekanten legesenter
Vikariat i allmennpraksis
Overlegespesialist radiologi
Institusjonslege ønskes til Trysil bo- og aktivitetssenter
Senior Consultant combined with Adjunct Professor / Associate Professor in medicine (rheumatology)
Lege i spesialisering og  Medisinerstudenter med lisens
Vi søker overlege i gynekologi / LIS 3 til Fødeavdelingen Narvik
Overlege revmatologisk avdeling
8.2 avtale i Vikersund - 1,5 timer unna Oslo
Gastromedisinsk avdeling har ledig vikariat for LIS 3
Fastlege
LIS 2/3 Indremedisin Lofoten
Lege i spesialisering - Psykiatri
Overlege gastrokirurgi
Senior Consultant combined with Professor II / Associate Professor in Medicine (Ophthalmology)
Overlege radiologi – Brystdiagnostisk senter
Vikariat i allmennpraksis
Lege i spesialisering 3/ Lege før turnus- nevrologi
Lege i spesialisering - Radiologi 
Vi søker overlege i onkologi til 100% fast stilling!
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering (LIS3) eller lege 
To fastlegehjemler ved Tromøy Legesenter i Arendal
Overlege - Akuttpsykiatri
Kommunelege - fast 100% stilling og 80% langtidsvikariat
Vil du bli vår nye samfunnsmedisiner?
Fastlegehjemler og sykehjemslege
Fastlege, 100 % fastlønnet stilling ved Stangeberget legesenter i Halden
100 % fast stilling som sykehjemslege ved Halden Helsehus
Fastlegestillinger ved Heistad legekontor
Legevikar sommeren 2024 i kommunens legetjeneste
Fast stilling som lege i spesialisering (LIS3)
Overlege augesjukdomar
LIS-lege
Fastlege
Fastlege Hegra legekontor
Lege i spesialisering- Barnesykdommer
LIS 2/3 stilling innen rus - og avhengighetsmedisin
Legespesialist 60 - 100% stilling
Ønskjer du arbeid som lege i trivelege Alver kommune?
Fastlegeavtalar - Legetenester
Overlege, Bærum BUP
Vil du være med å etablere et nytt legesenter i Rælingen kommune?
Vi søker overlege med engasjement for ungdom!
Overlege i rus og avhengighetsmedisin/ psykiater eller snart ferdig?
Leger i spesialisering 2/3 indremedisin- faste stillinger
Lege i spesialisering - LIS3 i urologi
Fast stilling som fagansvarlig overlege ved Brystdiagnostisk Senter, Radiologisk avdeling, SUS 
Overlege hematologi
Lege / ALIS - ØHD (KAD)
Fastlege/lege i spesialisering
Ganddal Legesenter i Sandnes kommune. 2 ledige vikariater.
Overlege - Medisinsk mikrobiologi
Kommunelege
Vi søker etter Overlege/lege på Overgrepsmottaket
Overlege ortopedi
Er den mest spennende lederjobben innenfor psykisk helse din neste stilling? 
Ledig stilling som introduksjonslege (fastlege) på Legehuset NOVA i Hamar kommune
Fastlege m/spesialitet på kommunalt legekontor
Lege i spesialisering - Radiologi
Ledige fastlegehjemler
LIS 2/3 i generell kirurgi og bryst ved Kirurgisk klinikk
Avdelingssjef 
Overlege - Fordøyelsesmedisin
Fastlege
Vil du bidra til å utvikle fremtidens fastlegepraksis?
Lege i spesialisering LIS 3 (ny 7- delt vaktordning fra 30/10-23)
Professor i klinisk onkologi förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland
Seksjonsleder for Leger i spesialisering (2 og 3)
Vil du være lege i spesialisering i et aktivt fagmiljø og spennende distrikt?
 Overlege i ortopedisk  kirurgi.                  Fast stilling  
Operasjonskoordinator
LIS/ lege med lisens
Vikariat i allmennpraksis
Fastlege
Fastlege, vikariater
Lege i spesialisering
Opptakslege
Lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer
LIS i radiologi
Overlege
Overlege/barnepsykiater
Combined position as Associate Professor II/Researcher or Professor II/Senior Researcher in Experimental Cardiology
Ortopedisk klinikk har ledige vikariater som LIS 3   
Lege i spesialisering, 100% fast stilling onkologi
Lege i spesialisering
Vikariat overlege - fordøyelsessykdommer
Legestudent m lisens deltid
Ferievikar 2024 - Vikar for LIS1 
Ferievikar 2024 - Vikar for LIS1 
Overlege
Fastlege
Sjukeheimslege Bryneheimen
Fastlegehjemmel næring
Lege, 100% vikariat
50 % avtaleheimel i augesjukdomar i Bergen – junior-senior avtale
Fastlegehjemmel i bydel Vestre Aker
LIS - Lege i spesialisering - Gastro (vikariat)
Legevaktslege 100%
Overlege i infeksjonssykdommer/ generell indremedisin - fast stilling
Fastlege - vikariat
Vikariat for Lege i spesialisering i øyre-nase-halssjukdommar
Fastlegehjemmel ved Skui legekontor
Overlege i øyre-nase-halssjukdommar
Ledig fastlegehjemmel ved Eiker Legekontor
Overlege i indremedisin? Kan DU tenke deg å bidra til å utvikle samiske helsetjenester?
Overlege i gynekologi/obstetrikk
Overlege radiologi
Lege/legespesialist
Overlege stråleterapi
Overlege
Overlege/Erfaren LIS søkes til Nedre Romerike DPS
Fastlegehjemmel
Leger til KAD, daglegevakt og utrykningsbil
Overlege
Lege i spesialisering - Gastro (fast)
Lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi
Lege i spesialisering - Nevrologi
Psykiater / Overlege
Lege i spesialisering innen kirurgi
Lege i spesialisering LIS 2/3, rus- og avhengighetsmedisin
Lege i spesialisering/lege uten turnustjeneste
Lege i spesialisering
Fastlege/deleliste på Riska legesenter
Lege i spesialisering
Stipendiat
Fastlege i vakre Saltdal
LIS-lege/ALIS
Overlege eller LIS i slutten av spesialiseringsforløpet
Kan du tenke deg å bli psykiater, eller er du nysgjerrig på fagfeltet psykiatri?
Vil du være med på å utvikle morgendagens Akutt- og mottaksmedisin på Ullevål?
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat LIS3 ortopedisk kirurgi
Lege i spesialisering, generell indremedisin 
Medisinerstudent med lisens / Lege uten turnustjeneste - Sommervikar
Lege i spesialisering/LiS1- venter/ allmennlege
Overlege/psykiater ved akuttpsykiatrisk sengepost - Kløver 1 
Overlege
Fastlege til Stilla legesenter
Overlege / Spesialist i psykiatri eller  rus- og avhengighetsmedisin
Lege i spesialisering 100% fast og  vikariat 100% ved onkologisk avdeling
Lege i spesialisering - ALIS
LIS onkologi og LIS hematologi
Overlege – barnesykdommer / pediatri
Lege i spesialisering ved Barneklinikken
Ferievikar for lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling - Sommeren 2024
Lege i spesialisering - pediatri
Fastlegehjemler - komprimert turnus/Nordsjøturnus
1 fastlegehjemmel
Ledige fastlegehjemler
Vi søker lege i spesialisering 3 til en avdeling i spennende utvikling!
Vil du bli fastlege på Legesenteret i Molde?
Lege i spesialisering (LIS) i nevrologi
Sykehjemsoverlege
3 faste overlegestillinger ved Radiologisk avdeling, SUS
Overlege med interesse for ryggkirurgi
Fastlegehjemmel tilrettelagt for trygg oppstart og veiledning av spesialist på kontoret!
LIS 2/3- lege
Overlege seksjon for medisinsk retina og uvea
Overlege i gynekologi
Fastlegehjemmel i Drøbak - 40 minutter til Oslo
Fastlegevikar
Lege i spesialisering/ LiS 1 venter
Overlege - anestesiologi
Overlege patologi 
Sommervikariat leger
Lege Øya helsehus
Lege i spesialisering i ortopedi 
Fast stilling som overlege
Lege i spesialisering, revmatologi
Lege i spesialisering – Radiologi
Seksjonsleder leger Bærum-Ringerike
Legevikarer
Fagsjef, Kvalitet- og pasientsikkerhet
Er du Sex og samfunns nye klinikksjef?
Fastlege
Fastlege til deleliste ved Kvadraturen legesenter
Overlege – Spesialist i radiologi
Lege i spesialisering (LIS3) 
Sjukeheimslege - 100 %
Overlege
Gynekolog
Lege
Fleksibel fastlegestilling i Vestlandet - Fjaler kommune
Ledig fastlegehjemmel mellom Oslo og Hamar
Lege i spesialisering 2/3, rus- og avhengighetsmedisin
Vi søker leger som vil jobbe på Europas nyeste, største og flotteste legevakt
LIS 3 Gynekologi
Overlege radiologi - Vesterålen
Lege i spesialisering - Radiologi 
Overlege radiologi
Lege i spesialisering
Er du psykiater og nysgjerrig på Modum Bad? Da må du lese videre.
Overlege Pediatri
Lege i spesialisering