Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har virksomhet ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus og utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk for pasienter innlagt ved Oslo-sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten. I tillegg utføres infeksjonskontroll av blodgivere og transplantasjonsdonorer. Avdelingen har et bredt repertoar innen virologisk, serologisk, bakteriologisk, parasittologisk og mykologisk diagnostikk og utfører årlig nesten 1,5 millioner analyser. Avdelingen har også regionale oppgaver og nasjonale referansefunksjoner for diagnostikk knyttet til  cytomegalovirus, toksoplasmose, medisinsk mykologi, Clostridioides difficile (delt med smittevern), molekylær parasittologi, HIV, syfilis og fra 2024 ny referansefunksjon innen virale importsykdommer. De siste fire referansefunksjonene er lokalisert på Ullevål. Forskningsaktiviteten er stor og omfatter blant annet virologi, bakteriologi, mykologi, parasittologi, molekylær biologi, bioinformatikk, epigenetikk, stamceller og DNA-reparasjon. Miljøet er faglig spennende, lærerikt og periodevis hektisk. Avdelingen har  23,5 legestillinger, 18,5 overlege- og 5 utdanningsstillinger. 3 av overlegene har bistilling ved UIO, i tillegg har vi tre overleger i bistilling som har sin hovedstilling som professor ved UIO.

Det er ledig fast stilling som overlege innen virologi på Ullevål fra 1.9.24.

Avdelingen ble i 2024 tildelt referansefunksjon i virale importsykdommer og styrker staben med en ny legestilling i forbindelse med tildelingen. Fagansvar for ulike spesialområder og referansefunksjoner fordeles mellom legene i enheten basert på kompetanse og faglig interesse. Mikrobiologisk avdeling planlegger sammenslåing av våre to lab.steder og flytting til Livsvitenskapsbygget i 2027. Det foregår derfor mye planlegging og harmoniseringsarbeid i avdelingen fram mot dette. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Overlegen som tilsettes vil delta i den daglige driften av enheten med vurdering av prøver, validering av analyser, veiledning til klinikere, tverrfaglige møter, undervisning, prosedyrearbeid, kvalitetsarbeid og validering og innføring av nye analyser. Deltagelse i 12 delt vaktordning kan være aktuelt
Kvalifikasjoner
 • Vi søker spesialist i mikrobiologi med erfaring fra og interesse for virologi og molekylærdiagnostikk
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjenning som mikrobiolog er påkrevet
 • Søkere må beherske skandinaviske språk
 • Forskererfaring vektlegges
 • Evne til selvstendig arbeid vektlegges
 • Gode samarbeidsevner er ønskelig
Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du:
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon 
 • er engasjert
 • kan jobbe selvstendig
 • er effektiv og ansvarsbevisst
Vi tilbyr
 • Lønn etter gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Høyt faglig nivå inkludert samarbeid med Universitetet i Oslo
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Fredrik Müller
Tittel: Avdelingsleder/overlege/professor
Telefon: 23 07 11 61
E-post: fmuller@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Medisinsk seksjon, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0455 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image