Vikariat i allmennpraksis
Overlege i gastroenterologi
Overlege 
Overlege i nyresjukdommar  
Overlege, poliklinikk psykose
Fastleger - ALIS
Hva med en endring i livet? Kan du tenke deg å jobbe spesialisert med hodepine?
Vi søker overlege til fast stilling
Lege i spesialisering 3
Vikariat i allmennpraksis
Fastlege i næring
Legevaktslege i Halden
Legevikar i kommunal stilling, 20-100 %
Overlege psykiatri- AAT/FACT Lofoten
ALIS-lege
Overlege - spesialist i ortopedi
Barne- og ungdomspsykiater
Overlege - psykiatri
Lege i spesialisering innen rus- og avhengighetsmedisin
Lege i spesialisering innen psykiatri (LIS3) 
Overlege i barne- og ungdomspsykiatri
Lege i spesialisering (ALIS) Smertepoliklinikk og Fedmepoliklinikk
Overlege TSB/LAR
Overlege psykiatri- AAT/FACT Vesterålen
Øre-Nese-Hals-spesialist
Vikariat i allmennpraksis
Bedriftslege/LIS3 Tromsø
Overlege
Overlege i Nefrologi
Sommervikariat leger
Psykiater
Overlege
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering indremedisin ved utdanningsarena med arbeidsmiljø uten sidestykke 
Spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering 
LIS2 - indremedisin 
Overlege - spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
Lege i spesialisering -  Kombinasjonsstillinger mellom Fredrikstad kommune og Sykehuset Østfold  
Overlege Radiologi
Fastlegehjemmel
Gastromedisinsk avdeling Ahus søker spesialist i indremedisin/gastroenterolog som fagansvarlig overlege på vår sengepost 
Kommunalt ansatt Fastleger
Overlege radiologi
Lege i spesialisering onkologi
LIS-lege - Patologisk anatomisk avdeling
Overlege, Seksjon for blodsjukdommar, Medisinsk klinikk
Lege i spesialisering - seksjon for medisinske leger i Kristiansund
Spesialist indremedisin/ indremedisinske fag
Seksjonsleder søkes til Seksjon leger
Overlege - Psykiatri
Lege i spesialisering  - Generell kirurgi
Lege i spesialisering, psykiatri
Fastlege - Selvstendig næringsdrivende
BUP Kirkenes har ledig 6 måneds vikariat for Barnepsykiater - kom og del kompetanse med oss🥇
Vil du bli vår nye fastlege ? Sunndal har to fastlegestillinger ledig. Vi tilbyr gode betingelser.
Vikariat i allmennpraksis
Lege i spesialisering 2
Lege i spesialisering 2/3 
Vikariat i allmennpraksis
Lege i spesialisering, ortopedi 2-årsstilling
Overlege
Fastlegehjemmel med etableringstilskudd
Fastlegehjemmel ved Prinsdal legesenter
Fastlegehjemmel ved Bertramjordet medisinske senter
Fastlege, sommervikar i 100 % fastlønnet stilling ved Stangeberget legesenter Halden
Lege i spesialisering i radiologi, 1 vikariat 100% 
100% vikariat som allmennlege/ALIS i distriktskommunen Holtålen med gode betingelser
100% vikariat som allmennlege i distrikt med gode betingelser
5 Legestillingar med gode vilkår! 
Lege i spesialisering
Fellowship innenfor knekirurgi
Vikariat i allmennpraksis
Overlege i Øre-Nese-Hals-sjukdomar
Lege i spesialisering, psykiatri 
Lyngdal legesenter søker fastleger til ny hjemmel og vikariater
Overlege - infeksjonssykdommer
Er du klar for en jobb som virkelig betyr noe?
Vikariat i allmennpraksis
Overlege radiologi
Vi søker lege i spesialisering til Nukleærmedisin 
Kommunal fastlege
Lege til offentlig kommunalt arbeid
Fastlege
LIS 3-vikariat, Rus- og avhengighetsmedisin
Lege i spesialisering i anestesiologi
Overlege i nevrologi - sykehuset Levanger/Stjørdal DMS
Avdelingsleder smittevern Oslo universitetssykehus HF kombinert med professor II/førsteamanuensis 20% ved Universitetet i Oslo
Overlege
Spennende, tilpassede vikariater ledige i Drammen kommune
Lege i spesialisering
Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
Overlege i rus-og avhengighetsmedisin/psykiater 
Vikariat i allmennpraksis
Institusjonslege
Lege i spesialisering, LIS 3 Radiologi
Fastlege/ALIS-stilling
Ledig fastlegehjemmel - 1 års vikariat med mulighet for fast tilsetting
Fastlegehjemler - nytt legekontor
Vikariat i allmennpraksis
Lege i spesialisering, fødselshjelp og kvinnesjukdomar
Lege i spesialisering ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi 
Vi har ledige stillinger til leger i  spesialisering (LIS3) - voksenpsykiatri. 
Fast 100 % stilling lege ved Stavanger legevakt
Lege i spesialisering - patologi
Vikariat overlege/psykiater  
Gynekolog
Lege i spesialisering - Nevrologi
Overlege (spesialist i psykiatri)
Overlege / Lege i spesialisering 2/3 - Barnesykdommer
Radiolog
Fastlege
LIS 2/3 Nevrologi 
Lege uten LIS1
Vikariat i allmennpraksis
Lege i spesialisering, psykiatri. Fast stilling og vikariat
Fastlege næringsdrift
Ønsker du å jobbe som fastlege i Fredrikstad?
Vi søker leger som vil jobbe på Europas nyeste, største og flotteste legevakt
Fastlegevikar Kirkebakken legesenter
Nye Vågsbygd legesenter søker ny fastlege
Fast stilling ALIS, Bergen legevakt
Overlege - spesialist i radiologi
Overlege i ortopedisk kirurgi - barneortopedi
Overlege i rus- og avhengighetsmedisin
Lege i spesialisering LIS 2/3, rus- og avhengighetsmedisin
Lege i spesialisering 
Fastlege
Lege i spesialisering ved Barneklinikken
Overlege Barneklinikken
Overlege ortopedi
Overlege i psykiatri
Samfunnshuset legekontor søker ny kollega: Bli med på vår reise i Jevnaker!
LIS 2/3 i kirurgiske fagfelt, Bodø
Stillinger ved Stavangerdoktoren
Fastlegehjemmel med rekrutteringstilskudd
Lege i introduksjonsprogram Alis
Overlege gastrokirurgi
Seksjonsoverlege Nyføddintensiv
Overlege TIRe
Institusjonslege
Øyelege
LIS 2-3
Lege i spesialisering innen patologi
Vikariat i allmennpraksis
Lege i spesialisering 3 innen barnesykdommer/pediatri, 100% fast
Lege i spesialisering innen revmatologi
Lege før Lis1 
Lege i spesialisering innen revmatologi
Ledige vikariat som lege i spesialisering i radiologi
Meget fleksibel stilling som lungelege i Innlandet
Fastlege
Er du lege og ønsker du å spesialisere deg innen psykiatri?
Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri/ LiS1-venter
Seksjonsleder / Overlege
3-årig stilling som PhD eller post doktor stipendiat 
Fastlegehjemmel næring
2 stk. 50 % avtaleheimlar i augesjukdomar i Sogndal
Korttidsvikariat spesialist i fordøyelsessykdommer
Lege i spesialisering i Hjertesykdommer, Geriatri og Indremedisin
Lege i spesialisering
Rådgjevar/Seniorrådgjevar
Halvt års vikariat ved Eikelandsosen
Lege (uten LIS1/turnus) i psykiatrisk akutteam
Fastlege
Lege i spesialisering ortopedi
Kommunal legestilling
Lege i spesialisering 
Legevaktoverlege
Leger i spesialisering i psykiatri
Medisinerstudent med lisens
Ledig fastlegehjemmel ved Slettebakken Legesenter - Årstad bydel
Lege i spesialisering onkologi og hematologi
Lege i spesialisering i allmennmedisin
Ledig 100 % avtalehjemmel i øyesykdommer lokalisert til Jessheim
Leger ved seksjon for geriatri
3 stk. vikariat som LIS ved Anestesiavdelingen
Ledig fastlegehjemmel ved Rolland Legesenter - Åsane bydel
Overlege
Overlege – Psykiatri
Avdelingsleder
Ledig 100% avtalehjemmel i kardiologi, lokalisert til Lillestrøm
Sommerferievikar søkes til Maxis Legesenter
Rådgivende Overlege
Fastlege
Er du vår nye lege i spesialisering innen onkologi?
Lege i spesialisering indremedisin /infeksjonsmedisin /lungemedisin/endokrinologi
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering - Mikrobiologi
Koselig sørlandsidyll sentralt på Østlandet - Ledig fastlegeavtale med etableringstilskudd
Ledig fastlegehjemmel sentralt i Bergen sentrum
Leger
Leger i spesialisering 
Lege i spesialisering, indremedisin 
Lege i spesialisering - Fysikalsk medisin og rehabilitering
Fast stilling som radiolog, Bærum sykehus
Finnmarks barnebefolkning trenger deg!
Lege i spesialisering innen pediatri
Mammaradiolog
Lege i spesialisering 2/3 - Indremedisin
Avdelingsleder med mulighet for kombinasjon med professor II/førsteamanuensis
Lege i spesialisering- LIS 3 BUP 
Lege i spesialisering Barnesjukdommar
Overlege - vikariat
Overleger
Lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi. Vikariat
Overlege
Seksjonsoverlege
100 % svangerskapsvikariat som lege ved Halden Helsehus
Lege i spesialisering - hjertesykdommer, indremedisin og endokrinologi 
Snåsa kommune søker fastlege
Er du lege med interesse for akuttmedisinske helsetjenester, ledelse og samhandling? Vi søker avdelingssjef for AMK
Vikariat 50% tilsynslege ved Sande bo- og behandlingssenter
Fastlegevikar Lillehammer
Fast stilling LIS pediatri
Lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer 
Kirkenes sykehus søker LIS leger
Overlege i nyresykdommer
Overlege i kardiologi
Vi har ledig 4 faste stillinger for lege i spesialisering- Nevrologi
Overlege i patologi og LIS i patologi
Fastlege næringsdrift
Avdelingsoverlege
Samhandlingslege - Medisinsk divisjon
Overlege glaukom seksjon
Fast LIS-stilling ved Anestesiavdeling
Allmennlege
Fastlege - Deleliste ved Andøya legesenter
Lege i spesialisering, LIS3 i plastikkirurgi
Vikariat i allmennpraksis
Lege / LIS ved fedmepoliklinikken
Ledig fastlegehjemmel ved Flaktveit Legesenter - Åsane bydel
Lege i spesialisering i generell/gastro kirurgi
Overlege/psykiater
LIS3 Nevrologi
Lege i spesialisering 3
Ledig 80 % senioravtale i psykiatri lokalisert til Sarpsborg
Ledig fastlegeavtale/ALIS ved Fjordbyen Legesenter
Overlege - Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
Overlegevikariat med kompetanse innenfor knekirurgi 
Overlege
Lege i spesialisering - vikariat
LIS2 i generell kirurgi
Fastlege i Gran: Fleksibilitet, Kvalitet og Støtte
Fastlege
Kan du tenke deg å bli psykiater, eller er du nysgjerrig på fagfeltet psykiatri?
Overlege i psykiatri og klar for nye utfordringer? 
Ledig fastlegehjemler i Haugesund - Mulighet for en 8.2 avtale!
Overlege hematologi
Lege, Skien Helsehus, fast
Professor i urologi
Ledig vikariat 100% stilling LIS 2/3 i hematologi 
Lege i spesialisering - onkologi,vikariat 100%
Fastlege
Nytt og moderne legesenter på Sørås søker ny fastlege
Lege i spesialisering
Overlege psykosepoliklinikk/FACT
Lege i spesialisering, barnesjukdomar
Avdelingssjef 
Spesialisering innen radiologi -vi har to ledige stillinger.
Lege i spesialisering (generell kirurgi/gastroenterologisk kirurgi)
Vi søker overlege i 10% stilling
Lege i spesialisering i ortopedi
Lege i spesialisering i ortopedi
Lege i spesialisering, 3 faste AMM stillinger og 3 vikariat
Lege i spesialisering, medisinsk biokjemi 
Fastlege, Legegruppa SMS i Florø
Overlege ved Observasjonsposten ved Akutt- og mottaksmedisin
Fastleger til Grong legekontor
Anestesilege
Overlege/spesialist i gynekologi
Ledig fastlegeavtale ved stabilt og godt driftet legesenter, i sentrum av Drammen
Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri
Rådgivende lege/overlege i NAV Arbeid og ytelser
Lege i Sandeid fengel
Lege uten turnus - medisinstudent med lisens 100% vikariat
Fastlege Flatåsen legesenter
Utdanningskoordinerande overlege HMR HF
Legevaktslege
Vi søker etter engasjert LIS til våre generalistteam
Administrerende direktør
LIS 2/3, fødselshjelp og kvinnesjukdommar
100% vikariat som Gastrokirurg
Vi søker psykiater til FACT Oslo Sør
Lege i spesialisering- Radiologi Ålesund og Volda
Ledig fastlegeheimel ved Helsenaustet legepraksis
Romsdalseggen før vakt? Fjordbad i lunsjen?
Lege i spesialisering
Fastlege