Leken overlege - spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
Leder av seksjon for tarmkreftscreening
Overlege, Rikshospitalet 
Overlege FACT
Lege i spesialisering (barne- og ungdomspsykiatri) - Vikariat
Lege i spesialisering i patologi
Forsker og Lege i spesialisering
Lege i spesialisering - Nydalen DPS
Lege i spesialisering
Overlege (urologi)
Overlege
Overleger ortopedi
Avdelingsoverlege
Hematolog
Seksjonsleiar BUP Fana
Avdelingsoverlege i klinisk farmakologi
Overlege, spesialist i psykiatri
Vikariat lege i spesialisering i medisinsk biokjemi
Delte overlegestillingar mellom Hjarteavdelinga og Mottaksklinikken
Overlegestillingar ved Mottaksklinikken med tilknyting til Lungeavdelinga
Delte overlegestillingar mellom Medisinsk klinikk og Mottaksklinikken
Delte overlegestillingar mellom Medisinsk klinikk og Mottaksklinikken
Delte overlegestillingar mellom Medisinsk klinikk og Mottaksklinikken
Overlegar innan gynekologisk kreft og kirurgi  
Lege i spesialisering, LIS 3 - psykiatri
Lege i spesialisering - medisinsk mikrobiologi
Assisterende divisjonsdirektør Divisjon Gjøvik-Lillehammer
Avdelingssjef Kreftavdelingen Divisjon Gjøvik-Lillehammer
Avdelingssjef Akuttmedisinsk Avdeling, Lillehammer
1 års vikariat som overlege ved Nyfødtintensiv avdeling
Medisinskfaglig rådgiver - DPS Groruddalen
Overlege, DPS Nedre Romerike
Overlege/psykiater DPS Øvre Romerike
Lege i spesialisering (LIS) i nevrologi
Medisinsk divisjon søker etter leger som ønsker å spesialisere seg i indremedisin
Seksjonsleder
Vikariat for lege i spesialisering i onkologi
Vi søker avdelingsleder
Overleger i psykiatri
Vi søker Overlege/ psykiater til DPS Nedre Romerike - Seksjon for gruppeterapi
Lege i spesialisering - onkologi, fast stilling i 100%. 
100 % fast stilling som overlege
Overlege med spesialisering i psykiatri/psykologspesialist
Lege i spesialisering - 2 stk 1 års vikariat
Lege i spesialisering - 4 stk faste stillinger
Avdelingsoverlege Akuttmottak
Null-hjemler og etablering av nytt fastlegesenter
Institusjonslege
Fast stilling som overlege i kardiologi
Allmennlege - Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser - Noklus
Fastlegehjemmel bydel Søndre Nordstrand
Overlege psykiatri
Overlege i psykiatri
Overlege til Habiliteringstjenesten for voksne
Overlege/ Psykiater
Lege i spesialisering - Psykiatri
Overlege - Psykiatri
Overlege
Lege i spesialisering - Generell kirurgi
Lege i spesialisering i revmatologi
Lege i spesialisering barne- og ungdomspsykiatri
Vi søker fagutvikler
Overlege i psykiatri
Avdelingssjef
Overlege i rus- og avhengighetsmedisin
Overlege i psykiatri
LIS 3 Gynekologi, vikariat
Lege i spesialisering i forløp mot karkirurgi ved Kirurgisk klinikk
LIS 2 indremedisin/palliativt team
LIS i generell indremedisin, Lofoten
Overlege i psykisk helse
Lege i spesialisering i nevrologi
Overleger anestesiologi
Pasientsentrert Helsetjenesteteam Narvik - Spesialist i allmennmedisin eller indremedisin
Seksjonsoverlege ved Observasjonsposten/akuttmottak, Medisinsk klinikk
Overlege ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved SPHR/DPS Tromsø
Overlege i kardiologi eller fordøyelsesmedisin
Overlege i psykiatri
Som overlege i ortopedi får du muligheten til å jobbe med denne dyktige gjengen i Narvik!
Lege i spesialisering i psykiatri
Fagrådgiver simulering og ferdighetstrening - lege
Avdelingssjef
Overlege i psykiatri 100% fast stilling - allmennpoliklinikk
Overlege ved avdeling for øyesykdommer
Overlege ved avdeling for øyesykdommer
Lege i spesialisering (LIS-lege)
Lege i spesialisering, avdeling for øyesykdommer
LIS- vikariat, 2x100% stilling
Lege i spesialisering thoraxkirurgi, vikariat i 12 måneder med mulighet for forlengelse
Lege i spesialisering 100% stilling ett års vikariat
Lege i spesialisering - mikrobiologi
Overlege
Kommuneoverlege
Ledig fastlegehjemme
Ledig fastlegehjemmel ved Nordås Legesenter
Ledig fastlegehjemmel/deleliste ved Helsetorget - Bergenhus bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Legehuset Varden
Ledig fastlegehjemmel ved Landås Legesenter i Årstad bydel
ALIS/kommunelege
Fastlegehjemmel Sellebakk legesenter
Sjukeheimsoverlege
Fastlegeheimlar
Fastlege
Sykehjemslege
Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri
Overlege i psykiatri
Seksjonsleder - Seksjon for patologi
Overlege – Patologi
Overlege – Psykiatri
Lege i spesialisering
Overlege – Nevrologi
Fastlønnet vikariat ved Gjøvik legesenter
Fastlegehjemmel (ASA 4310 8.2.) ved Gjøvik Legesenter
Overleger og psykologspesialist
2 faste overlegestillinger ledig ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Overlege/erfaren lege i spesialisering
Overlege/psykiater
Jeg søker spesialister i patologi
Praksiskonsulent allmennlege NSH
LIS3 radiologi
Lege i spesialisering
Fastlegehjemmel
Smittevernoverlege
Overlege Nevrologi eller LIS som snart er ferdig med utdanning
Overlege, spesialist i radiologi
Lege i spesialisering (LIS 3)
Lege i spesialisering
Psykiater/lege
Ledig 50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i hudsykdommer - lokalisert til Akershus, Lillestrøm
Ledig 20 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i ØNH - lokalisert til Oslo Øst
Ledig 100 % avtalehjemmel i indremedisin-lungesykdommer - lokalisert til Nedre Follo
Ny 100 % avtalehjemmel i medisinsk oftalmologi - lokalisert til Romerike
Ledig 80 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i gastromedisin - lokalisert til Oslo Øst
Ledig 100 % avtalehjemmel i generell oftalmologi - lokalisert til Tynset
Postdoctoral Research Fellow in Epidemiology
Universitetslektor i medisin
Fastlege ved Heistad legekontor - Deleliste 60%
Fastlege
Sykehjemslege
Psykiater/overlege hovedsakelig ved allmennpsykiatrisk poliklinikk
Psykiater/overlege sengepost for psykosebehandling
Forsker - psykisk helse hos barn og unge
0- hjemmel, Nordbyen legesenter
Fastlege
Gynekolog
100 % avtalehjemmel i barnesykdommer
Direktør helsefag og forskning
50 % avtalehjemmel for junior innen fagområdet barnesykdommer lokalisert i Trondheim
Fastlegehjemmel ved Centrum Fastlegegruppe
Fastlegehjemmel
Fastlege
4 ledige fastlegehjemler
Lege
Fastlegestilling
Medisinsk rådgiver
Driftsavtale og avtalehjemmel
Lege Skien Helsehus
Universitetslektor i anatomi
Professor i klinisk kemi förenad med befattning som specialistläkare i klinisk kemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Fastlegestilling
Ledig fastlegeheimel
Kommuneoverlege i fast 50% stilling
Lege - overvintring i Antarktis
Fastlegehjemmel
Fastlege/LIS 3 i allmennmedisin
100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Sogndal
Fastlege
Bedriftslege
Kommuneoverlege
Lege i spesialisering
Spesialist i medisinsk biokjemi
Overlege-spesialist i blodsjukdomar
Overlege i psykiatri
Er du gynekolog og vil jobbe på Norges mest moderne sjukehus? Og bu i verdas vakraste fylke?
Fastlegevikariat Fagerstrand Legesenter, Nesodden kommune
ALIS/Fastlegestilling ledig i Luster kommune/Sognefjorden
Fastlegehjemler 3 stk (vikariat)
Assisterende bydelsoverlege
Fastlege
Legevaktslege i 50 % vikariat med mulighet for fast
100 % Fastlønnet Fastlege - Vikariat
Gynekolog
Professor i radiologi
NKS Grefsenlia søker psykiater til vår alderspsykiatriske avdeling
12 mnd vikariat i allmennpraksis på Eidsvoll
Kommuneoverlege med fastlegeliste - fastlønnet
Spesialister eller ass.leger søkes
Psykiater
Hudlege
Barnelege
Gynekolog
Lege
Lege
Assisterende fylkeslege
Assisterende fylkeslege
Stilling som assisterende fylkeslege, Drammen
Ønsker du å oppleve 1 år med sørlandsidyll til hverdags?
9-måneders vikariat i Lofoten
Ønsker du sørlandsidyll til hverdags?
Fastlegevikariat
Fastlegehjemmel ved Sentrum legesenter i Moss
Ledige legestillinger ved Mosseregionens legevakt
Sykehjemslege
Lege i introduksjonsprogram
Fastlegehjemmel
Vikariat fastlege/helsestasjonslege 100% fastløna stilling
Fastlege
Fastlegeheimel Kremmergaarden legesenter
Fastlegehjemmel Heimdal medisinske senter
ALIS lege - fast kommunal stilling
Fastlege
Vikariat i 50% avtalehjemmel i Oppdal
Rådgiver/lege
Vikar for øyelege i avtalepraksis Sandvika