Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst til å jobbe i et spennende og faglig utfordrende miljø? Da søker du stillingen hos oss. Her vil du arbeide sammen med faglig engasjerte og dyktige medarbeidere. Her er arbeidsoppgavene varierte og du vil arbeide med et bredt spekter av ulike problemstillinger innen barne- og ungdomspsykiatrien.

Åsebråten dag/døgn er en seksjon i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering ved Sykehuset Østfold. Seksjonen har to overlegestillinger og fire stillinger for psykologspesialist i tillegg til sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger, klinisk ernæringsfysiolog og sekretær. De fleste har en eller flere videreutdanninger.

Vi søker nå overlege til 100 % fast stilling ved seksjon dag/døgn på Åsebråten

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av ulike problemstillinger
 • Undervisning internt og eksternt
 • Samarbeide med lokale poliklinikker i BUP avdelingen
 • Samarbeide med skole, primærhelsetjeneste
 • Arbeide i tverrfaglige team
 • Veiledning av LIS
 • Veiledning til ulike instanser

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Spesialist voksenpsykiatri kan vurderes
 • Norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Inkluderende
 • Ønsker å bidra til og er bevisst på styrken i et positivt  arbeidsmiljø
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Et faglig høyt nivå, med svært engasjerte medarbeidere
 • Et arbeidsmiljø, hvor fag og samspill er i fokus
 • Intern undervisning
 • Deltagelse i spesialistfora
 • Faste møter med legegruppen i BUP 
 • To fagdager i året
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Rekrutteringstillegg
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

                                                                                           ___________________________________________________

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Janne Jeanette Hassfjord
Tittel: Overlege/medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 93833089
Navn: Roy William Andersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90407257
Arbeidssted
Seksjon døgn og dag, Åsebråten
Ilaveien 127
1605 Fredrikstad
Søk på stillingen