Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker ny klinikksjef til prehospital klinikk i Helgelandssykehuset. Er du en samlende, relasjonsorientert og tillitvekkende leder? Er du trygg og tydelig i din kommunikasjon? Da er du kanskje den vi ser etter.
Helgelandssykehuset HF har ansvar for spesialisthelsetjenesten på Helgeland. All virksomhet på sykehuset er tuftet på verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Verdiene preger måten sykehuset møter pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere. Les mer på www.helgelandssykehuset.no 

Helgelandssykehuset betjener en befolkning på nærmere 78 000 i de 18 kommunene på Helgeland. Det er akuttsykehus i Sandnessjøen og i Mo i Rana samt et DMS i Brønnøysund. Framtidig aktivitet i Mosjøen er under utredning. Sykehuset hadde et budsjett på i overkant av 2 milliarder kroner i 2024 og eies av det regionale helseforetaket Helse Nord. 

Prehospital klinikk i Helgelandssykehuset er ansvarlig for foretakets virksomhet innenfor områdene AMK , pasientreiser, luftambulanse og ambulansebil og -båt. Klinikken har om lag 190 medarbeidere spredt over hele Helgeland, og drifter 16 ambulanser, tre ambulansebåter samt medisinsk bemanning i ett fly og ett helikopter. Klinikken ivaretar også legevaktsentral for 12 kommuner. Dette er en selvstendig enhet som er samlokalisert med AMK. Klinikken legger stor vekt på fagutvikling. 

Klinikksjef prehospital klinikk rapporterer til administrerende direktør og er en del av sykehusledelsen. Klinikkens hovedkontor er lokalisert i Sandnessjøen. Klinikksjefen må påregne hyppig tilstedeværelse ved alle foretakets driftsenheter. 
Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner for dette, jf. Offl. § 25.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle ansvarsområdet prehospitale tjenester med fokus på høy leveransegrad, kvalitet og effektivitet basert på budsjett og regelverk som gjelder for foretaket og tjenesten
 • Ledelse og utvikling av medarbeidere og organisasjon i henhold til klinikkens vedtatte strategi
 • Legge til rette for forskning og innovasjon
 • Ledelse og deltakelse i aktuelle prosjekter, regionalt og nasjonalt
 • Økonomi/budsjett- og virksomhetsstyring
 • Samarbeid og tett oppfølging av kommunene på Helgeland
 • Mediehåndtering og annen aktuell representasjon
 • Bidragsyter og medansvarlig i sykehusledelsen
 • Det er nylig vedtatt en ny sykehusstruktur på Helgeland, og ambulanseplanen skal i den forbindelse revideres. Klinikksjefen leder dette arbeidet

Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra prehospitale tjenester
 • Solid ledererfaring
 • Erfaring fra helseforetak, og helst medisinsk utdanning
 • Erfaring med primærhelsetjenesten og innsikt i kommunal virksomhet vil være en fordel
 • Erfaring fra budsjett- og virksomhetsstyring, kvalitetsstyring og avvikshåndtering
 • Erfaring fra nettverksbygging og relasjonsarbeid
 • Innsikt i mediehåndtering

Lederstil,personlige egenskaper
 • Personlig og faglig tillitvekkende og trygg
 • Samlende, samarbeids- og relasjonsorientert
 • Analytisk, faktaorientert, men også nytenkende og kreativ
 • Sterk formidler, diplomatisk og klok med gode strategiske og taktiske evner
 • Tydelig, handlekraftig og gjennomføringssterk

Vi tilbyr
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Lena Elisabeth Nielsen
Tittel: adm.dir
Telefon: 41448899
Navn: Pål Erik Madsen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 90656336
Arbeidssted
Prehospital klinikk
Helgelandssykehuset Sandnessjøen, Prestmarkveien 1
8800 SANDNESSJØEN
Søk på stillingen