Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Enhet for somatikk og rehabilitering er organisert under Avdeling for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF og bidrar til ivaretakelse av «sørge-for»- ansvaret innen fagområdene somatikk, rehabilitering og prehospitale tjenester. Enheten bistår helseforetakene med å oppfylle nasjonale og regionale mål og bistår i forvaltning av avtalespesialistordningen for spesialiteter innen somatiske fagområder. Ved anskaffelser innenfor somatikk og rehabilitering definerer enheten behov, bistår i anskaffelsesprosesser og følger opp private avtaleparter.
 
Stillingen som spesialrådgiver er aktuell for lege med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og som ønsker å arbeide overordnet med utvikling av fag, kvalitet og pasientsikkerhet. Stillingsinnehaver rapporterer til avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse og deltakelse i prosjektarbeid og arbeidsgrupper, regionalt og nasjonalt
 • Delta i oppfølging av Nasjonale tjenester
 • Delta i fagråd og faglige nettverk
 • Utrede og fremstille beslutningsgrunnlag for saker som skal legges frem for regionale og interregionale beslutningsorgan
 • Ansvarsområder/fagområder vil bli tilpasset den ansattes kompetanse og interesse

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen
 • Minst to års arbeid innenfor norsk spesialisthelsetjeneste
 • God kunnskap om helsetjenestens organisering, styring og finansiering
 • Forvaltningskompetanse og erfaring med saksbehandling
 • Erfaring fra forbedrings- og prosjektarbeid
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig, forankre og følge opp beslutninger
 • Gode samarbeidsevner
 • Systematisk og resultatorientert
 • God rolleforståelse og systemforståelse
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt tverrfaglig kompetansemiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser, inkludert offentlig tjenestepensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for noe hjemmekontor

Tiltredelse etter avtale. Mer informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Anne Hilde Bjøntegård, tlf 97 76 33 52.


Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, og kontorlokalisasjoner i Skien, Tønsberg og Oslo. Arbeidssted kan diskuteres. Noe reisevirksomhet må påregnes.

             
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktperson
Navn: Anne Hilde Bjøntegård
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: +4797763352
Arbeidssted
Somatikk og rehabilitering, Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar
Søk på stillingen