Legespesialist
Overlege
Overlege
Seksjonsleder - Nydalen DPS, Seksjon psykose og akuttbehandling
Overlege
Overlege
Lege i spesialisering
Overlege
Senior Consultant combined with Adjunct Professor / Associate Professor - Department of Geriatric Medicine, Division of Medicine, Institute of Clinical Medicine
Overlege
Senior Consultant at the Department of Neurology/Oslo University Hospital combined with Adjunct Professor / Associate Professor – Department of Neurology/Institute of Clinical Medicine
Overlege
Overlege
overlege/ spesialist i psykiatri
Teamleder Bipolar-team/ ass. avdelingsleder- Nydalen DPS
Seksjonsleder - Seksjon for Plastikkirurgi
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering i arbeidsmedisin
Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Overlege palliativt team
Overlege
3 faste stillingar for lege i spesialisering i pediatri
Overlege i ortopedisk kirurgi
Overlegevikariat
Overlege Allmenn døgnbehandling
OVERLEGE/LEGE I SPESIALISERING
Overlege Anestesi 100% fast
Vikar for fastlege ved Frøya legekontor
Lege i spesialisering Revmatologisk seksjon
Fagansvarlig anestesilege på dagkirurgisk senter
Overleger anestesi
Lege i spesialisering, radiologi
Fast stilling - overlege - DPS Follo
Lege i spesialisering
Overlege - liaisonpsykiatri
Overlege
Faste B-grenstillinger
Overlege revmatologi ved seksjon for klinisk immunologi
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering - vikariat
Overlege 100 % stilling Psyk. poliklinikk Sandnes
100% fast stilling som poliklinikkleder
Lege i spesialisering
Fastlege
Mikrobiolog - (20 % stilling) - Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser - (NOKLUS)
Lege i spesialisering indremedisin
Enhetsleder ortopediske leger
Enhetsleder/Overlege
Lege i spesialisering indremedisin, nyopprettet faste stillinger
Overlege i psykiatri
Spesialist i allmennmedisin - Klinikk Alta
Overlege i indremedisin Klinikk Alta
Overlege
Leger i spesialisering
Lege i spesialisering/Overlege
Overlege/spesialist i voksenpsykiatri
Lege i spesialisering
Lungespesialist Medisinsk avdeling Sykehuset Levanger
Overlege
Overlege
Overlege/psykiater/lege i spesialisering
Doktorgradsstipendiat (lege)
Overlege
Lege i spesialisering gynekologi - vikariat
Overlege TSB
Lege i spesialisering
1 års vikariat Lege i spesialisering
Lege i Spesialisering - legestab Barn
Overlege i psykisk helse
Overlege i psykisk helse
Gynekolog
Overlege i indremedisin med sidespesialitet
Lege i spesialisering
Overlege på Svalbard
Kirurg på Svalbard
Lege i spesialisering - VPP Silsand
Overlege i psykiatri - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Silsand
Overleger
Avdeling for øyesykdommer. Avdelingssjef
LIS (Lege i spesialisering)
Lege i spesialisering (LIS-lege)
Overlege, medisinsk mikrobiologi
Overlege ved avdeling for hudsykdommer
Lege i spesialisering i klinisk nevrofysiologi
Overlege i psykiatri 100% fast stilling ved døgnenheten
Netthinnekirurg - Øyeavdelingen
Lege i spesialisering generell kirurgi
Overlege gastroenterologisk kirurgi/ generell kirurgi
Overlege
Overlege psykiatri - Avdeling Brøset
Ledig fastlegehjemmel
Fastlegehjemmel, Gullgruven legesenter
Ledig fastlegehjemmel ved Fortunen legekontor
Nyopprettet fastlegehjemmel
Ledig fastlegehjemmel
Lege
Faste stillinger ved Stavanger legevakt
3 ledige fastlegehjemler i Hillevåg - mulighet til å skape ditt eget kontor
Null-hjemmel
Lege i spesialisering – Øyesykdommer
Lege i spesialisering – Kirurgi
Overlege - Endokrinologi
Overlege – Psykiatri
Lege i spesialisering – Plastikk
ALIS/ Fastlege med fastlønn
Overlege, urologi
Overlege
Seksjonsleder
2 faste overlegestillinger ledig
Overlege i radiologi
Overlege
2019/054 Ledig fastlegehjemmel ved Torget legesenter
Vikariat som overlege
Fastlegehjemler
Skadelege
Sommervikar for sykehjemsleger 2019
Overlege
NY 100 % AVTALEHJEMMEL I ØNH
NY 100 % AVTALEHJEMMEL I KARDIOLOGI
100 % AVTALEHJEMMEL I GASTROMEDISIN
LEDIG 50 % AVTALEHJEMMEL I ØYE
50 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i indremedisin-lungesykdommer
NY 100 % AVTALEHJEMMEL I GASTROMEDISIN
Ledig 100 % avtalehjemmel i ØNH
Ny 100 % avtalehjemmel i øyesykdommer- medisinsk oftalmologi
Ledig 100 % avtalehjemmel i pediatri
Ledig 50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i hudsykdommer
Ledig 50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i øyesykdommer - medisinsk oftalmologi
Ledig 50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i øyesykdommer - medisinsk oftalmologi
Ledig 40 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i hudsykdommer
Fastlegehjemmel ved Losbyveien legesenter
Professor or Associate Professor of Medicine (Surgery)
Kommunal legestilling ved legevakt
Fastlege v/Legehuset AS, Hokksund
Sykehjemslege
Lege (Sommervikarer)
Fastlegehjemmel Kipervika legesenter
Fastlegehjemmel - Ellingsøy legekontor
Sykehjemslege
Sykehjemslege 100% fast
Årsvikariat for fastlege
Vil du jobbe som fastlege sentralt i Moss?
2 ledige fastlegehjemler ved Schouslegene
Fastlege, Kvelde
Fastlegehjemmel ved Sandnesklinikken
Ledig fastlegehjemmel Huseby legesenter
Fastlege
Offentleg verv for spesialist i allmennmedisin
Sykehjemsleger
Fastlege
Fastlegehjemmel i Kristiansand - Vågsbygd legesenter
Fastlegehjemmel i Kristiansand - Andøya legesenter
Fastlegehjemmel
Fastlegevikar
Lege
Fastlege
Fastlegehjemmel
Ledig fastlegehjemmel ved Lillehammer legesenter
Sykehjemslegevikar / sommervikariat som lege
Legevaktoverlege med KAD-ansvar
Fastlegehjemmel
Fastlegehjemmel
Overlege
Fastlegehjemmel i Bydel Ullern
FASTLEGE/KOMMUNELEGE Id 526
Allmennlege
Fastlege
Fastlegeavtale – deleliste eller vikariat
Legevakt Vest AS søker hudlege i deltidsstilling
100 % avtaleheimel i hjartesjukdomar i Bergen Nord / Nordhordland
100 % avtaleheimel i augesjukdommer i Egersund
Overlege
Fastlege i Arendal
Fastlege
Ledige fastlegehjemler
Overlege - Auge, øyre-nase-hals og kjevekirurgi
Overlege i psykiatri - DPS Ålesund poliklinikk
Fastlegevikar
Fastlege - 3X100% - Langesund legesenter
Fastlege
Fastlegevikariat fra 13.04 til 05.04.2019
Fastlege
Rådgivande leger/overleger til region Bergen
Fastlegeavtale ved Kvam legesenter
Kommunelege 2
Fastlegehjemmel Geithus helsesenter
Psykiater
Allmennlege- Landsbylegen
Fastlege og tilsynslege
PhD student
Klinikksjef
Sommervikariat
Ledig fastlegevikariat på Fornebu
Fastlege vikar i Sandefjord
Seniorrådgiver helsefaglige kodeverk
Helsefaglig rådgiver e-resept
VIKARIAT 4 MND. MAJORSTUEN
100% Vikariat i fastlegepraksis i Oslo
Psykiater
Arbeidsmedisiner
Privat praksis gynekologi
Hudlege i privat praksis
Specialistläkare/Överläkare till Rehabilitering och smärtcentrum
Ledig vikariat i almennpraksis
Heltid, deltid
Vikariat i fastlegestilling
Fastlegehjemmel i Bydel Gamle Oslo
Ny fastlegehjemmel i Bydel Gamle Oslo
Fastlegevikariat i Halden
Digital helsetjeneste
Fastlegevikariat i Horten
Bedriftslege
Fastlegevikariat ved Holmestrand legesenter
Fastlegevikariat i Son
Doktorgradsstipendiat innen tematikken "psykologisk forsvar og traumatisert seksualitet"
Overlege
Fastlegevikar søkes til 100% stilling i Holmestrand
Stipendiatstilling / postdoktorstilling ved Senter for idrettsskadeforskning
Ledig fastlegevikariat i Kirkenes
Leder for helseavdelingen
Vikariat ledig Kolbu legesenter Oppland, 1,5 time fra Oslo og 25 minutt fra Gjøvik
Fastlegevikariat ved Holter legekontor
Specialistläkare i Dermatologi
Vikar ønskes i avtalepraksis - Kardiologi
To spesialrådgivere innen selvmordsforebygging