Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i St. Olavs Hospital HF

Klinikken består av følgende avdelinger:

 • Krise korttid døgn (Rusakutt)
 • Allmenn døgn
 • Poliklinikk og LAR
 • Kompetansesenter rus Midt-Norge

Klinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til hele helseregionen

Klinikken utlyser 1 års 100% vikariat som LIS 3.

Nysgjerrig på rus og avhengighetsmedisin? Vi søker etter ny kollega i et spennende fagfelt i stadig utvikling! Vi tilbyr spesialisering innen rus- og avhengighetsmedisin. Stillingen er også egnet for ALIS med behov for sykehuspraksis eller LIS 3 psykiatri som ønsker fordypningstjeneste i rus. 

Stillingen inngår i klinikkens legegruppe som består av 11 legeårsverk. Klinikken har en vaktordning som innebærer hjemmevakt med utrykning ved behov, samt noe tilstedevakt på helg. 

Mangfold ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin: 

Medarbeiderne ved St. Olavs hospital HF skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Utviklingsarbeid, både internt og samarbeid med andre klinikken og avdelinger i St. Olavs hospital HF
 • Vakttjeneste

Kvalifikasjoner

 • Bestått embetseksamen i medisin
 • Interesse for rus- og avhengighetsmedisin
 • Interesse for fagutvikling
 • Evne og lyst til å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å jobbe systematisk og målrettet

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og engasjement vektlegges
 • Det stilles krav om at søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig
 • Fleksibel og omstillingsvillig
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Klinikken er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin
 • Et godt samarbeid mellom de ulike avdelingene/seksjonene i klinikken
 • Et kompetent og engasjert tverrfaglig miljø
 • Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste om kurs- og kompetanseutvikling
 • Lønn iht. gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester
 • En arbeidsplass som er en inkluderende (IA) bedrift
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Trine Funder Amundal
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 94893846
E-post: trine.funder.amundal@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital
Klostergata 48
7030 Trondheim
Søk på stillingen