Fastlønnet svangerskapsvikariat i fastlegehjemmel
Fastlønnet svangerskapsvikariat i fastlegehjemmel
Avdelingsleder nyfødtintensiv
Lege i spesialisering - klinisk nevrofysiologi
Fast stilling som overlege ved BUP Søndre Nordstrand
Spennende jobb som psykiater i Kreftklinikken
Overlege
Overlege
Overlege Medisinsk seksjon Ullevål
Overlege - fast stilling
Lege i spesialisering (Fast stilling)
3 ledige vikariater som overlege
LIS sommervikar på Hjertemedisinsk avdeling
Psykiater ved spesialpoliklinikken PUA, lokalisert i Asker
Senior Consultant combined with Professor II / Associate Professor
Overlege
Overlege, spesialist i nukleærmedisin
Lege i spesialisering, LIS2/3, Gastrokirurgi - vikariat
Leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Lege i spesialisering, LIS 3 - psykiatri
Vikariat for lege i spesialisering innan nevrologi
Overlege
Overlege/Spesialist i psykiatri
Overlege/spesialist i psykiatri/spesialist i allmennmedisin
Overlege - Radiologi
Lege i spesialisering (LIS) i nevrologi
Overlege med kompetanse innenfor ryggkirurgi
Overleger/spesialister i psykiatri
Overlege
Vi søker en engasjert Lege i spesialisering 
Overlege, spesialist i onkologi - nye stillinger
Seksjonsleder
Ledig stilling som doktorgradstipendiat i medisin
Overlege - Akuttpsykiatri
Lege i spesialisering - vikariat
Overlege/psykiater
Overlege
Ledig stilling som doktorgradsstipendiat ved Forskningsgruppe smerte og palliasjon
Engasjert Overlege/psykiater 100% i EVP/Stavanger DPS
Lege i spesialisering, 1 års vikariat
Ledig vikariat for LIS i plastikkirurgi.
Overleger i kardiologi
LIS III - kardiologisk avdeling
Seksjonsoverlege, leder for LIS-1, 50% stilling
Lege i spesialisering, LIS 2/3, Gastrokirurgisk og kirurgisk avdeling
Overlege ØNH
Lege i spesialisering - 2 stk faste stillinger
Overlege. Førsteepisode psykose,post A3
Lege i spesialisering/LIS3
Overlege i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Fastlege
Overlege - Legevakta i Tromsø
Overlege i infeksjonssykdommer
Vikariat overlege ved Sunniva avd for lindrende behandling
Fast stilling som overlege i hematologi
Overlege - 40-100% stilling
Overlege i psykiatri
Medisinstudent med lisens - sommervikariat
Vikariat i stilling som LIS 3 - Fysikalsk medisin og rehabilitering
Overlege i psykiatri
LIS2 indremedisin-geriatri-hjerte-lunge-nyre-mage/tarm sykdommer - Medisinske leger Kirkenes
Overlege/ Psykiater
LIS2 indremedisin
Overlege i barne- og ungdomspsykiatri - BUP Kirkenes
Lege i spesialisering - Psykiatri
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering, nukleærmedisin
Lege i spesialisering i psykiatri 
Overlege i barne- og ungdomspsykiatri, BUP Klinikk for kvinne, barn og familie, 
Overlege i barne- og ungdomspsykiatri, BUP Klinikk for kvinne, barn og familie, 
Lege i spesialisering barne- og ungdomspsykiatri, BUP Klinikk for kvinne, barn og familie, 
Lege i spesialisering barne- og ungdomspsykiatri, BUP Klinikk for kvinne, barn og familie, 
Overlege i barne- og ungdomspsykiatri, BUP Klinikk for kvinne, barn og familie, 
Lege i spesialisering - generell indremedisin
Lege i Spesialisering - radiologi
Lege i spesialisering - psykiatri
Overlege
Overlege - anestesiologi
Lege i spesialisering
Avdelingssjef
Overlege
Overlege - spesialist i rus- og avhengighetsmedisin
Overlege - spesialist i radiologi
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Overlege
Overlege i psykiatri
Overlege - medisinskfaglig rådgiver
Overlege
Overlege
Psykiater
Lege i spesialisering
Overlege indremedisin
Overlege fysikalsk medisin og rehabilitering
Lege i spesialisering indremedisin (LIS 2/3)
Lege i spesialisering ved Kirurgisk klinikk
Overlege fordøyelsessykdommer
Overlege ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved SPHR/DPS Tromsø
Overlege ved FACT Tromsø
Overlege ved Senter for psykisk helse og rusbehandling - SPHR/DPS Tromsø
Bedriftslege
Overlege i anestesiologi UNN Narvik
Lege i spesialisering i nevrologi
Lege i spesialisering i psykiatri ønskes til Midt-Troms
Lege i spesialisering i medisinsk genetikk
Som overlege i ortopedi får du muligheten til å jobbe med denne dyktige gjengen i Narvik!
Avdelingsleder - Hjertemedisinsk avdeling
Lege i spesialisering i arbeidsmedisin
Overlege i radiologi - Brystdiagnostisk senter
Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset
Overlege i psykiatri
Lege i spesialisering i psykiatri - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storslett
Lege i spesialisering i psykiatri
Lege i spesialisering i nevrologi
ØNH - Lege i spesialisering
Vikariat - Overlege ved seksjon for fot-, ankel- og rekonstruktiv ortopedi
Overlege, spesialist i psykiatri/rusmedisin v/Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT)
LIS- lege
Overlege- Akutten
LIS 3 vikariat i indremedisin ved Avdeling for hjerneslag
Avdeling for øyesykdommer.Lege i spesialisering
LiS2/ LiS3
Lege i spesialisering ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi
Overlege spesialist i psykiatri  v/Seksjon 1- Krise-Kortidsseksjonen, døgn
Ledig fastlegehjemmel ved Oasen legesenter - Fyllingsdalen bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Olsvik legesenter - Laksevåg bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Sletten Allmennpraksis - Årstad bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Øyrane legekontor - Arna bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Helse pluss Legesenter AS - Årstad bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Åsane legekontor
Ledig fastlegehjemmel ved Eidsvåg Legekontor - Åsane bydel
Nyopprettet fastlegehjemmel ved 3 Leger - Arna bydel
Ledig 2 nyopprettede fastlegehjemler ved Fana Legekontor - Fana bydel
Fastlegehjemmel
Fastlegeheimlar ved Herøy legesenter
Fastlegeheimel ved Myrvåg legesenter
Lege
Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri
Lege i spesialisering – Radiologi
Overlege - Psykiatri
Overlege – Psykiatri
Lege i spesialisering - Psykiatri
Overlege - Psykiatri
Overlege – Patologi
Lege i spesialisering - del 3 (B-gren)
Overlege - Psykiatri
Sykehjemslege
Fastlegehjemmel ved Biri Helsesenter i Gjøvik (ASA 4310 pkt. 8.2)
Lege i spesialisering, LIS 3 Radiologi
Avdelingsoverlege / seksjonsoverlege
Vi søker dyktig og engasjert legevikar
Overlege ARA Bærum
Overlege
Ledig overlegestilling for spesialist i generell indremedisin og nyresykdommer
Overlege/avdelingsoverlege
Overlege i lungemedisin
Spennende jobb for overlege- mulighet for å forme enestående tilbud!
Overlege i psykiatri/CL-psykiater
Smittevernlege søkes til Vestre Viken
Jeg søker spesialister i patologi
Lege i spesialisering innan patologi - 2. gangs utlysing
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering (LIS3) - poliklinikken (fast + vikariat)
Overlege (vikariat) i Nevrologi
LIS anestesiologi, vikariat 100 %
Lege i spesialisering, LIS2/LIS3, indremedisin
Lege i spesialisering, psykiatri
Lege i spesialisering, psykiatri, Haugaland/Karmøy DPS og Spesialisert Behandling Haugesund Sjukehus
Lege i spesialisering, barnesjukdomar
Overlege i kardiologi
Ledig 50 % avtalehjemmel i øyesykdommer - medisinsk oftalmologi - lokalisert til Innlandet, Tynset
Ledig 100 % avtalehjemmel i øyesykdommer - medisinsk oftalmologi - lokalisert til Notodden
Ledig 50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i ortopedi - lokalisert til Moss
Ledig 100 % avtalehjemmel i hudsykdommer - lokalisert til Telemark, Porsgrunn
Ledig 50% avtalehjemmel/seniorpolitikk i psykiatri - lokalisert til Skien
Lege i spesialisering (LIS)
Tilsynslege ved institusjonene
Allmennlege
Lege
Fastlegehjemmel - Selvstendig næringsdrivende
Lege i spesialisering
Overlege
Psykiater/overlege sengepost for psykosebehandling
Medisinerstudenter m/ lisens, sommerferievikariat 2021
Vikariat i privat praksis
Avdelingsoverlege
2. gangs utlysning: 100  % avtalehjemmel innen øyesykdommer - Kristiansund
Fastlegehjemmel
Ledig fastlegehjemmel i 5 legepraksis sentralt i Andebu
Fastlegevikariat
Universitetslektor i anestesiologi och intensivvård förenad med befattning som specialistläkare
Ledig nullhjemmel ved Abildsø legekontor fra våren 2021
Fastlegehjemmel Solli klinikk
Fastlege - 100% stilling
Sjukeheimoverlege – nyoppretta fast 50% stilling
Fastlegeavtale - nyoppretta
Fastlegeavtale - overtaking
100 % avtaleheimel i fødselshjelp og kvinnesjukdomar i Egersund
Ønskjer du å bli vår fastlege i 100 % stilling?
Fastlege ved kommunelegekontoret på Gol 100% fast stilling
Arendal søker nye fastleger!
Vikariat fastlønnet fastlegehjemmel
Overlege spesialisert habilitering
Spesialist i psykiatri
Lege i spesialisering
Vi søkjer gynekologar
Fastlegehjemler i Molde kommune
Direktør
Fastlege ved Helsetorget legesenter
Legeavtale v/Øverbygd legetjeneste
Vikariat i allmennpraksis
Ledig vikariat i Bergen sentrum
Bedriftstlege
Spesialister
Fast stilling med fleksibel hverdag: Er du vår nye allmennlege i Stavanger?
Fast stilling med fleksibel hverdag: Er du vår nye allmennlege i Bergen?
Assisterende fylkeslege i Moss
Sykehjemslege i Lofoten
Tre ledige fastlegehjemler - Lyngdal legesenter
1 års vikariat på Sørlandet
Fastlønnet stilling i unike Nordfjord
Vikariat i Nordfjord
Ledige fastlegestillinger sentralt i Trøndelag
To ledige fastlegehjemler ved Prinsensgate Legesenter i Moss
Kommuneoverlege
Vil du jobbe som fastlege sentralt i Moss?
Fastlegehjemmel ved Nedre Eiker legesenter
Ledige vikariater som allmennlege i Drammen kommune
Fastlegehjemmel
Legespesialist
Spesialist i nevrologi / fysikalsk medisin og rehabilitering
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Ledig 100 prosent vikariat på Notodden
Bedriftslege
Vikariat - avtalehjemmel i psykiatri i Larvik