Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri 

Vil du være med på laget vårt for å bedre psykisk helse for barn og unge? Liker du variasjon i arbeidet, mulighet for faglig utvikling og er glad i å møte mennesker? Kan du tenke deg et fagfelt som er i stadig utvikling og der du kan være med å forme det? Ønsker du en jobb du også kan kombinere med et liv utenom jobben? Da er kanskje barne- og ungdomspsykiatri et fagfelt for deg!

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har tre ledig 100 % stillinger som LIS 3.

 • 2 x 100% stilling ved BUP Grenland i Skien
 • 1 x 100% stilling ved BUP Notodden.

ABUP består av fem barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, der tre er lokalisert i Skien, en i Notodden og en i Vestmar (med lokaler både i Kragerø og i Bamble).    BUP Grenland består av tre seksjoner som er samlokalisert rett ved jernbanestasjonen i Skien. Samlokaliseringen gjør det lett å samarbeide også med andre enheter. ABUP er organisert i barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Telemark, og har derfor tett samarbeid med Avdeling for barne- og ungdomsmedisin og Avdeling for habilitering.

Vi jobber i tverrfaglig team og drar nytte av hverandres kunnskap og erfaring. Vi tilbyr meningsfulle arbeidsoppgaver i et trivelig miljø. Det er spennende og vitaliserende å jobbe med barn og unge, og deres familier.

Det er tilsatt overlege på alle enheter i avdelingen, og LIS 3 vil bli fulgt godt opp og veiledning blir ivaretatt.  ABUP har faste legedager to ganger i året for alle legene i avdelingen der vi som faggruppe kan fordype oss i aktuelle tema. Annenhver uke har vi medisinsk faglige møter.  Vi har fast intern legeundervisning, i tillegg til felles undervisning for alle medarbeidere i avdelingen, og egen utdanningsansvarlig overlege for LIS 3. Alle nyansatte får egen fadder.

ABUP tilbyr akutthjelp i kontortiden og når en er i spesialisering i BUP poliklinikk så har en derfor ikke vakt utover dagtid.

Søknader vurderes fortløpende.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge, og deres familier
 • Fagutvikling og forbedringsarbeid
 • Foreldre- og familieveiledning
 • Samarbeid med førstelinjetjenesten
 • Oppgaver utfra kompetanse, erfaring og ferdigheter
 • Deltagelse i seksjonens vaktordning på dagtid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 tjeneste,
 • Leger i påvente av LIS 1 tjeneste kan bli vurdert for en midlertidig ansettelse
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode IKT kunnskaper
 • Den som får tilbud om stillingen må kunne legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a, første ledd

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Engasjert og selvstendig
 • Faglig engasjement
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Forbedringsarbeid motiverer deg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale. Det gis rekrutteringstillegg ut over årslønn 
 • Opplæring
 • Spennende fagmiljø i utvikling
 • Veiledning av overlege på seksjonen 
 • Veiledning i psykoterapi av overlege ved BUP Grenland
 • Deltakelse på relevante kurs
 • Velorganisert LIS undervisning
 • Rotasjonsplan for hele spesialiseringsløpet
 • Fullt spesialiseringsløp ved STHF
 • Faglig engasjerte og dyktige kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • ABUP har forskerkompetanse og leder en forskningsgruppe ved Sykehuset Telemark
 • Velferdstilbud til ansatte
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring. Se KLP for mer informasjon
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kjendalen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4792257307
Navn: Katarina Hristov-Strbac
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4735003524
Navn: Marian Talsethagen
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: +4735003524
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. for barn og unges psykiske helse, Sykehuset Telemark HF
Gjerpensgate 14
3716 Skien
Søk på stillingen