Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi tilbyr deg:     
 • Frikjøpt legehjemmel
 • Ønsket stillingsprosent mellom 50 og 100%
 • Kommunen kan være behjelpelig med bolig
 • Valgmulighet – fast lønn med provisjon eller selvstendig næringsdrift
 • Godt innarbeidede pasientlister
 • Plan for legetjenester med svært god faglig understøtting og gode rammebetingelser
 • Fyldig utdanningsplan for ALIS og bruk av hjelpeverktøyet ALIS-portalen som støtte i veiledningen. Det vil årlig søkes om ALIS-tilskudd
 • Tilskudd til etterutdanning for spesialister ved behov
 • Høyt søkelys på godt samarbeid med øvrige tjenester i helse og omsorg, NAV og samarbeidende sykehus
 • Interkommunal legevakt i moderne nye lokaler tilknyttet Ringerike sykehus
 • Legesenteret bruker WebMed journalsystem. Legevakten benytter Pridok
 • Autoriserte leger/ LIS1 ventere med autorisasjon kan evt søke på vikariat
 
Krav til stillingene:
 • Norsk legeautorisasjon. Fullført LIS1. Evt LIS1 venter med autorisasjon for vikariat
 • Spesialist i allmennmedisin eller ønske om spesialisering (ALIS)
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet
 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Krødsherad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Pål Steiran
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 408 08 991
E-post: kommuneoverlege@modum.kommune.no
Navn: Sasha Nedeljkovic
Tittel: Fastlege spes alm. med
Telefon: 942 24 493
E-post: sasanedeljkovic77@hotmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Noresund legekontor
Krøderfjordveien 1677
3536 NORESUND
Søk på stillingen