Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Psykiater søkes til variert og meningsfull arbeidshverdag i Hallingdal!

FACT-modellen fungerer svært godt for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og behov for langvarige og sammensatte tjenester. Som overlege i FACT får du en fleksibel arbeidshverdag i tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper i vårt DPS samt personell fra kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal og Nesbyen. Det kan tilrettelegges for å kombinere FACT-arbeid med tradisjonell poliklinisk behandling, og vi har integrert TSB/ Rusbehandling i seksjonen.

Hverdagen din vil også bestå av storslått natur og gode kolleger i et hyggelig miljø.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat og mer informasjon om stillingen!
Send oss en kortfattet søknad - så vi kommer i kontakt.

Vi åpner også for å kunne kombinere stilling i Hallingdal med poliklinikken på Ringerike. Enten som hel eller delt stilling for en periode.

 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

Hallingdal ligger langs Bergensbanen og RV7 i hjertet av den norske fjellheimen midt mellom Oslo og Bergen. Regionen er en spennende møteplass mellom Østlandet og Vestlandet og byr på store variasjoner og spennende muligheter. 

Det er lange tradisjoner for samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjeneste i regionen og dette ønsker vi å videreforedle.

FACT Hallingdal er organisert under Ringerike DPS, Seksjon Ål, som er samlokalisert med Hallingdal sjukestugu med lokalmedisinsk senter og luftambulansebase.

Ringerike DPS består av 3 seksjoner; Seksjon Ål (poliklinisk behandling og FACT med ansvar for kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal og Nesbyen), Seksjon poliklinisk behandling Ringerike og Seksjon Røyse med døgnbehandling og FACT med ansvar for kommunene Flå, Krødsherad, Modum, Ringerike, Hole og Jevnaker.

Vi samarbeider nært med Blakstad psykiatriske sykehus som har ansvar for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen i vårt opptaksområde.

Vi har god kompetanse i FACT i DPS Ringerike, og det er en selvfølge med faglig oppdatering i stillingen. Det er planlagt tett samarbeid internt i DPS'et, også mellom spesialistene.

Hallingdal har, som den eneste fjellregionen på Østlandet, opplevd vekst i folketallet de siste 10 årene. Hallingdal kan by på storslåtte naturopplevelser med lett tilgjengelige fjellområder og rike muligheter for aktivt friluftsliv både sommer og vinter. Kulturlivet er aktivt med flere kulturhus, kino, gallerier, dans, musikk og kor- det mange beskriver som et «urbant bygdeliv». Det er videregående skole både i Gol og Ål og begge kommunene har folkehøyskole. Ung Invest er etablert i Gol.

Les mer om Hallingdal: https://om.hallingdal.no

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar og spesialistfunksjon for FACT-teamet  
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser  
 • Akuttvurderinger 
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning 
 • Mulighet for deltakelse i bakvaktordning i avdelingen
 • Veiledning og støtte av øvrige medlemmer i teamet
 • Veilednings- og samhandlingsansvar overfor kommunehelsetjenesten og fastleger i Hallingdalsregionen                 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som spesialist innen psykiatri eller maksimum 12 måneder igjen til fullført spesialisering
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig  
 • Erfaring og/eller interesse for akuttvurderinger
 • Erfaring og/eller interesse for ambulant/utadrettet virksomhet, gjerne fra FACT metodikk  
 • Gjerne godkjenning som psykoterapiveileder, godkjent veileder i kognitiv terapi eller gruppeterapi
 • Interesse for tverrfaglig behandling og/eller gruppebasert behandling  

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Har gode evner til samarbeid
 • Liker å jobbe i team
 • Er fleksibel og strukturert
 • Er opptatt av faglig og personlig utvikling
 •  

  Personlig egnethet vil bli vektlagt!

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Tjenesteplan etter avtale, med muligheter for fleksibel og tilrettelagt arbeidstid  
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling   
 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium  
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Kitty Line Scheen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4792441818
Navn: Christian Hølland Eikeland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97154231
Navn: Janne Gudim Hermansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41247171
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon for poliklinisk behandling m/FACT Ål, Ringerike DPS
Helsetunvegen
3570 Ål
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image