Ledige vikariater for fastleger i permisjon
Allmennlege
Lege i spesialisering - nevrologi
Overlege
Overlege
Overleger
En fast stilling og et vikariat i redusert stilling ved Avdeling for patologi
Overlege/Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
Overlege - CFS/ME-senteret
Overlege anestesi
Overlege
Medisinsk rådgiver – helseberedskap
Seksjonsoverlege
Overlege, laboratoriediagnostikk av medfødte stoffskiftesykdommer
Senior Consultant combined with part-time adjuct professorship
PhD stipendiat
Overlege ønskes til Regional sikkerhetsseksjon, Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet
Overlege
Overlege
Lege i spesialisering 2/3
Utdanningsansvarlig overlege
vikariat Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Lege i spesialisering, rus- og avhengigheitsmedisin
Lege i spesialisering innan klinisk farmakologi til ledig vikariat
1 fast stilling og 1 vikariat som rådgjevar (farmasøyt eller lege) knytt til RELIS Vest - Regionalt legemiddelinformasjonssenter i Helse Vest
Avdelingssjef
Overlege/spesialist i psykiatri
Lege i spesialisering i onkologi
Seksjonsoverlege ved Øyane DPS, allmennpsykiatrisk døgnseksjon
Overlege ved Øyane DPS, allmennpsykiatriske poliklinikk
Lege i spesialisering
Overlege i hudsykdommer
Leger i spesialisering, fast
Overlege
Lege i spesialisering
Fast LIS3 hjerte
Senior Consultant, combined with Adjunct Professor (professor II)/Associate Professor
Overlege anestesi
Lege i spesialisering
Overlege/psykiater DPS Øvre Romerike
Overlege
Lege i spesialisering - vikariat
Overlege / spesialist i onkologi
Overlege
Fagsjef psykisk helsevern
Lege i allmennspesialisering
Avdelingslege
Militær Lege
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering/LIS3
LIS3-vikariat ved Nevrofysiologisk avdeling
LIS-lege
Er du klar for nye utfordringer - Stavanger DPS har ledig overlegestilling
Lege i spesialisering - onkologi, 12 mnd vikariat
Overlege
Lege i spesialisering - 2 stk 1 års vikariat
Lege i spesialisering - fast stilling
Overlege i kardiologi
Psykiater på laget vårt
Fastlege
Allmennlege - (50 % stilling) - Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser - (Noklus)
Overlege i radiologi
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Overlege - Hjertesykdommer
Overlege/lege - Barnesykdommer/Sykelig overvekt
Overlege - Psykiatri
Radiolog
Lege i spesialisering i psykiatri
Øye overlege
Lege i spesialisering - barne- og ungdomspsykiatri
Lege i spesialisering i barnesykdommer
Overlege
Overlege
Overlege
Overlege i Fødselshjelp og Kvinnesykdommer
Overlege
Lege i spesialisering
Overlege/psykiater
Overlege/psykiater
Onkolog
Overlege i rus- og avhengighetsmedisin
Lege i spesialisering i anestesi
Lege i spesialisering vikariat fysikalsk medisin og rehabilitering
Overlege ved BUP Ytre Salten poliklinikk
Overlege radiologi
Overlege - Infeksjonsmedisin
Lege i spesialisering i psykiatri
Psykolog/psykologspesialist/LIS
Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Overlege fordøyelsessykdommer
Overlege i psykiatri
Overlege i rus- og avhengighetsmedisin
Overlege i psykiatri
Overlege i psykiatri / rus og avhengighetsmedisin
Overlege i psykiatri
Lege i spesialisering (LIS-lege)
Cand.med/Turnusventer/ Medisinstudent
LIS-lege
Assisterende kommuneoverlege
Ledig fastlegehjemmel ved Kalfaret legesenter - Bergenhus bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Åsane legekontor
Ledig fastlegehjemmel ved Legene på Tårnplass
Fastlegehjemmel ved Åsane legekontor ledig fra snarest
Kommuneoverlege
Fastlegehjemler
Seksjonsleder DPS poliklinikk Halden
Overlege – Spesialist i radiologi
Overlege
Avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege
Overlege onkologi
Overlege
Overlege
Forskningsstipendiat
Lege i spesialisering
Forskningsstipendiat
Overlege på Avdeling for klinisk patologi
(2020/014) Fastlønnet allmennlege
Radiolog
Lege i spesialisering, 2.gangs utlysing
Fagdirektør
Spesialist i barnesjukdommar
Overlege
Overlege
Lege i spesialisering
Overleger i gastroenterologi
Overlege
Ønsker du å jobbe i et av Norges beste fagmiljøer innen gastroenterologi?
Overlege
Lege i spesialisering
Spesialist i allmennmedisin ved Ryen helsehus
Spesialist i psykiatri
Overlege, håndkirurg
OVERLEGE anestesiavdelingen
LIS-stilling innan øyefaget
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering, ortopedi
Onkolog 2020
Overlegestilling i indremedisin/ spesialist i lungesjukdom
Spesialist i Gastroenterologi
20 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i øyesykdommer (generell oftamologi)
4 ledige 100 % avtalehjemler i psykiatri lokalisert til bydelene Alna, Bjerke, Stovner, Østensjø, Grorud eller Søndre Nordstrand
Ledig 50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i hudsykdommer - lokalisert til Telemark
Ledig 40-50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i gynekologi- lokalisert til Oslo
Ledig fastlegehjemmel
To fastlegehjemler ved Dovre legesenter
Fastlegevikar
Lege i spesialisering
Ledig deleliste med erfaren lege i Hokksund
Fastlege/bedriftslege
Sykehjemslege
Bedriftslege
Psykiater/overlege
ALIS lege og kommunelege 2
Kommuneoverlege, 100 % fast
Kommunelege - 100 % vikariat
Ledig fastlegehjemmel
Legevaktslege
Medisinskfaglig overlege
Fastlegehjemmel Nardosletta legesenter
Fastlegehjemmel / 0-hjemmel Sjøsiden legesenter
Fastlegehjemmel / 0-hjemmel Risvollan legesenter
Fastlegehjemmel/0-hjemmel Medisyd Medisinsk senter
Fastlegehjemmel Gløshaugen legesenter
Kommuneoverlege
Legestilling i Astafjordlegen
Fastlegehjemmel ved Fagerborglegene
Ledig fastlegehjemmel ved Majorstukrysset legegruppe
0-hjemmel for fastlege ved Stabekk legesenter
Fastlege
Ledig fastlegehjemmel ved Vikhammer legekontor DA
Kommuneoverlege kliniske legetjenester ved Sandefjord Medisinske Senter
Fastlegehjemmel
Fastlegehjemmel Romedal legesenter
Fastlegehjemmel
Fastlege ved Røros legesenter, 100 % fast
Sykehjemslege
Klinisk nevrofysiolog
Fastlegehjemmel
Fastlegehjemmel
Lege Skien Helsehus
Ledig 100 % fastlegehjemmel ved Sydsiden legesenter
Universitetslektor i onkologi med inriktning immunonkologi, förenad med befattning som specialistläkare
Fastlege ved Sjøsia legekontor
Fastlege ved Sannan legesenter
100 % fast avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege søkes til vinter og sommer destinasjon
Ledig fastlegehjemmel
Fastlege
Ledig vikariat fastlegehjemmel
Fastlege
Fastlegeheimel Askvoll legesenter
Fastlege 2 x 100 % fast stilling
100% stilling som kommunelege II
Fastlege/0-hjemmel Tangen legekontor
Fastlege/0-hjemmel Triangel legesenter
Vikariat Oslo
Plastikkirurg, hudlege og nevrolog
Ledig lokale for fastlege/r og for spesialister med eller uten avtale
100 % avtaleheimel i hjartesjukdomar i Bergen
20 % avtaleheimel i fødselshjelp og kvinnesjukdomar ved Spesialistsenteret på Straume, på Sotra utanfor Bergen
Vi søker etter ny Avdelingsoverlege på øyeavdelingen som vil være med å videreutvikle avdelingen
Nyoppretta ALIS-/fastlønna stillingar på Husnes Helsesenter
Ledige stillingar som fastlege ved Skjåk legesenter
Lege/overlege
Prosjektleiar
LIS radiologi
Fastlegehjemmel med etableringstilskudd
Fastlege
Ledig fastlegehjemmel - i prosjektet ALIS-Nord næring
Lege med særlig ansvar for eldreomsorg
Vikariat i fastlegehjemmel
Lege/overlege
Fastlege på Skjetten legesenter
Ledig fastlegehjemmel med etableringstilskudd
Medisinstudenter
Ass.kommuneoverlege spesialisering
KAD - ALIS/legevikar/ekstravakt i allmennmedisin
KAD - ALIS/legevikar/ekstravakt
Fastlege
Ledig legeavtale i Målselv kommune
Fastlege Solsiden legesenter
Legespesialist
Fastlegehjemmel
Gynekolog
vikariat i allmennpraksis
Fastlege
Kommuneoverlege/lege
Privat praksis gynekologi
Vikariat ved Sentrumslegene i Notodden
Allmennlege fulltid/deltid
Gynekolog
Lege heltid/deltid
Lege fulltid, deltid
Salg av praksis uten driftstilskudd – gynekologi/obstetrikk
100% vikariat i fastlegehjemmel sentralt i Vestfold
Vikariat barnelege, avtalepraksis i Akershus.
Assisterende fylkeslege i Oslo
Assisterende fylkeslege i Moss
Timebasert konsulentoppdrag for spesialist i radiologi
Seksjonssjefer til helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fastlegevikar
Vikariat i fastlegepraksis med oppstart i April-20
Allmennleger søkes til ny åpnet privat legevakt i Drammen
100 % fastlegevikariat på Majorstuen i Oslo
Lege eller legespesialist
Ledig fastlegehjemmel - Lyngdal legesenter
Sykehjemslege 50% og vikarlege ved Lyngdal legesenter
Fastlegehjemler med rekrutterings tilskudd, eventuelt vikariat i allmennpraksis
Fastlegeheimel
Fastlegehjemmel Saupstad legesenter
Fastlegehjemmel, ALIS
Sykehjemslege 20 %
Professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot öron-, näs- och halssjukdomar
Lege
Forsikringsmedisinsk rådgiver
Ledig vikariat i allmennpraksis på legesenter sentralt i Porsgrunn
Nye kommisjonsmedlemmer til Barnesakkyndig kommisjon
Lege og klinikkleder
Vikariat i allmenmedisin
Rådgivende overlege
Overlege