Fastlegehjemmel - svangerskapsvikariat - Brandbu legegruppe
Overlege
Overlege i psykiatri
Lege i spesialisering
Overlege ved Psykosepoliklinikken
Senior Consultant combined with Adjunct Professor/ Associate Professor in medicine (Medical Microbiology)
Overlege ved Prehospital klinikk, Luftambulansetjenesten
Psykiater (voksen eller barn/unge) ved spesialpoliklinikken PUA, lokalisert i Asker
Overlegevikar
Fast overlegestilling i hud- og veneriske sykdommer
Fast stilling som overlege ved BUP Søndre Nordstrand
Søker du nye utfordringer? Da har du mulighet hos oss!
Overlege, Rikshospitalet 
Overlege - Fast
Overlege med bred kunnskap innen invasiv, overvåking og intensiv kardiologi
Overlege/Forsker
Avdelingsoverlege
Lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi. Fast stilling.
Avdelingsoverlege Lokal sikkerheitsavdeling
Vikariat lege i spesialisering
Lege i spesialisering, LIS 3 - psykiatri
Assisterende direktør medisin og helsefag
Overlege, faste stillinger
Overleger ved Hjertemedisinsk avdeling 
Fast tilling som overlege
Seksjonsleder kols/ventilasjonsstøtte
Overlege intervensjonsradiologi
Lege i spesialisering medisinsk biokjemi
Seksjonsleder og Revmatolog
Postdoktor
Post-doctoral Researcher
Vi søker en engasjert overlege til vår spesialpoliklinikk.
Overlege/psykiater DPS Øvre Romerike
Fagansvarlig overlege ved smertepoliklinikken
DPS Nedre Romerike søker etter engasjert overlege til ambulant team
Vi søker etter overleger
Overlege rus- og avhengighetsmedisin
Doktorgradsstipendiat
Position as Senior Consultant at the Department of Anaesthesia and Intensive Care, combined with Professor II/Associate Professor (20 % position) at the Institute of Clinical Medicine.
Fastlege
Militær lege
Lege i spesialisering - 2 stk 1 års vikariat
Lege i spesialisering, hematologi, 100% vikariat
Overlege - fast stilling
Lege i spesialisering
Klinikksjef - Medisinsk service og ABK (avdeling for blod- og kreftsykdommer)
Overlege i kardiologi
Overlege psykiatrisk poliklinikk
Overlege
Fastlegehjemmel - Kroken Legekontor
Overlege i anestesiologi
LIS2 indremedisin
Overlege i psykiatri
Overlege
Lege i spesialisering 2/3
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering, Barne- og ungdomspsykiatri
Overlege - Barnesykdommer
Lege i spesialisering barne- og ungdomspsykiatri
Lege i Spesialisering - radiologi
Overlege i urologi
DPS Østre Agder søker overlege i psykiatri
Spennende stilling som overlege
Overlege - urologi
Lege i spesialisering
Overlege
Lege i spesialisering
Overlege
Smittevernoverlege
Psykiater
Overlege Radiologi
Lege i spesialisering
Overlege indremedisin i vakre Vesterålen
Overlege i karkirurgi
Lege i spesialisering
Radiologi - lege i spesialisering
Overlege, Invasiv Kardiologi
Lege ved PSHT - Narvik
Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset
Overlege ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved SPHR/DPS Tromsø
Overlege ved FACT Tromsø
Overlege ved Senter for psykisk helse og rusbehandling - SPHR/DPS Tromsø
Overlege psykiatri
Lege i spesialisering radiologi
Overlege i anestesiologi UNN Narvik i kombinasjon med stilling i helikopterseksjonen
Overlege i psykiatri
Som overlege i ortopedi får du muligheten til å jobbe med denne dyktige gjengen i Narvik!
Lege i spesialisering i psykiatri - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storslett
Lege i spesialisering i psykiatri
Lege i spesialisering, LIS 3 innen  karkirurgi
Lege i spesialisering, LIS 3 innen gastroenterologisk kirurgi
Overlege, 2 års vikariat ved Seksjon for generell gynekologi 
Overlege, 6 mnd. vikariat ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv behandling
Overlege, 6 mnd. vikariat ved Seksjon for gynekologisk kreft 
Overlege, 2 års vikariat ved Fertilitetsseksjonen 
Seksjonsleder traumeseksjonen Ortopedisk avd. 100% overlegestilling
Ledig fastlegehjemmel ved Øyrane legekontor - Arna bydel
Ledig fastlegehjemmel/deleliste ved Eidsvåg Legekontor - Åsane bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Oasen legesenter - Fyllingsdalen bydel
Lege i spesialisering – Øyesykdommer
Overlege - spesialist øyesykdommer
Lege i spesialisering 2-3 - Indremedisin
Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri
Overlege - Psykiatri
Sykehjemslege
Fastlegehjemler ved Sørbyen legegruppe i Gjøvik (ASA 4310 pkt. 8.2)
Sykehjemslege/ØHD-lege
Er du AMM-lege eller har lyst til å bli det? I så fall er du velkommen til oss!
Lege i spesialisering
Er du AMM-lege og lagspiller? - i så fall er du velkommen til oss!
Psykiater med gode ideèr
Overlege - fordøyelsessykdommer
Professor II / Førsteamanuensis kombinert med overlegestilling
Jeg søker spesialister i patologi
Lege i spesialisering (LIS)
Overlege
Overlege i gastroenterologi
Overlege geriatri
Overlege
Overlege i psykiatri
Lege i spesialisering, indremedisin
Lege i spesialisering, vikariat
LIS i Nevrologi
Overlege, pallitivt team
Overlege
Virksomhetsleder - Virksomhet Helse
Ledig 20 % avtalehjemmel i smertemedisin - seniorordning - lokalisert til Oslo
Ledig 20 % avtalehjemmel i smertemedisin - seniorordning - lokalisert til Oslo
Ledig 80 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i ØNH - lokalisert til Oslo
Ledig 20 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i ØNH - lokalisert til Oslo
Ledig 100 % avtalehjemmel i hudsykdommer - lokalisert til Østfold, Fredrikstad
Ledig 100 % avtalehjemmel i gynekologi - lokalisert til Oslo Øst
Er du vår nye kommuneoverlege i Porsgrunn?
Fastlegevikariat
Fastlegehjemmel
Postdoktor
Legevaktslege
Seniorrådgiver avdeling folkesykdommer
Vi har ledig 100% overlegestilling med tiltredelse januar 2021
Gynekolog
Rådgiver/seniorrådgiver Helsefagavdelingen
Lege i spesialisering - ALIS
Fastlege
Fastlegehjemmel
Overlege Fysikalsk medisin og rehabilitering
Fastlege - Sentrum legekontor DA
Fastlegevikariat
100 % driftsavtale for spesialist i øre-nese-hals
100 % driftsavtale for spesialist i kardiologi
100 % driftsavtale for spesialist i urologi
20 % junioravtale for spesialist i øyesykdommer
100 % driftsavtale for psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi
Fastlegehjemmel
Fastlegehjemmel Falkum legesenter - Skien kommune
Professor i obstetrik och gynekologi eller pediatrik
Lege – arbeidsretta rehabilitering
Fastlege
Fastlege ved Inderøy Legesenter
Fastlege Tangen legekontor
Fastlege
100 % avtaleheimel i psykiatri i Bergensområdet
100 % avtaleheimel i indremedisin i Stavanger – og Sandnesområdet
100 % avtaleheimel i ØNH-sjukdomar i Egersund / Hå kommune
100 % avtaleheimel i fødselshjelp og kvinnesjukdomar i Egersund
100 % avtaleheimel i psykiatri i Stavanger- / Sandnesområdet
20 % avtaleheimel i hjartesjukdomar i Bergen
Ønsker du å bli vår fastlege i 100 % stilling
Deltidslege
Lege
Lege i spesialisering -  vikariat
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering -  Barnemedisin
Spesialist i psykiatri
Seksjonsoverlege
Fastlegestilling
Fastlege med kommunal bistilling
Fastlegehjemler i Molde kommune
Psykiater / overlege
Ny fastlegehjemmel/fastlegevikariat Vikersund Legekontor
Lege, ALIS fast 100% stilling
Assisterende seksjonsoverlege
Psykiater (spesialitet barn/unge eller voksen)
Fastlege
Overlege
Fastlege
To ledige fastlegehjemler ved Hemnesberget legekontor
Vi søkjer fire dyktige fastlegar
Fastlege
Legevaktslege 50 % vikariat
Ledende overlæge, Afdeling for Røntgen og Skanning
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis i Asker
Bedriftstlege/LIS2 i arbeidsmedisin
Vi søker lege (onkolog) i deltidsstilling til vårt team av sakkyndige
100 % vikariat Arna Legekontor
Hudlege
Barnelege
Gynekolog
Lege
Klinikkleder
Ledig hjemmel som fastlege i Indre Fosen kommune, Rissa legekontor
Ledig hjemmel som fastlege ved Leksvik legekontor
Gynekolog - Endokrinolog - Indremedisiner.
Vikar søkes til fastlegepraksis i bydel Frogner
Stilling som assisterende fylkeslege, Drammen
Assisterende fylkeslege
Direktør/fylkeslege
Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
Fem måneders vikariat på Sørlandet
Ønsker du sørlandsidyll til hverdags?
Vil du bli fastlege i Moss?
Vikariat i fastlegepraksis
Sykehjemslege - Aurskog-Høland kommune
Fastlegehjemmel ved Gulskogen legesenter
Fastlegehjemmel ved Brygga legekontor DA
Fastlegehjemmel ved Tønsberg medisinske senter
Smittevernoverlege
Lege til lavterskel helsetilbud
Sykehjemslege ved Lervig og Slåtthaug sykehjem
Virksomhetsleder Stavanger legevakt
Kommuneoverlege
Spennande stilling som legevikar i 100% stilling
Fastlegehjemmel Midtbyen legesenter
50 % stilling som assisterende kommuneoverlege
Lege med interesse for teknologi?
100 % vikariat i allmennpraksis (Larvik)
Bedriftslege
Ledig fastlegevikariat
Hudlege vikar Ønskes
Fastlegevikariat
Fastlegevikar
Norges ledende BHT søker Bedriftslege 100%
Vi søker bedriftslege i opptil 100% stilling
Bedriftslege