Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat overlege ved Ambulant akutteam ved SPHR/DPS Tromsø
Lege i spesialisering, generell indremedisin (LIS 2)
Overlege/ psykiater
Overlege ved Medikamentfritt behandlingstilbud ved SPHR/DPS Tromsø
Overlege i psykiatri 100% fast stilling - Døgnseksjonen
Vikariat i allmennpraksis
Nær Bergen: Fastlegevikariat med kompensert reisevei
Fastleger - fastlønnet eller næring
Overlege 
Vikariat i allmennpraksis
Lege i spesialisering i ortopedi 
Lege i spesialisering, psykiatri
Militær lege på Setermoen
Revmatolog
Vil du bli spesialist i fordøyingssjukdomar?
Vil du bli spesialist i nyresjukdomar?
Vil du bli spesialist i lungesjukdomar?
Vil du bli spesialist i generell indremedisin?
Ledig fastlegehjemmel
Lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi
Overlege/psykiater
Fleksibelt fastlegevikariat ved Bergen!
Fastlege i sørlandsidyll
Lege i spesialisering
Bedriftslege
Lege i spesialisering, LIS3 - BUP Lofoten
Vikariat i allmennpraksis
Lege i spesialisering (LIS) innan indremedisin
Lege i Nordsjøturnus
 Overlege i psykiatri
Digital lege
Kommuneoverlege ved kysten
Lege i spesialisering endokrinologi
Fastlegehjemmel ved Madlaklinikken med etableringstilskudd
Fastlege
Fastlegehjemmel ved Stavanger Brygge legesenter
Fastlegevikariat i Tromsø
Overlege i psykiatri og  psykologspesialist
Ønsker du fantastiske naturopplevelser? Ledig fastlegevikariat i Rauma kommune
Overlege
Lege - sommervikar Porsgrunn Legevakt
Vil du spesialisere deg i Allmennmedisin?
Overlege i psykiatri og klar for nye utfordringer? 
Vikariat i allmennpraksis
Fastlege vikariat
Kombinert fastlege og kommuneoverlege i Tysnes
Barnelege, lege i spesialisering - vikariat
Sommervikariat leger
Professor i nuklearmedicin
Kommunal fastlege med gode betingelser
Kommuneoverlege i 80% stilling og medisinsk faglig ansvarlig legevakt i 20 % stilling
Professor i tumörimmunologi
Sommarvikar LIS1
Legesenter i Vestre Slidre søker fastlege
Lyst til å jobbe som fastlege i Nome?
Vikariat i allmennpraksis
100% avtalehjemmel i Indremedisin - endokrinologi - Trondheim
Fastlege
Er du lege og ønsker du å spesialisere deg innen psykiatri?
Overlege i kardiologi
Ledig fastlegehjemmel ved Biskopshavn Legesenter - Bergenhus bydel
Fastlegevikariat
Vi har ledige LIS vikariater
Lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin, Russeksjon Tromsø
Bedriftslege
LIS2 indremedisin  
Lege i spesialisering, psykiatri, Haugaland DPS og Spesialisert Behandling Haugesund Sjukehus
Leger søkes til lengere sommervikariat ved Stavanger legevakt
Onkolog
Overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer
Overlege - infeksjonssykdommer
Fast sykehjemslege og vikariat, samt ALIS
Allmennlege
Overlege fødselshjelp og kvinnesjukdommar
Fastlege i Snåsa med 0 - avtale eller fastlønn
Lege i spesialisering - Psykiatri
20 - 50 % avtaleheimel i augesjukdomar i Haugesund – junior-senior avtale
Fastlege med kommunal bistilling
Overlege
Overlege - SMART livsstil/BUA
Overlege 
Overlege - infeksjonssykdommer
Overlege - spesialist i rus- og avhengighetsmedisin / psykiatri/ allmennmedisin eller generell indremedisin
Ny fastlegehjemmel - selvstendig næringsdrivende med kommunalt tilskudd, hybridavtale (8.2 avtale) eller fastlønn
Professor i obstetrik och gynekologi, med inriktning mot gynekologi, förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland
Universitetslektor i klinisk kemi, förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland
Lege i spesialisering ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi - vikariat
Overlege i endokrinologi
Vi søker leger i spesialisering (LIS3) til faste stillinger i divisjonen. Allmennleger som trenger sykehusåret sitt, og de som venter på LIS-1 tjeneste oppfordres til å søke vikariater. 
Veldrevet fastelegehjemmel ledig
Lege i spesialisering
Overlege
Overlege - Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Er du lege på jakt etter en fleksibel kveld- og helgestilling i Oslo?
Lege til Dr.Dropin Nordstrand
Fast stilling som seksjonsleder/-overlege
Dr,Dropin Stavanger sentrum søker leger deltid
Overlege
Vi søker en faglig engasjert overlege til vårt hyggelige arbeidsmiljø ved DPS Nedre Romerike
Vikarlege
Fastlegevikar
Vikariat i allmennpraksis
Avdelingssjef kardiologisk avdeling
Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri
Barne-og ungdomspsykiater / Overlege
Overlege 
Fastlege
Overlege - Lunge
Bedriftslege/Bedriftsoverlege
Allmennlege
Er du lege og har interesse for psykiatri? LIS1-venter?
Fastleger - to ledige hjemler med mulighet for kommunal ansettelse. Gode økonomiske betingelser.
Hei- ønsker du som er overlege/psykiater å jobbe på en god arbeidsplass i en trivelig by i naturskjønne omgivelser? Da har vi jobben for deg- se her;
Vi søker barne- og ungdomspsykiater/LIS 
Ledig fastlegehjemmel ved Rolland Legesenter - sentralt i Åsane bydel
Legevikar/lege i spesialisering - Russeksjon Narvik
Lege i spesialisering ved Øre-Nese-Hals legestab Bodø
Overlege/spesialist i gynekologi
Fastlegehjemmel Tillertorget legesenter
Fastlegehjemmel Lade legesenter
Vi søker fastleger til Frøya kommune!
Vikariat i allmennpraksis
Fastlege
Spesialist,  eller Lege i spesialisering Akutt- og Mottaksmedisin (LIS AMM)
Sommervikariater for LIS2 og LIS3
Ledig stilling som sykehjemslege i 50% ved Lyngdal helsehus
Klar for  nye utfordringer og bedre betingelser ?
Fastlegevikar Tillertorget legesenter
Fastlegehjemmel med 8.2 avtale
Medisinstudent med lisens - sommervikariater
Fastlege
Ledig fastlegehjemmel ved Cort Piil Helsesenter - Bergenhus bydel
Fagsjef, Kvalitet- og pasientsikkerhet
To nye fastlegeavtaler – Bydel Ullern
Spesialist i øyesykdommer
Lege i spesialisering 3 - Indremedisin 
Overlege / lege i spesialisering (LIS 3)
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Bedriftslege/LIS3 Arbeidsmedisin i Stavanger
Overlege lungemedisin
Lege i spesialisering
Overlege søkes til Ungdomsseksjonen, Akutt døgnbehandlingsenhet
Vi har ledig to vikariater som LIS2 og LIS3 i Gastrokirurgi 
Ledig vikariat i allmennmedisin 6/3-23 til 23/6-23
Overlege
Medisinsk divisjon søker etter leger som ønsker å spesialisere seg i indremedisin
Fastlønnet fastlege
Ledig fastlegehjemmel ved legesenteret Helsetorget sentralt i Bergen sentrum
Fastlegevikar
Lege 100% fast stilling - arbeidsretta rehabilitering
Fastlege
Lege i spesialisering LIS 2/3, gastrokirurgisk og kirurgisk avdeling (urologi)
Kommuneoverlege
Lege i spesialisering - Psykiatri
Ønsker du å bli vår helsestasjonslege?
Er du vår nye overlege i psykiatri?
Vi søker overlege/psykiater til vår poliklinikk
LIS 2 generell indremedisin - vi trenger deg, og tilbyr rekrutteringstillegg
Fastlege i 100 % kommunal stilling
Overlege (spesialist i psykiatri)
Overlege i medisinsk mikrobiologi
Overlege
Overlege i Revmatologi - vi trenger deg og tilbyr rekrutterings tillegg
Overlege Pediatri
Ledig deleliste ved Flaktveit legesenter – Åsane bydel
Sykehjemslege 20% fast stilling eller vikariat
Overlege / Spesialist i psykiatri
Lis leger - Akutt- og mottaksmedisin
Lege
Overlege i nevrokirurgi - 1 årsvikariat
Vi søker etter overlege med interesse for utredning og behandling av psykoselidelser
Radiolog, fast stilling ved seksjon for gastroenterologisk og onkologisk radiologi
Ledig LIS2 vikariat i generell kirurgi/ gastroenterologisk kirurgi
Lege i spesialisering
Lege
Fast stilling som LIS i radiologi Molde/Kristiansund
Overlege – Psykiatri
Fastlegehjemmel
Lege i spesialisering 2/3
Lege i spesialisering 2/3 Radiologi
Er du lege/LIS-1 og ønsker spennende sommerjobb på legevakt
Regional smittevernoverlege
Overlege radiologi
Fastlege i Horten
Leger til sommervikariat i sykehjem - Stavanger kommune
Lege
Overlege - spesialist i radiologi
Vikariat for Lege i spesialisering ved BUP Nedre Romerike
Overlege
Sommervikarer
Sykehjemslege
Fastlegehjemmel
Sykehjemslege
Fastlege
Lege i spesialisering, indremedisin
Korttidsvikariat spesialist i fordøyelsessykdommer
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering 3, 100% vikariat med mulighet for fast innen karkirurgi
Sykehjemslege
Fastlege
Drammen kommune søker etter sommervikarer for sykehjemslegene sommeren 2023
Lege med lisens
Forskar
Overlege radiologi
Assisterende kommuneoverlege og sykehjemslege/ØHD-lege
Professor II/Associate Professor (20 %) The part-timeacademic position is combined with a full-time (100%) senior consultant position in orthopaedic surgery.
Lege i spesialisering i generell kirurgi
FASTLEGE GEILO
Ønsker du en mer forutsigbar arbeidstid som lege?
Lege før LIS1/LIS 3
Fastlegevikar - Kraft universitetshelsesenter
Fastlege Bydel St.Hanshaugen
Privatpraktiserende allmennlege
Lege i spesialisering 2/3 
Consultant Pathologist in non-neoplastic renal, pulmonary, and cardiac pathology
LIS-lege (vikariat), rus- og avhengighetsmedisin
LIS-lege, rus- og avhengighetsmedisin
Lege - 100% stilling som kommunalt ansatt fastlege
Fastlegestilling Stridsklev legekontor
Blir du vår nye overlege?
Fastleger
Overlege
Overlege - Akutt- og mottaksmedisin
Attraktiv fastlegehjemmel ved Sletten Allmennpraksis - gunstige vilkår - Årstad bydel
Overleger og LIS III - kardiologisk avdeling
Overlege fysikalsk medisin og rehabilitering
Overlege - urologi
Ønsker du å bli en del av et meget dyktig og stabilt team, som setter lagarbeid høyt? 
Fastlege, Dronningensgate Legesenter
Lege 100% stilling, vikariat - arbeidsretta rehabilitering
Fastlege
Kommuneoverlege og kommunelege II
Lege i 30 % fast stilling i helsestasjon- og skolehelsetjeneste
Psykiater/overlege
Venter du på LIS1-stilling?
PhD-stipendiat
Fastlegeavtale
Overlege infeksjonssykdommer
Ledig fastlegehjemmel ved Dalen Legesenter - Fyllingsdalen bydel
Vikariat i allmennpraksis
Overlege ved Revmatologisk avdeling, Mottaksklinikken 
Lege i spesialisering, 1 fast stilling, gastroenterologisk seksjon  
Lege i spesialisering Lis 2/3, Ortopedi
Overlege ved Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi
Lege i spesialisering
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Danmarksplass legesenter - Årstad bydel
Fastlege, Sandens medisinske senter
Lege i spesialisering - LIS3 i urologi
Sykehjemslege
Psykiater / Overlege
Lege i spesialisering - psykiatri
Fastlege
Lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering - fast stilling
Overlege - gastroenterologisk kirurgi, 
Nyopprettet fastlegehjemmel midt i Bergen sentrum!
Null-hjemmel ved etablert legekontor i Drammen kommune
Lege i spesialisering - Indremedisin
Sykehjemslege
LIS radiologi
Fastlege Torget legekontor 
Legevaktslege - Fast 100 % stilling og vikariat ved Stavanger legevakt
Overlege
Fastlegehjemmel med etableringstilskudd ved Sentrum legesenter
Legevaktoverlege
Lege 60% vikariat
Ledig fastlegehjemmel ved Danmarksplass legesenter – Årstad bydel
Lege i spesialisering i generell kirurgi
Overlege gastrokirurgi 
Spesialist, eller Lege i spesialisering Akutt- og Mottaksmedisin (LIS AMM)
Seksjonsoverlege psykose døgn, Øyane DPS
Lege i spesialisering
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat som LIS-3 ved anestesiavdelingen
1LIS for allmennlege i spesialisering
Overlege generell radiologi, 1 fast stilling
Lege i spesialisering i radiologi, 1 fast 100% stilling og 1 vikariat 100% 
Fastlegehjemmel med mulighet for lav listelengde
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Senterlegene på Åsane Senter - gunstige oppstartsbetingelser
Lege i spesialisering 2/3 ortopedi - vikariat 
Overlege - Øyesykdommer
Lege i spesialisering - hematologi 
Overlege hjertesykdommer
Fastleger
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Nannestad legesenter
Jessheim interkommunale legevakt og KAD søker etter leger
Ledige fastlegehjemler
Ledig fastlegehjemmel ved Legesenteret DA - Årstad bydel
Fastlege Klubbgaten Stavanger
Lege i spesialisering (LIS) innan ortopedisk kirurgi
Vi søker overlege/psykiater
Overlege psykiatri
Lege på dagtid, 60 % fast stilling ved Nordhordland legevakt
Ferie- og tilkallingsvikarar som sjukeheimslege
Overlege / Lege i spesialisering - Barne- og ungdomspsykiatri
Overlege radiologi
Postdok
Overlege
Vil du søke på stilling som enhetsleder ved anestesilegeseksjonen? 
Lege i spesialisering i onkologi 
Postdok
Lege i spesialisering
Fastlege
Sjukeheimslege
Vi søker Allmennlege i 100 % fast stilling – Aker Care
Lege i spesialisering 2/3
Vi søker leger med autorisasjon
Lege i spesialisering 2/3, rus- og avhengighetsmedisin
Overlege - invasiv kardiolog/radiolog
Lege i spesialisering ved avdeling for øyesykdommer
Legevikar
Overlege - Pediatri / Barnenevrologi
Lege i spesialisering i ortopedi
Senior Consultant combined with Adjunct Professor / Associate Professor in medicine (infectious diseases)
Seksjonsleder
Lege i spesialisering, fødselshjelp og kvinnesjukdommar
1 fastlegehjemmel
Kommunal fastlege
Allmennlege
Overlege Anestesi 
Ledig fastlegehjemmel ved Slemmestad legekontor
Overlege i palliasjon
Overlege
Lege i spesialisering
Fastlegevikariat selvstendig næringsdrift med 8-2 avtale
Lege på natt i 42 % stilling
Er du vår nye legestjerne?
Lege i spesialisering (LIS) 100 % fast
Lege i spesialisering
Radiolog - intervensjon
Gynekolog søkes til vårt medisinske senter i Homansbyen (Oscarsgate)
Gynekolog
Lege i spesialisering - fast stilling evt. vikariat 12 mnd.
Lege i spesialisering/lege - vikariat
Overlege patologi
Er du vår nye overlege i psykiatri? 
Lege ved regionalt ALIS-kontor
Lege Øya helsehus
Lege
Lege i spesialisering i nevrologi vikariat
Kommuneoverlege
Lege
Fastlegevikariat i Stavanger
Lege/Overlege
Lege i spesialisering - onkologi 
Vil du bli vår nye fastlege ved Ringebu helsesenter?
Lege i spesialisering i anestesi
Lege i spesialisering 2/3 - Anestesi
Overlege i ortopedisk kirurgi
Lege i spesialisering - Medisinsk mikrobiologi
Lege i spesialisering i indremedisin
Samfunnsmedisiner
Lege i spesialisering i onkologi
Fastlege - Husnes Helsesenter (2. gongs utlysing)
Vi ønsker deg som kollega! Ledig stilling som LIS3 i voksenpsykiatrien
Fastlege
LIS i indremedisin Lofoten
Lege i spesialisering i onkologi
Avdelingssjef leger
Lege i spesialisering- Avdelingen for traumelidelser
Ledig 3 x 100 % avtalehjemler i psykiatri i Helse Sør-Øst, lokalisert til Oslo Øst
Psykiater
Vi søker engasjert lege til Lovisenberg Lindring og Livshjelp
Fastlegehjemmel Sørbyen legesenter
Fastlegehjemmel Edda legesenter
Vikariat i allmennpraksis