Ledig vikariat 100% stilling som sykehjemslege
Ledig fastlegehjemmel, Solvang legekontor AS
Ledig deleliste, Legesenteret Sør
Allmennlege
Fastlegehjemmel Haraldsgaten legekontor
Overlege
Stilling som overlege ved Nydalen DPS,seksjon døgnbehandling
Lege i spesialisering (generell kirurgi/gastroenterologisk kirurgi), vikariat
Senior consultant position combined with Professor II / Associate professor
Avdelingsleder
Lege i spesialisering - radiologi
Lege i spesialisering nevrologi - vikariat
Overlege i patologi
Overleger
Overlege (spesialist i psykiatri)
Fagsjef
Overlege, kombinert stilling som mikrobiolog og smittevernoverlege
Overlege/ Spesialist i psykiatri AFR poliklinikk Kanalveien
Klinikkoverlege
Vikariat for overlege, Spesialist i psykiatri ved Avdeling alderspsykiatri
Lege i spesialisering, LIS 3 - psykiatri
Lege i spesialisering, LIS 3 - psykiatri
Ønskjer du å bli spesialist i eit Indremedisinsk fag?
Overlege/Spesialist i psykiatri
Lege i spesialisering, rus- og avhengigheitsmedisin
Lege i spesialisering i onkologi
Vikariat LIS ortopedi
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering
Overlege poliklinikk 1 Gjøvik 
Overlege
Lege Palliativt team Lillehammer - fast 50%
Lege i spesialisering
Vi søker en faglig engasjert overlege/psykiater 
Lege i spesialisering
Vi søker overlege/psykiater
Overleger i Radiologi
Vi søker engasjerte leger i spesialisering
Overlege, Hjertemedisinsk avdeling
Vi søker etter anestesileger
Vi søker psykiater/overlege
Vikariat for spesialist i hematologi- 6 måneders varighet med mulighet for forlengelse.
Overlege ved Barne-og ungdomsklinikken
Er du psykiater og ønsker å være med på å bygge opp et tidlig intervensjonsteam ?
Overlege Forsvarets helseregister
Overlege akuttpost C1
Psykiater
Utdanningsstilling for lege i palliativ medisin
Overlege - endokrinologisk seksjon
Legespesialist
Lege i spesialisering 2
Lege i Spesialisering
LiS 3 radiologi
Lege i spesialisering - Radiologi
Overlege - Psykiatri
Lege i spesialisering - Psykiatri
Overlege - Hjertesykdommer
PhD-kandidat-Psykolog(spesialist) / lege(spesialist) i psykiatri  
Overlege i rus- og avhengighetsmedisin
Lege i Spesialisering - radiologi
Lege i spesialisering
Spennende stilling som overlege
Spennende stilling som overlege
Overlege
Lege i spesialisering
Overlege
Overlege
Kombinert PhD- og utdanningsstilling i gastroenterologisk kirurgi
Overlege i anestesiologi
Lege i spesialisering ved Kirurgisk klinikk
LIS i onkologi, vikariat
Overlege i ortopedisk kirurgi
Lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi
Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Overlegevikariat - Nevrologi
Lege i spesialisering i nevrologi
Spennende stillinger som lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering.
Overlege i psykiatri
Lege i spesialisering i psykiatri - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storslett
Overlege ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved SPHR/DPS Tromsø
Overlege ved FACT Tromsø
Overlege ved Døgnseksjonen ved SPHR/DPS Tromsø
Overlege ved Ambulant akutteam ved SPHR/DPS Tromsø
Overlege i psykiatri og klar for nye utfordringer? 
Lege i spesialisering
Overlege
Lege i spesialisering, 100% stilling ett års vikariat
Lege i spesialisering i immunologi og transfusjonsmedisin
LIS-lege, rus- og avhengighetsmedisin, 100%, vikariat
Overlege i radiologi, p.t. nevroradiologi
Avdelingssjef - Anestesiavdelingen, legetjenesten.
Lege i spesialisering (LIS)
Overlege, avdeling for øyesykdommer
Overlege ved avdeling for øyesykdommer
Overlege ved Hudavdelingen
Lege i spesialisering - onkologi - vikariater
Overlege i Psykiatri
Har du lyst til å jobbe med utvikling av de prehospitale tjenestene?
Har du lyst til å jobbe med utvikling av de prehospitale tjenestene?
Ledig fastlegehjemmel ved Kokstad medisinske senter - Ytrebygda bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Slettebakken legesenter - Årstad bydel
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Nesttun legekontor - Fana bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Oasen legesenter - Fyllingsdalen bydel
Ledig fastlegehjemmel ved Olsvik legesenter - Laksevåg bydel
Ledig fastlegehjemmel i Laksevåg bydel
Lege i spesialisering - psykiatri
Overlege - øyesykdommer
Overlege barne- og ungdomspsykiatri
Lege i spesialisering - Nevrologi
Overlege – Patologi
Ledig fastlegevikariat ved Ankerskogen legesenter
Fastlegehjemmel, Voll legesenter
Overlege sjeldenfeltet
Overlege i psykiatri
Leger i spesialisering. Ønsker du å spesialisere deg i barne- og ungdomspsykiatri eller jobbe et år i BUP?
Overlege/psykiater i FACT Ringerike
Overlege - fordøyelsessykdommer
Fagsjef medisin
Overlege, Endokrinologi
Overlege Hematologi
Overlege anestesi
Jeg søker spesialister i patologi
Overlege / LIS fysikalsk medisin og rehabilitering
Lege 65 % fast stilling - sykehjem og helsestasjon
Enhetsleder ved Voksenpsykiatrisk avdeling
Fastlegehjemmel
Vikar som fastlege
Lege i spesialisering (LIS)
Ph.d-prosjekt
Senior Consultant combined with Adjunct Professor/ Associate Professor (20 %) in medicine (Orthopaedic Surgery)
Professor in Paediatrics associated with employment as Consultant/Specialist at the County Council of Östergötland Linkoping
Lege i spesialisering (LIS3) - (fast)
Lege i spesialisering, indremedisin
Lege i spesialisering, fødselshjelp og kvinnesjukdommar
Lege i spesialisering (LIS 3)
Lege i spesialisering (LIS 3)
Spesialist i Psykiatri 
Leger i helsehus og sykehjem - Virksomhet helse
Ledig 100 % avtalehjemmel i hudsykdommer - lokalisert til Telemark, Skien
Ledig 100 % avtalehjemmel i revmatologi - lokalisert til Oslo
Ledig 100 % avtalehjemmel i psykiatri - lokalisert til Oslo øst, bydel Stovner
Ledig 20 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i barne- og ungdomspsykiatri - lokalisert til Agder - Tvedestrand
Ledig 40 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i barnesykdommer - lokalisert til Østfold - Sarpsborg
Associate Professor/Professor of Medicine (Anatomy)
2 leger i spesialisering (LIS)
Fastlege Skotselv legesenter
LEDIG AVTALEHJEMMEL FOR FASTLEGE
1 fast og 1 midlertidig overlege/lege ved avdeling for smittevern og beredskap
Forsker/seniorforsker
Kommuneoverlege
Fastlege, vikariat
Fastlege, Nordbyen legesenter
0-hjemmel i Horten kommune
1-3 gynekolog(er), hel-/deltid i veldrevet privat tverrfaglig praksis på Majorstuen, med mulighet for overtagelse.
Vikariat: Fastlege/lege i spesialisering- ALIS
Ledig fastlegehjemmel
Ledig fastlegehjemmel
PhD position in medical technology/medical imaging
Daglege Asker og Bærum legevakt
Ledig fasthjemmel/ vikariat i 3 legepraksis sentralt i Sandefjord kommune.
Kongsberg kommune har ledig fastlegehjemmel i Hvittingfoss
Ledige fastlegestillinger midt i naturen på sjarmerende Røros - fast lønn og gode betingelser
Fastlege - Svingen legesenter AS
Fastlege - Legetorget Lillehammer DA
Fastlege - Bryggeriet legesenter DA
100 % driftsavtale for psykiater - Bodø
100 % driftsavtale for psykiater - Bodø
100 % driftsavtale for spesialist i Kardiologi - Brønnøysund
100 % driftsavtale for spesialist i Kardiologi - Bodø
Radiolog - Unilabs Røntgen Hamar
Ledig fastlegehjemmel
Ledig fastlegehjemmel ved Sydsiden Legesenter i Halden
Halden kommune har ett ledig vikariat i 100 % stilling som sykehjemslege med varighet til 31.01.2022 med mulighet til forlengelse. Tiltredelse fra august 2021.
Universitetslektor i invärtesmedicin, allergologi eller akutsjukvård, förenad med befattning som specialistläkare/överläkare
Professor i klinisk genetik förenad med anställning som specialistläkare/överläkare
Universitetslektor i allmänmedicin, förenad med befattning som specialistläkare (1-2 tjänster)
Kommuneoverlege - vikariat
Fastlegestillinger
Institusjonslege Korttidsavdelingen på Gjestad og evt. Gystadmyr
3 Fastlegestillingar/ALIS med fastløn
Lege
Lege 100% stilling – arbeidsretta rehabilitering
Fastlege - Askvoll legesenter
Fastlegehjemmel
Fastlege Tangen legekontor
Fastlegeavtale – nyoppretta
Fastlegeavtale Stord legesenter - overtaking
Fastlegestilling - Heiane legesenter
Sjukeheimoverlege
Kommuneoverlege
20 % avtaleheimel i hjartesjukdomar i Bergen
LIS - Øyeavdelingen
Overlege i fysikalsk medisin
Fagansvarlig overlege
Overlege (psykiater)
Fastlege i Arendal?
Fastlegevikariat
Fastlege med lederansvar
Øyelegespesialist
Lege i Spesialisering innan Barnemedisin
Overlege innan augesjukdommar
Vi søkjer gynekologar
Overlege/Spesialist i patologi
Lege i spesialisering innan fødselshjelp og kvinnesjukdomar
Vi søkjer dyktige gynekologar til Molde sjukehus!
Lege i spesialisering
Lege i spesialisering innen patologi
Lege/lege i spesialisering
Ledige stillinger som fastlegevikar i SiO Helse
Ledig fastlegehjemmel -næringshjemmel, alternativt fastlønnsstilling
Rådgivende overlege | 75% stilling
Fastlegehjemmel med bistilling i rehabilitering
Fastlegehjemmel med bistilling i rehabilitering
Fastlegeavtaler
Psykiater / overlege
Fastlegevikariat
Fastlegehjemmel
Vi søker Overlege/Seniorrådgiver til kliniske vurderinger
Vikariat lege Fjordbyen Legesenter
Fastlegehjemmel
Fastlege ved Parken legesenter
Fastlege ved Sentrum legesenter
Fastlege ved Labyrinten legesenter
Professor i neurokirurgi förenad med anställning som specialistutbildad läkare i neurokirurgi
Fastlege
Ledig stilling - Helse og velferd - lege
60 % Fastlønnet Fastlege
SOMMERVIKAR
LIS Revmatologi
Gynekolog
Allmennlege Oslo-området
Allmennlege Bergen
Allmennlege Stavanger sentrum
Ledige fastlegehjemmeler/ALIS stillinger, Leksvik legekontor
To ledige fastlegehjemmeler/ALIS stillinger i Indre Fosen kommune, Rissa legekontor
Professor i kardiologi med inriktning mot intensivvård förenad med anställning som specialistläkare vid Södersjukhuset
Assisterende fylkeslege
Ass. fylkeslege
Vikariater 1x100 % og 1x50-80% ledig ved Kolbu legesenter i Innlandet - 1,5 t fra Oslo og 25 min fra Gjøvik
Sykehjemslege i Lofoten
Vi søker sommervikarer over hele landet!
Sommervikariat på sykehjem
Ledig fastlegeavtale – Landsbylegene, Spydeberg
Vil du bidra i ett av årets viktigste samfunnsoppdrag?
Vikariat ved fastlegepraksis
Ledig fastlegehjemmel ved Prinsensgate Legesenter
Legevikariat i Peer Gynt Helsehus
Legevikar
Fastlegehjemmel ved Svelvik legesenter
Fastlegevikariat
2 Ledige legestillinger 100% fast ved Tønsbergregionen legevakt og ØHD
Ledig fastlegehjemmel ved Våle legekontor
Ledig fastlegehjemmel ved Øvrebyen legesenter i Lindesnes kommune
2 vikariat som fastlege
Faslegeheimel
2. gongs utlysing, Kommuneoverlege
Fastlegevikariater Ålesund kommune
2 faste 100% stillingar som kommunal allmennlege
Fastlegeheimel Moa Legesenter
Lege natt ved legevakta
Lege
Fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende
Professor of medical science with a specialisation in neurosurgery
Fastlege
Ledig fastlegevikariat snarest
Bedriftslege
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat i allmennpraksis
Vikariat - avtalehjemmel i psykiatri i Larvik
Medical Advisor
Psykiater
Spesialist i psykiatri - vikariater
Vikariat i privat praksis
Fastlegepraksis på Nordstrand i Oslo
FASTLEGEVIKARIAT I OSLO
Vikariat i allmennpraksis - 50%
Vikariat i allmennpraksis
Postdoctoral fellow within microbiology
Vikariat allmennpraksis i Fredrikstad 40-70%