Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

 

Overvektspoliklinikken for barn og ungdom ved Sykehuset i Vestfold har ledig 100% fast stilling som overlege/lege fra 1. september 2024. Oppstartdato kan diskuteres. Alle leger med interesse for fedme og fedmerelaterte sykdommer hos barn og ungdom er velkomne til å søke. Det er likevel ønskelig at søker er spesialist i barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, indremedisin eller psykiatri.
 
Stillingen vil være tilknyttet vår tverrfaglige poliklinikk for barn og unge og innebærer tett samarbeid i et team bestående av leger, sykepleiere, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiologer, psykolog og helsesekretærer. Vi har et godt, humørfylt og aktivt arbeidsmiljø. Det polikliniske arbeidet består hovedsakelig i vurdering og behandling av barn og ungdom og deres familier. Vi tilbyr livsstilsoppfølging, medikamentell behandling og, hos et fåtall, også kirurgisk vektreduserende behandling. Vi har et nært samarbeid med lokale instanser i kommunene, som for eksempel helsesykepleier, fastlege, barnevern, PP-tjeneste, samt barne- og ungdomspsykiatrien. Det er ingen vaktordning tilknyttet denne stillingen.
 
Det kreves at den som tilsettes behersker både norsk (skandinavisk) og engelsk språk for skriftlig og muntlig kommunikasjon. Forskningskompetanse og/eller erfaring med kvalitetsarbeid er ønskelig, men ikke et krav. Personlig egnethet for stillingen vil ha betydning.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 
Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsoverlege Jøran Hjelmesæth, telefon 40217349, e-post joran.hjelmeseth@siv.no eller seksjonsoverlege Johannes Rolin, telefon 95993543, e-post rolijo@siv.no .
 
Den som blir tilsatt må følge retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Litt om oss:

Overvektspoliklinikken for barn og ungdom og er en del av Hormon, overvekts- og ernæringsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold (SiV) og en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst. Seksjonen gir et helhetlig tilbud til lokale helseforetak og primærhelsetjenesten om utredning og behandling av barn og unge med alvorlig fedme fra hele Helse Sør-Øst. Det er et godt samarbeid mellom Overvektspoliklinikken, Barne- og ungdomsavdelingen og Kirurgisk klinikk (vektreduserende kirurgi).
 
Sykehuset i Vestfold ser forskning som en viktig del av virksomheten, både av hensyn til kvaliteten i pasientbehandling, rekruttering, fagutvikling og omdømme. Hormon, overvekts- og ernæringsavdelingen har et stort og aktivt forskningsmiljø, og det er ved Overvektspoliklinikk, barn og ungdom flere pågående forskningsprosjekter. 

Sykehuset ligger sentralt i Vestfold med kort vei til flyplass, hovedstaden og kysten med alle muligheter dette bringer.

www.visitvestfold.no

Arbeidsoppgaver

 • Visittarbeid og poliklinisk arbeid
 • Vaktdeltakelse kan bli vurdert

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at søker er spesialist i barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, indremedisin eller psykiatri.
 • Kompetanse og  erfaring innenfor fagfeltet vil være en fordel 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) og engelsk, både muntlig og skriftlig kommunikasjon og formidling av forskningsresultater
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) ved tiltredelse.  

Personlige egenskaper

 • Kan arbeide selvstendig
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Har god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Jøran Hjelmesæth
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 402 17 349
Navn: Johannes Rolin
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 959 93 543
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Overvektsseksjon, barn og ungdom - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg
Søk på stillingen