Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Lunds universitet, Medicinska fakulteten,
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Genom en donation från den bortgångne Ragnar Vigre möjliggörs nu utlysning av en anställning som professor inom neurologisk-psykiatrisk grundforskning.

Anställningens institutionsplacering bestäms vid tillsättningen.

Anställningen är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare inom Region Skåne.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning, forskarutbildning och undervisning vid fakultetens läkarutbildning inom neurologi, kognitiva sjukdomar eller psykiatri. Andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som professor inkluderar viss administration, interna och externa förtroendeuppdrag nationellt och internationellt. Sökanden ska vara beredd att ta ledningsansvar för forskning och utbildning inom ämnesområdet.

Inom ramen för specialist-/överläkartjänsten ingår självständig klinisk tjänstgöring.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt Högskoleförordningen 4 kap 3 §.

Den sökande ska vara specialistkompetent läkare inom för utlysningen relevanta specialiteter.  
Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som
specialistutbildad läkare är språkkunskap i svenska, lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig, om det inte föreligger särskilda skäl. I den händelse att innehavaren bedöms ha särskilda skäl för att inte ha genomgått fem veckors högskolepedagogisk utbildning vid tillträdet av tjänsten, ska innehavaren genomföra sådan utbildning inom två år från tillträdet.

Bedömningsgrunder
Den sökande skall ha visat mycket stor vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet av betydelse för neurologi, kognitiva sjukdomar eller psykiatri. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög internationellnivå som forskare.

Erfarenhet av nationella och i synnerhet internationella forskningssamarbeten är meriterande.

Vidare är det meriterande om den blivande innehavaren erhållit forskningsanslag beviljade i nationell och i synnerhet internationell konkurrens som huvudsökande.

Meriterande är även erfarenhet av såväl experimentell, translationell som klinisk forskning inom neurologi, kognitiva sjukdomar eller psykiatri.
Dokumenterad klinisk skicklighet och erfarenhet av att leda kliniskt arbete inom neurologi, kognitiva sjukdomar eller psykiatri är meriterande.

Den sökande skall ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund/avancerad och forskarutbildningsnivå.

Den sökande skall visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningenLunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor:

Övrig information
Upplysningar lämnas av dekanus Maria Björkqvist, tel. +46 72 700 71 63, maria.bjorkqvist@med.lu.se , prefekt Patrik Midlöv, tel. +46 730 79 13 63, patrik.midlov@med.lu.se  och prefekt Mikael Bodelsson, tel +46 70 590 82 18, mikael.bodelsson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringskoordinator Eva Nilsson, tel. +46 46 222 17 89, eva_a.nilsson@med.lu.se 

Anställningen tillsätts efter förslag från Medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2024-09-24.

Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Lunds universitet
Kontaktpersoner
Navn: Maria Björkqvist
Tittel: Dekanus
Telefon: +46 72 700 71 63
E-post: Maria-Bjorkqvist@med.lu.se
Navn: Patrik Midlöv
Tittel: Prefekt
Telefon: +46 730 79 13 63
E-post: patrik.midlov@med.lu.se
Navn: Mikael Bodelsson
Tittel: Prefekt
Telefon: +46 70 590 82 18
E-post: Mikael.Bodelsson@med.lu.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Sölvegatan 17
221 85 LUND
sweden
Søk på stillingen