Lege i spesialisering voksenpsykiatri
Overlege - med funksjon som avdelingsoverlege
Overlege
Avdelingsleder
Overlege, spesialist i allmenmedisin/psykiatri
Overlege
Lege i spesialisering barnesykdommer ved Barne- og ungdomsklinikken
Senior Consultant (100 % position) combined with Professor II / Associate Professor (20 % position) in medicine (Paediatrics)
Overlege
Overlege
Overlege
LIS 3
Overlege Allmenn døgnbehandling Kronstad DPS
Overlege i arbeidsmedisin med interesse for maritim medisin
Lege i spesialisering, vikariat for foreldrepermisjon
Seksjonsleiar, overlege i arbeidsmedisin
Lege i spesialisering i akutt- og mottaksmedisin
Overlege
Overlegar
Overlege
Leger i spesialisering, fast
Overlege i onkologi, fast stilling
Lege i spesialisering 2-3
Overlege
Overlege psykiatri
Lege i spesialisering
Fastlege i Allmennmedisin- 1 års vikariat
Overlege Brystdiagnostisk seksjon - Bildediagnostisk avdeling
Fast stilling - DPS Nedre Romerike
Overlege / Spesialist i psykiatri
Overlege, DPS Nedre Romerike
Vikariat som lege i spesialisering (LIS) i nevrologi
Seksjonsleder
Fast B-gren gastrokirurgi
Lege i spesialisering
Engasjement for overlege
Vi søker Overlege til DPS Nedre Romerike, Enhet for gruppeterapi.
Avdelingsleder til avdeling for Hjertesykdommer
2 faste 100% overlege stillinger for spesialist i onkologi
Har du lyst til å jobbe som avdelingslege ved Porsangmoen?
Overlege
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering - onkologi, 6 mnd vikariat
Overlege innen onkologi, fast stilling
Lege i spesialisering
Oralkirurg
Fastlønnet kommunelege
Overlege
LIS2 indremedisin
Onkolog
Overlege i ortopedi
Overlege i Indremedisin
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering - fast stilling
Overlege - Barnesykdommer
Avdelingssjef – indremedisinske fag
Avdelingssjef
Lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer
Lege i spesialisering i psykiatri
Lege i spesialisering Ortopedisk kirurgi
Overlege barne og ungdomspsykiatri
Lege i spesialisering
Overlege - bryst- og endokrinkirurgi
Overlege
Lege i spesialisering - vikariat
2 stillinger som lege i spesialisering
LIS Patologi
Lege i spesialisering i nevrologi, vikariat
Lege i spesialisering
Overlege i Psykiatri/Erfaren Lis i Psykiatri
Overlege - 100%
Engasjement for allmennlege
Overlege Ambulant samhandlingsenhet - AAT
Ledig fastlegehjemmel ved Kalfaret legesenter
Ledig fastlegehjemmel ved Legene på Høyden
Ledig fastlegehjemmel ved Åsane legekontor
Ledig fastlegehjemmel ved Legene på Tårnplass
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Legehuset Varden
Ledig fastlegehjemmel ved Rolland legesenter
Ledig fastlegehjemmel ved Forus legesenter
Fastlegehjemmel
Medisinsk fagsjef IKT
Lege i spesialisering – Radiologi
Overlege Patologi
Overlege, barne- og ungdomspsykiatri
Ledig fastlegehjemmel ved Stortorget legesenter
Overlege i radiologi
Overlege medisinsk mikrobiologi
Psykiater
Overlege, spesialist i psykiatri
Overlege/psykiater
Avdelingsoverlege
Avdeling for klinisk patologi
Psykiater
Legespesialist i hud og veneriske sjukdommar
Overlege/konstituert overlege Radiologisk avdeling
Overlege og forsker
Overlege i gastroenterologi
Kommunelege - Samhandlingsenheten
Fastlege
Lege i spesialisering
Seksjonsleder Poliklinikk Gamle Oslo
Overlege
Lege i Spesialisering
Overlege
Lege i spesialisering, indremedisin
Fast LIS-stilling innan øyefaget
Ledig 40 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i - øyesykdommer - generell oftalmologi
Ledig 40 % avtalehjemmel i øyesykdommer (generell oftalmologi) - seniorpolitikk
Ledig 100 % avtalehjemmel i ØNH
Ledig 20 % avtalehjemmel i generell kirurgi - seniorpolitikk
Ledig 40 % avtalehjemmel i ortopedi-seniorpolitikk
Ledig 50 % avtalehjemmel i ortopedi-seniorpolitikk
Fastlegehjemmel ved A Klinikken
Fastlegehjemmel ved Elavit legesenter
Fastlegehjemmel ved Leknes legesenter
ALIS-stilling som lege
Lege - 100 % vikariat
Fastlege
Bedriftslege
Fastlegehjemmel
Nyopprettet nullhjemmel ved Løren legesenter
Vil du bidra til viktig forskning på autisme og øke kompetansen på autisme i Norge
Fastlegehjemmel
Fastlegehjemmel/0-hjemmel Charlottenlund legesenter
Avdelingsoverlege
Fastlegehjemmel Saupstad legesenter
Fastlege
LIS dermatologi
Lege i spesialisering, REVMATOLOGI - id.nr: 4540
Gynekolog
100 % avtalehjemmel
100 % avtalehjemmel i ØNH
100 % avtalehjemmel i psykiatri
100 % avtalehjemmel i øyesykdommer
50 % avtalehjemmel innen øyesykdommer
100 % avtalehjemmel i Indremedisin
Fastlegeavtale på Bryggen legesenter
Fastlegeavtale på Allmed legesenter
Fastlegeavtale på Skarven legesenter
Vil du være med å opprette et nytt fastlegesenter i Drammen kommune? - To nyopprettede fastlegehjemler
Ledig fastlegehjemmel ved City legesenter
Aleris Solsiden søker allmennlege
Fastlegehjemmel i Kristiansand - Randesund helsesenter
Fastlegeheimel
Medisinsk ansvarlig nevrolog
Medisinskfaglig ansvarlig overlege
Ledig 100 % avtalehjemmel i fastlegeordningen
Ledig fastlegehjemmel ved Ryenstubben legekontor
Fastlege Bøler legesenter
Ledig 100 % fast ALIS legestilling
Allmennlege 100% stilling
2 ledige fastlegeheimlar
Fastlege - 80 - 100% fastløna vikariat
Ledig fastlege, LIS 3 ved Tokke legekontor ID 608
Fastlege, Stjørdal legesenter
Legevikar søkes Oslo
Fastlege
Bli vår nye fastlege!
Overlege/lege i spesialisering
Lege i spesialisering - Psykiatri
Overlege
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Administrerande direktør
Lege / legevikar
Overlege / spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
Fastlegehjemler/kommunal stilling
Clinical professor in Clinical Oncology (combined position)
Fastlegehjemmel Allmennmedisin
Nyopprettet fastlegehjemmel i Mysen
Lege/overlege
Rådgivende lege/overlege
Ønsker du å jobbe som lege i kommunehelsetjenesten?
Utdanningsstilling i allmennmedisin - ALIS-Vest - ved Lofthus legekontor
Fastlege
Allmenlege - Privat Daglegevakt
16 highly competitive PhD Positions for world-class PhD projects within health science
Allmennlege, 100% stilling med fast lønn dagtid og legevakt
Kommuneoverlege/lege
Ledig 100% stilling som Bedriftslege/Arbeidsmedisiner
Fastlegevikar - ledig fra 1. september
Lege
Bedriftslege
Vi søker hverdagshelter i Stavanger og Bergen
Klinikkleder, heltid, deltid
Lege heltid/deltid
Lege fulltid, deltid, sommervikar
Allmennlege fulltid/deltid
Avdelingsoverlege
Vikariat i fastlegepraksis på Skarnes
Allmennlege
Fastlegevikar i 100% stilling ved Oslo Helse på Majorstuen
Assisterende fylkeslege + konsulentoppdrag
Ledig fastlegehjemmel
Vikariat som psykiater i Tønsberg
Ledig fastlegevikariat på Os
Kommuneoverlege
Överläkare i Kärlkirurgi, verksamhetsområde Kirurgi
Øyelege til Volvat Moss i 20 - 100% stilling.