Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Barne- og ungdomsklinikken søker etter lege som ønsker å spesialisere seg innen barnemedisin.

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) er et av landets største barneavdelinger. Vi er lokalsykehus for 125 000 barn fra et demografisk variert opptaksområde. Klinikken er inndelt i Avdeling for nyfødte (kategori 3b-nyfødtavdeling ned til gestasjonsalder 26 uker), Avdeling barn og ungdom med barneovervåkning, Avdeling forskning og utvikling, Avdeling barnehabilitering, Avdeling barn og unges psykiske helse, Poliklinikk barn og ungdom, Avdeling stab og kontortjenester og Avdeling leger. Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har en sentral beliggenhet med ca. 20 minutters kjøring fra Oslo. Arbeid på Kongsvinger sykehus kan påregnes etter nærmere avtale.

BUK gir deg muligheten til å gjennomføre hele utdanningsløpet innen barnesykdommer. Vi har flere spesialiserte faggrupper med erfarne overleger i alle barnemedisinske fagfelt. Vårt gode fagmiljø kombinerer klinisk praksis med forskning, støttet av vår egen forskningsavdeling. Vaktordningene inkluderer 16-delt primærvakt (leger i spesialisering), 12-delt sekundærvakt (overleger), 12-delt sekundær dagvakt i helgene (overleger) og 5-delt nyfødtvakt med hjemmevakter.

Vi har nå et toårig vikariat ledig med mulighet for forlengelse, og oppstart kan avtales. Vikariatet er tilgjengelig umiddelbart. Ved intern forlengelse vil det bli ledig et et års vikariat.

Ahus verdsetter mangfold og ser på dette som en styrke i vår evne til å levere høy kvalitet på pasientbehandling, forskning og undervisning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte søkere, uansett identitet og bakgrunn, til å søke. Alle søknader må sendes elektronisk, og husk at kun dokumentert erfaring vil bli vurdert.
Vi ser frem til å bli kjent med deg! Søk på stillingen, så tar vi en prat.


Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer planmessig rotasjon mellom ulike dagarbeidsoppgaver. Dagarbeidsoppgaver vil være arbeid i mottak, post og poliklinikk.
 • Stillingen inngår i avdelingens primærvaktsjikt.
 • LIS deltar regelmessig på SIM-trening for både store barn og nyfødte samt ukentlige ferdighetstreninger.
 • Nødvendig opplæring vil bli vurdert som en del av tilsettingsprosessen.
 • Tjeneste på Kongsvinger sykehus kan måtte påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
 • Gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende.
 • Inngå i avdelingens primærvaktsjikt.
 • Erfaring fra barnemedisinsk avdeling eller med barnemedisinske problemstillinger er en fordel.
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner er ønskelig.
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Gode evner til å arbeide strukturert.
 • Trives med å arbeide både selvstendig og tverrfaglig.
 • Fleksibilitet og innsatsvilje.
 • Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet.
 • En som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker.
 • En stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø.
 • Fullstendig spesialiseringsløp.
 • Avsatt tid til Individuell og gruppebasert veiledning.
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon.
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei til Oslo.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ole Frederik Zimmer
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4790634993
E-post: olzi@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
BUK avdeling leger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen