Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Karmøy kommune er en av de store kommunene sentralt på vakre Haugalandet. Dette er en region hvor du kan velge å bo i naturvennlige omgivelser kombinert med spennende jobbmuligheter. Det er kort avstand til Haugesund lufthavn Karmøy og gode veiforbindelser til både Stavanger og Bergen. Vi har nå en ledig fastlegehjemmel ved Haugaland medisinske senter på Raglamyr, kjernen av regionen og hvor flere kommuner grenser opp mot hverandre.
Haugaland medisinske senter er et veldrevet, nytt og moderne legesenter i flotte lokaliteter og med oppdatert utstyr. Legesenteret har fire fastleger i næring og alle er allmennlegespesialister med lang erfaring. I tillegg har legesenteret en LIS1-lege og helsepersonell med høy helsefaglig kompetanse. Den ledige hjemmelen har et listetak på 1000 pasienter og har venteliste. Hjemmelen anses å ha gode muligheter til inntjening, samt kombineres med et familieliv.   
Legesenteret er organisert som er AS. Det er en forutsetning at fastlegen som tilsettes inngår i et driftssamarbeid med de øvrige legene ved senteret.

Arbeidsoppgaver
Fastlegeoppgaver på legesenter og pliktig legevaktstjeneste. Det kan også være aktuelt med andre kommunale oppgaver, men i dialog med lege. 
Se litt av hverdagen til en fastlege : https://www.youtube.com/watch?v=EdlS0QXYcxU

Kvalifikasjoner
Det er krav om godkjent norsk legeautorisasjon med full rekvisisjonsrett og dokumentasjon på gode norskkunnskaper (muntlig og skriftlig). 
Læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (LIS1) må være fullført eller godkjent som tilleggskompetanse av Helsedirektoratet. 

Personlige egenskaper
  • Engasjement for å gi pasientene god behandling med blant annet å følge nasjonale veiledere i forhold til utredning, behandling og oppfølging
  • Faglig dyktig med positiv innstilling og gode samarbeidsevner
  • Evne til å gi og ta i mot veiledning 
  • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt.
 
Vi tilbyr
Spennende mulighet for fastlege som ønsker å overta en en etablert, stabil praksis i et veldrevet og moderne legesenter med høy faglig fokus og kompetanse.  

Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS) har kommunen som utdanningsinstitusjon et ansvar for å tilrettelegge for spesialiseringsløpet. Karmøy kommune vil søke ALIS-tilskudd, sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at du får utarbeidet og fulgt opp din utdanningsplan.
Kommunen tilbyr rekrutteringstilskudd på totalt kr. 400.000,- fordelt på 2 år. 

Søkere blir fortløpende vurdert og vil kunne få tilbud.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Kontaktperson
Navn: Margareth Stokke Tangen
Tittel: Sektorsjef helse og velferd
Telefon: 98434405
E-post: msta@karmoy.kommune.no
Arbeidssted
Haugaland medisinske senter
Stølsmyr 22
5542 KARMSUND
Søk på stillingen