Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi er på jakt etter en engasjert kollega til den flotte barneavdelingen vår!

Er du LIS lege eller LIS 1 og ønsker å jobbe med barn og unge og deres familier? Da er dette jobben for deg!

Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag lyser nå ut en fast stilling som lege i spesialisering innen barnesykdommer/LIS3, med oppstart etter avtale.
Vi har ett stort fokus på faglig kvalitet innen pediatrien og på ett støttende og godt arbeidsmiljø hvor vi jobber sammen som ett lag for at barn og unge i vår region skal ha det best mulige behandlingstilbudet. Vi etterstreber alltid høy kvalitet i arbeidet og prioriterer fag- og kompetanseutvikling til legene våre. Så om du i tillegg har lyst til å bo i vakre Levanger med nærhet til natur og uendelige rekreasjonsmuligheter, må du søke på denne stillingen og komme til oss!

Klinikk for kvinne, barn og familie - KBF, er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinne, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det er enkelt å gi et helhetlig tilbud til pasientgruppen og dette gir en unik mulighet til å bli kjent med hele pediatrifaget på et sted.

Barne- og ungdomsposten i HNT består av følgende:
Sykehuset Levanger

 • Seksjon sengepost for barn og unge i alderen 0-18 år
 • Seksjon for syke nyfødte og premature fra gestasjonsalder 30 uker
 • Enhet for dagbehandling og poliklinikk

Sykehuset Namsos:

 • Poliklinikk

Barne- og  habiliteringsavdelingen i Helse Nord Trøndelag lyser ut en fast stilling som lege i spesialisering

Utdanningsløpet som spesialist vil foregå i Barne- og habiliteringsavdelingen i HNT under veiledning av overlege.
Den siste perioden før godkjenningen kan etter ønske gjennomføres på St Olavs hospital i Trondheim og dette organiseres av oss i HNT i samarbeid med barne- og ungdomsklinikken på St Olavs hospital

Hos oss prioriteres du som LIS3 til å få delta på alle obligatoriske kurs innen spesialiseringen.

Du kan lese mer om spesialisering i barnesykdommer her.
Barne- og habiliteringsavdelingen er organisert med egen seksjon for leger, ledet av seksjonsleder/avdelingsoverlege.


Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene er plassert ved Sykehuset Levanger og man har fast arbeidssted der.
 • Avdelingen har per dato 7-delt LIS-vakt som du deltar i.
 • Arbeidsoppgaver vil være daglig postarbeid (barnepost, kuvøse og barseltjeneste), vaktarbeid, deltakelse i dagbehandling, poliklinikk og medisinsk avstandsoppfølging.
 • Barne- og ungdomsposten er en aktiv avdeling med ø-hjelpsmottak i avdelingen, det er stor variasjon i  arbeidsoppgaver og en variert og spennende arbeidshverdag med  pasienter i aldersspennet 0-18 år.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Du har genuin interesse for fagfeltet og et sterkt faglig engasjement 
 • Du verdsetter og bidrar til gode samarbeid
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og kolleger 
 • Du setter pris på et faglig fellesskap der vi deler kunnskap og kompetanse med hverandre  Du er fleksibel, tar initiativ og bidrar til nytenkning
 • Evne til å jobbe mot vår visjon: å være på lag med våre pasienter for deres helse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr. Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • En spennende og variert arbeidshverdag innenfor et bredt fagområde med rotasjon mellom sengepost, enhet premature og syke nyfødte og poliklinikk
 • Nærmeste leder er avdelingsoverlege
 • Du vil bli tildelt en fadder før oppstart som kan svare på spørsmål før oppstart og under oppstarts perioden
 • Overlege som veileder med planlagt veiledningstid lagt inn i ukeplaner
 • Planlagte studie/fordypningsdager
 • Regelmessig internundervisning
 • Lønn i henhold til gjeldene overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Sundal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 74097635
Navn: Kristine Hermansen Grunewaldt
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 74098835
E-post: kristine.hermansen.grunewaldt@helse-nordtrondelag.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne og habiliteringsavdelingen, Sykehuset Levanger 
Kirkegt. 1
7600 Levanger
Søk på stillingen