Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du på jakt etter nye utfordringer?

Klinikk for somatikk Kristiansand skal ansette ny avdelingssjef for Øre-nes-hals-avdelingen (ØNH). Avdelingssjef rapporterer til klinikkdirektør for somatikk Kristiansand og inngår i ledergruppen i klinikken samt i administrerende direktørs utvidede ledergruppe.

Avdelingssjef vil være en del av et høykompetent og flerfaglig arbeidsfellesskap, og ha en viktig lederstilling i klinikken. Du vil kunne bidra til innovasjon og utvikling av fag og kvalitet.

Sørlandet sykehus er organisert i tre somatiske klinikker, hvorav ØNH avdelingen er tverrgående med aktivitet både i Kristiansand og i Arendal. Avdelingen håndterer de fleste av fagets medisinske og kirurgiske disipliner, med unntak av enkelte sentraliserte funksjoner, blant annet hode-/halskreft (sentralisert til OUS). Avdelingen har hørselstilbud i Arendal og Kristiansand. Avdelingen har en kjevekirurgisk enhet i Arendal.

ØNH er en veldrevet avdeling og har 74 medarbeidere fra forskjellige fagområder. Avdelingen har et kostnadsbudsjett på 70,7 mill kr.
Avdelingen består av flere ulike yrkesgrupper, inklusive audiografer, sykepleiere og teknisk personell. Legestaben består av ni overleger, seks leger i spesialisering, to oralkirurger og en tannlege.

Klinikken jobber med effektivisering av driften, for å skape midler for investeringer og utvikling. God ledelse, gode prosesser og medvirkning er avgjørende for at vi skal lykkes. Vi ønsker en avdelingssjef med evne og vilje til å samarbeide aktivt og helhetlig på tvers av de tre somatiske sykehusene i SSHF, slik at pasientene på Sørlandet får tilgang til trygg og forsvarlig behandling til riktig tid, uavhengig av bosted.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV-, og lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for kvalitet, pasientsikkerhet, pasientbehandling, personal, drift og økonomi
 • Klinikkdirektørs nærmeste rådgiver på avdelingens fagområder
 • Lederansvar for legegruppen og for kjevekirurgi ved sykehuset i Arendal
 • Fremme fagutvikling, forskning og forbedringsarbeid
 • Representere avdelingen i sentrale fagfora
 • Samhandle med andre avdelinger, klinikker og kommuner

Kvalifikasjoner

 • Relevant kompetanse på minimum bachelor/masternivå. Medisinskfaglig kompetanse er ønsket
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Erfaring fra ledelse i sykehus er ønsket og vektes positivt
 • Forståelse av god drift, faglig utvikling, og økonomiske rammebetingelser
 • Erfaring fra samarbeid på tvers av fagområder og mellom utdanningsgrupper

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og organisasjonsforståelse
 • Evne til å kommunisere, til å skape tillit og gode samarbeidsrelasjoner
 • Evne til å engasjere og motivere kompetente medarbeidere 
 • Fleksibilitet og arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et høykompetansemiljø
 • Spennende stilling med fokus på lederutvikling   
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen i SSHF i årene fremover
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Siri Tønnessen
Tittel: Direktør
Telefon: 900 61 504
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Øre-nese-hals avdeling
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image