Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Tenker du på å søke spesialisering innen ortopedi? Da oppfordre vi deg til å søke og bli en del av vårt team ved Stord Sykehus framover. 

Er du interessert i kroniske sår og sårbehandling? Da har vi en stor mulighet for å gi deg tid til å opparbeide deg masse erfaring og kunnskap!

Vi har ledig 1 stk faste utdanningsstillinger for LIS 3 innen Ortopedi med oppstart 01.09.24. 

Stord sjukehus er akuttsjukehus med traumemottak. Kirurgisk avdeling ved Stord Sjukehus har pr idag 6 utdanningsstillinger som LIS 2/3. Av disse er 3 stk innan fagfeltet ortopedi og 3 stk innen fagfeltet generelln kirurgi. 

Samarbeidet mellom fagfelta er tett og godt. På vakt  har LIS 2/3 ansvar for både ortopedi og kirurgi fra kl 15.20 - 08.00

Kirurgisk avdeling har ein aktiv sengepost med 18 senger. Det er kort liggetid og stor utskifting av pasientar i løpet av dagen. Vi har operasjonsavdeling med 4 operasjonstover, og som LIS 3 hos oss, kjem du raskt i gang med å assistere og etterkvart skape deg liste med egne pasientar til operasjon.  Hos oss får du god innføring i bruddbehandling og kjem raskt igang med å assistere under operasjoner. Vi har protesekirurgi i hofter og knær.

Er du interessert i sårbehandling, har vi en sårpoliklinikk med stor aktivitet som du får god innføring i. Kroniske sår er det mye av og en god innføring i denne type sårbehandling vil være en god investering for fremtida. Vi har en spennende avdeling med mange kjekke kolleger som finner på mye,både i arbeidssammenheng og på fritida.  

Arbeidsoppgåver

 • Primærvakt som innbefatter mottak av både ortopediske og kirurgiske pasienter på vakt tid 15:20 - 08:00.
 • Operativ virksomhet, post-og poliklinikkarbeid
 • Delta i utredningsarbeid og behandling
 • Opplæring og veiledning av LIS 1 og hospitanter
 • Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjonar

 • Ferdig godkjenning som LIS 1
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norsk kunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere med annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergens testen, eller annen norsk test på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Personlege eigenskapar

 • Faglig dyktighet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Du må kunne arbeide målretta og strukturert, både sjølstendig og i team
 • Evne til å ta sjølstendige avgjørelser
 • Bidra positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø

Vi tilbyr


 • Eit godt kollegialt miljø
 • Høgt fagleg nivå, der du kjem raskt til med operative oppgåver og sjølvstendig poliklinikk.
 • Avdelinga legg i stor grad til rette for gjennomføring av spesialiseringa vidare
 • Du får en overlege til veiledar under spesialistudanninga
 • Siste del av spesialiseringa har vi avtale med gjennomføring innen Helse-Bergen HF.
 • Gode pensjons-og forsikringsordninger
 • Løn i samsvar med gjeldande overenskomst

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Aud Lisa Kjøl
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 41249100
E-post: aud.lisa.kjol@helse-fonna.no
Navn: Bodo Gunther
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 53491000
E-post: bodo.erhardt.gunther@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk Avdeling Stord, Helse Fonna HF
tysevegen 64
5416 STORD