Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegeavtale på Vettre legekontor i Asker kommune

Vettre legekontor er en veldrevet legepraksis som har vært lokalisert i Vettre i 21 år. Legesenteret består i dag av 3 allmennleger hvorav alle er spesialister i allmennmedisin.
Vettre legekontor er lokalisert i moderne lokaler på Vettre Torg. Listelengde på legekontoret er pr i dag på 3700 pasienter til sammen, og utlyst fastlegeavtale  har pr i dag 1200 som listetak. Det er fokus på godt arbeidsmiljø og trivsel i arbeidshverdagen. Gode inntjeningsmuligheter.

Vettre et tettsted i Asker kommune. Rundt nærsenteret er det matbutikk, apotek, cafe, skole, m.m. og god bussforbindelse. Den planlagte befolkningsveksten i området og kommunen de kommende årene understøtter stabil pasienttilgang videre fremover.
Legekontoret bruker pr i dag Webmed journalsystem, har elektronisk timebestilling /digital dialog via Helsenorge. Kontoret er utstyrt med EKG, spirometri, 24-t-bt, m.m. Våre lokaler holder god standard, har et flott personalrom, eget behandlingsrom og lab. Det er per i dag 3 ansatte sekretærer i deltidsstillinger.
Vettre legekontor er organisert som AS hvor hver leges enkeltselskap er likestilte aksjonærer. Betingelsene for inntreden i hjemmelen avtales med nåværende hjemmelshavere i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, ny hjemmelshaver må inngå internavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
 
Arbeidsoppgaver 
 • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen
 • Den som tildeles fastlegeavtalen kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen og må ta del i legevakt. Deltakelse i legevakt er for tiden ved Asker og Bærum legevakt
 • Deltagelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk
 • Ny avtaleinnehaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt
 • Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet
 • Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, erfaring fra allmennmedisin i Norge og det er ønskelig med erfaring fra drift av legekontor
 • Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon og har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper

Vi søker deg som:
 • Er faglig interessert og søker å holde høyt medisinskfaglig nivå
 • Ønsker bidra til økt kvalitet og ta aktiv del i den daglige driften av Vettre legekontor
 • Er sosialt anlagt og ønsker å bidra til å opprettholde det gode arbeidsmiljøet vi har på Vettre Legekontor
 • Trives i selvstendig arbeid, men som også verdsetter og ønsker godt samarbeid med kolleger; både leger og helsesekretærer

  Det er ønskelig at ny avtaleinnehaver er på plass innen utløpet av fjerde kvartal 2024.
Vi tilbyr
 
Som registrert utdanningsvirksomhet legger Asker kommune til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Søkere som er i ny spesialiseringsordning, vil ved oppstart få tilbud om ALIS-avtale som gir rett til tilskuddsordning. Videre tildeles veileder og det utarbeides individuell utdanningsplan, som følges opp to ganger årlig.


Politiattest kreves av den som tildeles hjemmelen
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Solfrid Hulbak
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 934 31 039
Navn: Margrethe Wilmers
Tittel: Fastlege/daglig leder
Telefon: 478 12 018
Arbeidssted
Vettre legekontor
Konglungveien 202
1392 VETTRE
Søk på stillingen