Overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling
Overlege
Overlegevikar
Overlege/spesialist i barne-og ungdomspsykiatri
Overlege - Fast
Overlege, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Gaustad
Overlege søkes til Ungdomsseksjonen,Intermediær døgnbehandlingsenhet
Overlege
Senior Consultant at Department of Urology, Division of Surgery, Inflammatory Diseases and Transplantation, OUH, combined with Adjunct Professor / Associate Professor at Institute of Clinical Medicine
Lege i spesialisering - fast stilling og vikariat 12 mnd.
Overlege
Lege i spesialisering - hematologi
Lege i spesialisering (LIS)
Overlege / LIS vikariat
Lege i spesialisering i onkologi
Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Lege i spesialisering, LIS 3 - psykiatri
LIS i Arbeidsmedisin
Allmennlege med interesse for helse på sjøen
Maritim samfunnsmedisin
Overlege, rus- og avhengigheitsmedisin
Seksjonsoverlege / Spesialist i psykiatri
Lege i spesialisering, vikariat
Post.doc
LEDIG STILLING SOM DOKTORGRADSTIPENDIAT I MEDISIN
Overlege avdeling for Geriatri
Overlege, DPS Nedre Romerike
Overlege
Lege i spesialisering, radiologi
Spesialrådgiver - medisin
Overlege i psykiatri
Seksjonsleder patologi spesialister
Vikariat overlege / spesialist i onkologi
Overlege poliklinikk
Lege i spesialisering/LIS3
Lege i spesialisering - 2 vikariat
Fast LIS-3 stilling innen ortopedi.
Overlege innen onkologi, 100% fast stilling.
Administrerende direktør
Overlege - fast stilling
Lege i spesialisering - onkologi, 12 mnd vikariat
Overlege i psykiatri
Vikariat LIS BUP Sentrum
Overlege i psykiatri
Overlege i indremedisin
Lege i spesialisering -Nevrologi
Lege i spesialisering - Mikrobiologi
Lege i spesialisering-Barnesykdommer
Overlege - Barnesykdommer
Radiolog
Lege i spesialisering barne- og ungdomspsykiatri
Overlege og lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Overlege - fengsel
Klinikkdirektør
Vi søker fagutvikler
Overlege i rus- og avhengighetsmedisin
Lege i spesialisering indremedisin vikariat Mosjøen
Lege i spesialisering psykiatri døgnavdeling Mo i Rana
Øyelege
Overlege hud - Mosjøen
Overlege
Lege i spesialisering i nyresykdommer
Overlege anestesi - Harstad 
Lege i spesialisering i psykiatri
Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Overleger - Senter for psykisk helse- og rusbehandling, Narvik
Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Overlege - Lungemedisinsk avdeling
Overlege ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved SPHR/DPS Tromsø
Overlege i kardiologi eller fordøyelsesmedisin
Overlege ved Senter for psykisk helse og rusbehandling - SPHR/DPS Tromsø
Klinikksjef på Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer
Lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin
Engasjement for fastlege
Overlege, fengselshelsetjenesten
Sjukeheimsoverlege
Seksjonsleder - ACT-team
Fastlegehjemler ved Sørbyen legegruppe Gjøvik
Avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege - Sjukehusdoktoren legesenter
Avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege - Blandeverket legesenter
Kommunalt ansatt lege
Lege i spesialisering
Vi søker engasjert og faglig sterk radiolog til dynamisk seksjon ved et av Norges største lokalsykehus
Urolog
Overlege, karkirurg
Overlege/psykiater i FACT Hallingdal
Overlege/psykiater i FACT Hallingdal
Overlege/psykiater
Overlege hematologi
Lege i spesialisering (vikariat)
Overlege endokrinologi
Jeg søker spesialister i patologi
Fastlegehjemmel ved Torget legesenter
Fastlegehjemmel ved Ytteren legesenter
Fastlegehjemmel ved Sentrum legegruppe
Lege i spesialisering (LIS)
Praksiskonsulent allmennlege NSH
LIS gjennomstrømnings-stillinger i ortopedi
Lege i spesialisering, ortopedi
Fastlegeavtale
Ledig 50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i gynekologi - lokalisert til Skien
Ledig 100 % avtalehjemmel i hudsykdommer - lokalisert til Tønsberg
Ledig 100 % avtalehjemmel i hudsykdommer - lokalisert til Viken, Sandvika
Ledig 20 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i ØNH - lokalisert til Råholt
Ledig 20-50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i ØNH - lokalisert til Lillehammer
Ledig 100 % avtalehjemmel i nevrologi - lokalisert til Fredrikstad
Ledig 100 % avtalehjemmel i øyesykdommer - lokalisert til Agder
Ledig 20 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i gynekologi - lokalisert til Elverum
Ledig 100 % avtalehjemmel i barnesykdommer - lokalisert til Oslo øst
Ledig 100 % avtalehjemmel i generell oftalmologi - lokalisert til Drammen
Ledig fastlegehjemmel
Fastlege ved Heistad legekontor - Deleliste 60%
Lege
Fastlege vikariat
Fagdirektør
Ledig fastlegehjemmel
Lege i spesialisering, revmatologi
Lege i spesialisering, ortopedisk kirurgi
Fastleger
100 % avtalehjemmel i barnesykdommer
Lefo søker instituttsjef
Spesialist i allmennmedisin
Fastlegehjemmel
Vi søker legespesialister innen kardiologi, fysikalsk medisin, neurologi, revmatologi, gynekologi og allmennlege
Sykehjemslege/ass. kommuneoverlege
Ledig fastlegehjemmel/ 0-hjemmel ved Hommelvik legekontor DA
Fastlege - Sentrum legekontor DA
Fastlegehjemmel ved Borgeåsen legesenter - Skien kommune
Ledig 100 % avtalehjemmel i fastlegeordningen
Professor i pediatrik förenad med befattning som överläkare
Overleger
Lege – arbeidsretta rehabilitering
Allmennlege 100% stilling
ALIS Fastlegehjemmel, evt. vikariat - Vennesla legesenter
Fastlegeavtale – nyoppretta
Fastlege
100 % avtaleheimel i ØNH-sjukdomar i Stavanger
Fastlege
Fastlege
Fastlegevikar
Allmennlege
Psykiater
LIS- lege
Overlege
Overlegar kirurgi
Psykiater
Overlege i psykiatri
Nyoppretta fastlegeheimel i Giske kommune
Fastlege i Giske kommune - vikariat
Sykehjemslege
Rådgivande overleger til NAV Vestland
Psykiater / overlege
Fastlegehjemmel
2 stk fastlegehjemler overdras vederlagsfritt til nye fastleger
Rådgiver/seniorrådgiver - Lege
Ledig fastlegehjemmel Fjordbyen Legesenter
Er du vår nye kommunelege?
Fastlegevikar
Ledig 80 % vikariat i psykiatripraksis i Oslo
Fastlege
Fastlege
Fastlegevikar
Lege/ overlege
Lege/bedriftslege
Vikariat allpraks og sykehjem
Kommunelege 2
Vi søker leger i deltidsstillinger til vårt team av sakkyndige
Spesialister eller ass.leger søkes
Allmennlege
Lege heltid/deltid
Lege fulltid, deltid
Gynekolog
Hudlege
Barnelege
Øyelegevikar
Vikariat 30-40 % Øre-Nese-Halssykdommer
Assisterende fylkeslege - kommunehelsetjeneste
Assisterende fylkeslege - spesialisthelsetjeneste
Legespesialist søkes til Oslo
Fastlønnet allmennlege
Vikar fastlege i Horten med mulighet for forlengelse.
Lege eller legespesialist
Ny fastlegehjemmel ved Vollen legekontor
Assisterende kommuneoverlege
Fastlegehjemmel ved Svelvikstrømmen helsesenter
To nyopprettede fastlegehjemler
Fastlegehjemmel
Ledige legestillinger ved Tønsberg legevakt og ØHD
Fastlege i Stavanger
Sykehjemslege
Sykehjemsleger - Vikariat
Fastlegeheimlar Ågotnes legekontor og Arkaden legesenter
Fastlegeheimel, Øygarden kommune
Fastlegeheimel ved Sjøkanten Legesenter
Fastlegeheimel ved Flåten legesenter
Fastlegeheimel
Fastlegeheimel
Fastlegeheimel Moa Legesenter AS
Ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende ved Sjøsia legekontor
Allmennlege i spesialisering
Sykehjemslege
Nyopprettet fastlegehjemmel på Lillestrøm legesenter.
Medisinsk ansvarlig legespesialist
Etablert fastlegehjemmel - Trimveien legesenter
Vikariat i allmennpraksis
100 % vikariat som fastlege i Asker
Ledig 100 % fastlegevikariat i Skien
Ledig 100 % fastlegevikariat i Larvik
Ledig Fastlegevikar 50% ved Haraldsgata Legekontor
Arbeidsmedisiner 100 % stilling
Ledig fastlegevikariat i Øygarden kommune