Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Visuell og faglig spennande jobb?

Vi har behov for fleire LIS:

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin ved Haugesund sjukehus søker etter lege i spesialisering.                                           

Om jobb & fag:
Dei fleste syns diagnostikk er spennande. Her er ein jobb der du kan findyrke dette, i møtet mellom høgteknologi og klassisk klinikk.
Haugesund sjukehus er perfekt for oppstart spesialisering: Stort nok til å gi full faglig breddekompetanse, og lite nok til tett kollegakontakt med fortløpande supervisjon.

Om by & land:
Haugesund er ikkje ein stor by, men senter i eit stort oppland (110.000 lokalt, 180.000 i Fonna-regionen). Vi har eit breitt tilbud innan kultur, idrett og friluftsliv!
God kommunikasjon til Stavanger, Bergen og Oslo.

Om avdelinga:
I Haugesund har vi 13 laboratorier fordelt på ultralyd, CT, MR, mammografi, nukleærmedisin, intervensjon og generell røntgen.
System for RIS/PACS er SECTRA. Radiologar med godt faglig renomé, og entusiastisk fellesskap med godt samhold både på og etter jobb.

Seksjonen har 16 overlegestillingar og 7 heimlar for lege i spesialisering i radiologi

Gode lønnsvilkår.
 

Video som LIS for radiologi og nukleærmedisin ved Haugesund sjukehus

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåver ihht. radiologi
 • Legar utan erfaring gjennomgår ein introduksjonsperiode på ca 9 veker
 • Lege inngår i vaktordning etter endt innføringsperiode

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • Må kunne norsk skriftleg og munnleg
 • Godkjent LIS-1-tjeneste
 • Erfaring frå radiologisk arbeid vil bli lagt vekt på, men ikke nødvendighet

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Initiativrik
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Interesse for radiologifaget
 • Personlege eigenskapar og gode samarbeidsevne vil bli vektlagd

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Obligatoriske kurs i samsvar med utdanningsplan

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktperson
Navn: Elin Hetland
Tittel: Funksjonsleiar
Telefon: +47 52732273
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologi Haugesund, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 HAUGESUND
Søk på stillingen