Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.


Nevrologisk avdelingen har høy kompetanse og et dedikert fagmiljø. I tråd med vårt engasjement for å tilby optimal pasientomsorg, søker vi nå LIS leger som kan bidra til å forbedre våre tjenester og redusere arbeidsbelastningen for vårt team.

Vi har ledig 1 x 100% st. fast som Lege i spesialisering. Her hos oss kan du fullføre hele spesialiseringen i tillegg til 6 mnd sidetjeneste i nevrokirurgi ved OUS. Det finnes stipend som man kan søke på for å lette pendlingen. Spesialitet: nevrologi

Vi har undervisning 2 ganger i uken. I tillegg arrangerer vi avdelingsseminar hvert år med god faglig input. Avdelingen er kjent for å ta godt imot nye medarbeidere og har et inkluderende arbeidsmiljø. Ønsker du et godt arbeidsmiljø og en avdeling hvor du kan utvikle deg faglig, er vi definitivt en avdeling for deg.

Avdelingen har nevrologisk sengepost og akuttfunksjon for hele Agderregionen med ca. 310.000 innbyggere. Det meste av poliklinikk er også i Kristiansand, men det er også noe poliklinisk aktivitet i Arendal. Nevrologisk avdeling har slagsenter for hele Agder, med egne overvåkingssenger. Trombektomi ble etablert i 2019 og er i opptrapping mot 24/7-tilbud. Vi har meget tett og godt samarbeid med OUS.

Nevrologisk sengepost i Kristiansand har 15 nevrologiske senger og 11 slagsenger, samt variabelt sengetall på felles intensivavdeling. Avdelingen har etablert akuttpoliklinikk, dagpost, overvåkingssenger og KNF laboratoriet med alle relevante nevrofysiologiske undersøkelser. Vi utreder og behandler pasienter med akutte og kroniske nevrologiske sykdommer og har høyest egendekning (97,7 %) innenfor Helse Sør-Øst RHF. 

Det er høy forskningsaktivitet på avdelingen innen ulike felt, og det er gode sjanser for å bli med i prosjekter dersom du
er nysgjerrig på forskning eller allerede har erfaring. Campus Sør er fra høsten 2023 en del av legeutdanningen ved UiO og fra høsten 2024 har vi i nevrologisk avdeling medisinstudenter og flere lektorstillinger.  

Dersom du ønsker å bli bedre kjent med vår landsdel Sørlandet kan du klikke her og Kristiansand kan du klikke her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Vaktarbeid
 • Arbeid på nevrologisk sengepost i samarbeid med avdelingens overleger
 • Mulighet for poliklinikk etter 6 mnd

Kvalifikasjoner

 • Ferdig med LIS 1
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Norsk legelisens
 • Erfaring fra arbeid i Nevrologisk avdeling blir tillagt vekt, men er ikke et krav

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Du er ansvarsbevisst, fleksibel og selvstendig
 • Håndterer varierende arbeidstempo, tidvis høyt
 • Kommuniserer godt med pasienter, pårørende og kollegaer

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby en spennende og utfordrende jobb.
 • Avdelingen har en omfattende og variert virksomhet, med aktive fagpersoner med høy kompetanse og gode faglige resultater.
 • Inkluderende arbeidsmiljø
 • Veileder
 • Deltakelse på avdelingsseminar
 • Mulighet til å søke på stipend for å fullføre nevrologispesialitet ved nevrokirurgi (6 mnd) ved OUS
 • Et aktivt og tverrfaglig arbeidsmiljø

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Kristine Bjørk-Rasmussen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4738073901
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image