Overlege i klinisk farmakologi
Senior Consultant combined with Adjunct Professor / Associate Professor in medicine (Medical Biochemistry)
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Overlege / medisinsk rådgiver med interesse for søvnsykdommer
Overlege CFS/ME-senteret
Overlege/LIS-lege
Lege i spesialisering 2-3 pediatri
Lege i spesialisering-radiologi
Overlege i psykiatri
Overlege hematologi
Overlege gastrokirurgi / generell kirurgi
Overlege, kombinert stilling som mikrobiolog og smittevernoverlege
Overlege i patologi
Lege i spesialisering - fast stilling evt. vikariat 12 mnd.
Seksjonsoverlege ved Seksjon for cytologi 
Lege
Overlege
Overlege
Overlege
Overlege/ Spesialist i psykiatri AFR poliklinikk Kanalveien
Overlege og forskar/stipendiat hyperbar- og dykkemedisin
Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Overlege/Spesialist i psykiatri
Lege i spesialisering, rus- og avhengigheitsmedisin
Lege i spesialisering i medisinsk genetikk - vikariat
Gastrokirurg
LIS2 - Indremedisin
Overlege onkologi  
Overlege, fast og vikariat
Overlege poliklinikk 1 - FACT
A part-time academic position (20%) Adjunct Professor (professor II)/Associate Professor (førsteamanuensis) of geriatricsis combined with a full-time (100%) senior consultant position in geriatrics
LIS onkologi fast stilling og vikariater
Medisinsk divisjon søker etter leger som ønsker å spesialisere seg i indremedisin
Vi har ledig to LIS3 vikariater 
Overlege, spesialist i onkologi
Lege i spesialisering 3
Overlege intervensjonsradiologi
Lege i spesialisering 2-3
Overlege i patologi
Vi har ledig LIS vikariat innenfor ortopedisk kirurgi
Vi søker psykiater/overlege
Lege i spesialisering (LIS) i nevrologi
Ledig vikariat for LIS3
Overlege 
Overlege TIRe
Avdelingslege for Sanitetstøtte nord
Avdelingslege framskutt traumeteam
Lege (Medical Advisor)
Marinelege ved Kystvakten
Bedriftslege Bedriftshelsetjenesten Sør-Vestlandet avdeling Madla
Marinelege- ALIS-Lege i allmennspesialisering
Militær overlege infeksjonsmedisin
Tjenestegjørende offiser - Lege
Militær psykiater
Overlege spesialist i nevrologi eller fysikalsk medisin og rehabilitering
Vikariat som LIS-3 innen ortopedi.
Lege i spesialisering - 1 fast stilling
Lege i spesialisering, fast stilling
Overlege gastroenterologisk seksjon
Er du psykiater og klar for nye spennende utfordringer?
Fastlegehjemler i Tromsø
Ønsker du å bli vår nye medarbeider?
Overlege i psykiatri
Lege i spesialisering, LIS 3 - Fysikalsk medisin og rehabilitering
Lege i spesialisering, LIS 3 Radiologi - Hammerfest sykehus
Overlege/Spesialist i psykiatri 
Vikarer - LIS2 og fastleger søkes til kortere og lengre vikariater ved Medisinsk avdeling i Kirkenes! 
Overlege i Anestesi - Hammerfest sykehus
Overlege Anestesi
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering - Psykiatri
Lege i spesialisering 3 - hjertesykdommer, fordøyelsessykdommer, geriatri  
Lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Avdelingssjef
Psykiater/overlege
Overlege - Avdeling for barn og unges psykiske helse, Poliklinikk, Kristiansand
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Overlege
Psykologspesialist/psykolog/overlege med teamlederfunksjon for angstteam
Overlege - spesialist i patologi
Psykiater
Lege i spesialisering BUP Sandnessjøen
Overlege / Psykiater 
Lege i spesialisering
Gastroenterolog
Overlege i indremedisin
Lungelege
Overlege-Kardiologi
Overlege/onkolog
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling søker ny avdelingsleder
Lege i spesialisering i nevrologi
Avdelingsleder for Fordøyelse- og nyremedisinsk avdeling, Tromsø
Psykolog, lege, spesialpedagog
Overlege
Lege i spesialisering i indremedisin
Overlege/spesialist i kardiologi/gastroenterologi/nefrologi eller lunge
Lege i spesialisering i anestesiologi
Vi søker gynekolog til Fødeavdelingen Narvik
Overlege/spesialist i indremedisin 
Vikariat som overlege i ortopedisk kirurgi - barneortopedi
Overlege ved Døgnseksjonen ved SPHR/DPS Tromsø
Har du lyst til å jobbe med utvikling av de prehospitale tjenestene?
Overlege, fast, ved Hudavdelingen
Lege i spesialisering, fast, ved Hudavdelingen
Lege i spesialisering - mikrobiologi
Lege i spesialisering-, vikariat 100%
LIS-lege, rus- og avhengighetsmedisin
LIS 2/3 vikariat indremedisin ved St. Olavs hospital
Lege i spesialisering pediatri
Lege i spesialisering, LIS2/ LIS3, Indremedisin
Lege i spesialisering LIS3
Engasjement for allmennlege
LIS (Lege i spesialisering)
LIS (Lege i spesialisering)
Overlege - spesialist i psykiatri, Rehabiliteringsseksjonen, døgn, Nidaros DPS.
2 spesialister i allmennmedisin, kommunalt legekontor, Bergen Helsehus
Ledig fastlegehjemmel ved Danmarksplass legesenter - Årstad bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Nygårdsgaten legesenter DA - Bergenhus bydel
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Krambua Legesenter - Fana bydel
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Legekontoret i Laguneparken - Fana bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Morvik Legekontor - Åsane Bydel
Ledig fastlegeheimel
Lege i spesialisering - Psykiatri
Avdelingssjef – Kvinneklinikken
Lege i spesialisering – Øyesykdommer
Overlege - anestesiologi
Overlege - Patologi
Overlege - urologi
Lege i spesialisering - Indremedisin
Seksjonsleder / Seksjonsoverlege -  Transfusjonsmedisin
Lege i spesialisering - Øre-nese-halssykdommer
Smertelege
Lege i ALIS-kontor, 50 % og 50-70% stilling 
Fastlegehjemmel, Voll legesenter
Fastlegehjemmel 8.2 ved Snertingdal helsesenter
Fastlegehjemmel ved Biri Helsesenter i Gjøvik (ASA 4310 pkt. 8.2)
 Overlege i allmennmedisin/ indremedisin/ geriatri
Overlege, Endokrinologi
Lege i spesialisering i radiologi
Engasjement for lege
Overlege/spesialist i psykiatri
Lege i spesialisering - onkologi
 Lege i spesialisering
Overlege/psykiater i FACT Ringerike
Fastlegehjemmel
Fastlønnet fastlegehjemmel
Fastlegehjemler - 3 ledige hjemler med gode betingelser
Lege i spesialisering
Overlege/psykiater
Seksjonsleiar
Overlege i psykiatri
Lege i spesialisering (LIS 3)
Lege i spesialisering 2/3
Sykehjemslege
Overlege i barne- og ungdomspsykiatri
Overlege i psykiatri
Barnelege med fagansvar
Volvat søker allmennleger
Kommuneoverlege
Lege i spesialisering
Onkolog Helse Fonna
Lege i spesialisering, barnesjukdomar
LIS3, Lege i spesialisering  Psykisk helsevern poliklinikk og døgnbehandling 
 Overlege i psykiatri
Lege i spesialisering
Overlege, spesialist i radiologi
Lege i spesialisering innen Ortopedi
Lege i spesialisering, ortopedi
LIS anestesiologi, fast stilling
Fastlegehjemmel ved Hafslundsøy Legesenter - Virksomhet helse
Fastlegehjemmel ved Storbyen Legesenter - Virksomhet helse
Ledig 50% avtalehjemmel/seniorordning i hudsykdommer, lokalisert til Moss
Ledig 20-50% avtalehjemmel - senioravtale - i øre-nese-hals (ØNH), lokalisert til Lillehammer
Kommunelege innen samfunnsmedisin
Fastlegehjemmel i Lørenskog kommune
Overlege
Ledig vikariat som fastlege med kommunal lønn
Fastlege ved Vestfossen legesenter
Sykehjemslege
Lege i spesialisering
Assisterende bydelsoverlege
Forsker innen epidemiologisk forskning om COVID-19 og vaksinasjon
Overlege i medisinsk mikrobiologi
Områdedirektør - Helsedata og digitalisering
Områdedirektør - Helsetjenester
Fastlegehjemmel kombinert med 50 % stilling som tilsynslege sykehjem
Kommuneoverlege
Alta trenger flere fastleger
Sykehjemslege/sykehjemsoverlege
1-3 gynekolog(er), hel-/deltid i veldrevet privat tverrfaglig praksis på Majorstuen, med mulighet for overtagelse.
100 % avtalehjemmel innen øyesykdommer - Molde
Lege i skolehelsetjenesten
Fastlege Bydel St. Hanshaugen
Øyelege
Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
2 fastlegestillinger
Fastlege Kulturhuset legesenter - ALIS
2 fastleger med fastlønn - ALIS
2 ledige fastlegehjemler
Ledig to 100 % faste stillinger som allmennlege/ALIS og et 100 % fastlegevikariat
Fastlegeheimel
100 % driftsavtale for psykiater - Helgeland
Ledig fastlegehjemmel i Halden fra 01.01.22 – med gode betingelser for både ALIS og spesialister i allmennmedisin
Professor i pediatrik förenad med som överläkare vid Sah niversitetssjukhuset
Professor i hepatologi, förenad med anställning som specialistutbildad läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lege
Fastlege
Fastlege
Fastlegehjemmel ved Nedstrand legesenter
Vikar fastlege
Ledig fastlegeliste med mulighet for kommunale støtteordninger
Fastlege
Sykehjemslege
Fastlege
Fastløna Fastlege - ALIS
Lege
Deltidslege
KOMMUNEOVERLEGE/FASTLEGE
LIS-leger - To faste stillingar og ei tidsavgrensa stilling
Lege i spesialisering - kirurgi
Lege i spesialisering nevrologi
Vi søkjer dyktige gynekologar til Kristiansund sjukehus!
Lege i spesialisering innan ortopedisk kirurgi
Overlege i hud og venerologi
Overlege psykiatri 
Overlege i nyremedisin
Overlege gastro/generell kirurg
Psykiater
Psykiater
Lege i spesialisering
Overlege psykiatri
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering ortopedi
Overlege i spesialisert habilitering
Overlege innan barnemedisin
Rådgivende lege - Spesialist i pediatri
Hyllestad kommune søkjer kommunelegar i "nordsjøturnus"
Fastlegestillinger - fast lønn/driftsavtale/fleksibel arbeidstidsordning
Bedriftslege
Elverum trenger ny fastlege
Sentrum legesenter trenger ny fastlege
Ledig fastlegehjemmel
Ledig fastlegehjemmel ved Kragerø Legesenter
Fastlønna stilling som allmennlege
Fastlege
Doktorgradsstipendiat
Medlem av Faglig rådgivende utvalg for adopsjonssaker
Legevikar søkes for 12 måneder
Bedriftslege i 100 % fast stilling
Allmennelege
Allmennlege
Fastlegevikar
Kommunal fastlege
Lege
Fastlege
Barnelege
Lege
Allmennlege i Trondheim
Lege i spesialisering LIS3, tre vikariater i 100 % stilling
Avdelingsoverlege
Professor i obstetrik och gynekologi med inriktning mot bilddiagnostik, förenad med anställning som specialistkompetent läkare vid Södersjukhuset
Legekyndig medlem
Assisterande fylkeslege
Ledig fastlegehjemmel i Sunndal kommune!
Fastlegestilling i et faglig sterk arbeidsmiljø
Ledig fastlegestilling på Vestlandet!
Spennende vikariat steinkast fra Oslo
Hudlege i Trondheim
Hudlege i Oslo
Hudlege i Stavanger
Hudlege i Bergen
Ledende helsetjeneste søker nå etter en onkolog!
Kardiolog
Endokrinolog Oslo
Endokrinolog Stavanger
Endokrinolog Bergen
Endokrinolog Trondheim
Gynekolog i Trondheim
Sykehjemsvikariat i Lofoten
Ledig fastlegestilling i pendleravstand fra Stavanger
Psykiatrisk stilling i et spennende fagmiljø og moderne kontorer i Stavanger
Lege innen allmennmedisin
Online allmennlege
Vikariat i allmennpraksis i Fredrikstad kommune fra desember 2021
Ledige fastlegeavtaler i Mysen
Lege til legevakten
Fastlege ved Bøleråsen Legesenter
Fastlege/ALIS stilling med tilskudd og tilrettelagt spesialiseringsløp
Ledig fastlegehjemmel, 2. gangs utlysning.
Fastlegehjemmel (0-hjemmel) ved 3-legepraksis sentralt i Tønsberg
Legestilling ved Tønsbergregionen legevakt og ØHD
2 kommunale fastlegestillingar ved Bø Legesenter
Fastlege, Kvadraturen legesenter
Fastlege, Sørlandsparken legesenter
Ledig fastlegehjemmel ved Halse legesenter
Kommunale fastleger Lervig legekontor
Vikariat som lege ved Stavanger legevakt med snarlig oppstart
Kommuneoverlege - barn og unge
4 vikariater i fastlegehjemler fra dags dato
Fastleger til Arkaden legesenter og Ågotnes legekontor
Legevikariat 100 %, fastløn
Fastlegeheimel
Fastlegeheimel (utan krav om utkjøp) - Brattvåg legekontor
Fastlegehjemmel Mathesongården legesenter
Allmennlegespesialist
Allmennlegespesialist Øya legesenter
Lege
Fastlege
1-2 års vikariat med mulighet for overtagelse av hjemmel
Bedriftslege
Vikar i avtalepraksis, nevrologi
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Psykiater
Bedriftslege / Fagansvarlig lege
Vikariat i allmennpraksis - 50%
Gynekolog og Hudlege
Fastlege/avtalespesialist
FASTLEGEVIKAR I 100% STILLING
Ledige verv i kontrollkommisjonene for psykisk helsevern i Vestfold og Telemark
Psykiater/Overlege
Gyn-vikariat, deltid i Halden