Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Gåseholmen helsesenter ligger sentralt i Farsund kommune, på bryggekanten i den sjarmerende sørlandsbyen. Ved Gåseholmen Helsesenter er det ledig en fastlegehjemmel, det er pr dags dato 3 fastlegehjemler, det planlegges videre en utlysning av en 4. legehjemmel.

Veldrevet liste med listestørrelse per i dag på ca 670 pasienter. Det er ansatt 2,8 helsesekretær-årsverk, og som sammen med 2 manuellterapeuter utgjør Gåseholmen Helsesenter. Velutstyrt praksis og moderne lokaler, vakkert beliggende på brygga i Farsund. Webmed journalsystem.

Gåseholmen helsesenter er under forhandlinger ifht kommunal drift av legekontoret.

Legen tildeles avtalehjemmel som selvstendig næringsdrivende. Svært gode betingelser inntil kr 850 000,- i økonomisk støtte.

Tiltredelse etter avtale.

Farsund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet og tilbyr ALIS avtale med utvidet tilskuddsordning for allmennleger i spesialisering.

Presentasjon av Farsund kommune:  https://drive.google.com/file/d/1RBbmT--YSTvfx5nfz7RXhAw6fvjSetPa/view

For nærmere orientering om Gåseholmen Helsesenter kontakt fastlege Mette Bechsen: mette_bh@hotmail.com tlf: 38389700. 

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege
 • Offentlige oppgaver må påregnes, inntil 7,5 t/u kommunal stilling i henhold til rammeavtalen
 • Farsund kommune har avtale med vikarbyrå ved dekning av legevakt, men med hjemlene følger det plikt til deltagelse i legevakt ved behov
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/planlagt videreutdanning i allmennmedisin
 • Gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege vil vektlegges
 • Gode digitale ferdigheter
 • Det stilles krav om politiattest
Personlige egenskaper
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god formidlingsevne
 • Søkeren må være interessert i faget allmennmedisin og interessert i faglig oppdatering
 • Søker må være interessert i drift og utvikling av praksisen og legesenteret som helhet
Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr
 • Økonomisk tilskudd inntil 850 000,- det første driftsåret*
 • Gratis veiledning ved  etablerering av enkeltmannsforetak, inntreden i legesenterets selskap osv.
 • Kommunen garanterer for ALIS tilskudd inntil 300 000,-
 • Et friskt og motiverende arbeidsmiljø
 • Det skal ikke betales kompensasjon for opparbeidet praksis**
 • Tilbud om kommunal ansettelse med prosenttillegg av inntjening i startfasen 
*Vilkårene for økonomisk tilskudd er at det benyttes til driftsutgifter som for eksempel husleie, hjelpepersonell og nødvendig utstyr som kan dokumenteres det første driftsåret. Dersom avtale om fastlege avsluttes før det har gått 4 år fra oppstart skal kommunen ha tilbakebetalt forholdsvis del av beløpet.  Det forutsettes oppstart som selvstendig næringsdrivende ved signering av fastlegeavtale.  

**Kommunen eier hjemmelen, det skal derfor ikke betales kompensasjon og hjemmelen kan derfor heller ikke selges ved en senere anledning. 

Tildeling av økonomisk tilskudd er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven, men et tiltak i arbeidet med å rekruttere fastleger til Farsund kommune.

For ALIS
Stillingene er aktuell både for erfarne allmennleger og for leger under spesialisering. Det er muligheter for å få obligatorisk veiledning på arbeidsplassen. Farsund kommune inngår ALIS-avtale med leger i spesialisering etter ny ordning. ALIS-tilskuddet gir gode kompensasjonsordninger for utgifter knyttet til læringsaktiviteter. For mer informasjon om ALIS-tilskuddet se Helsedirektoratets sider: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/nasjonal-alis-og-veiledning 

I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av den som får hjemmelen. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.   Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 38 38 20 00.

Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste). 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Farsund kommune
Kontaktperson
Navn: Anne-Margrethe T. Johnsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 38 38 20 00 / 94510330
E-post: anne-margrethe.johnsen@farsund.kommune.no
Arbeidssted
Gåseholmen helsesenter
Barbros gate 19
4550 FARSUND
Søk på stillingen