Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig en fast stilling for lege i spesialisering i voksenpsykiatri (LIS 3). Stillingen er ledig fra 01. september men med mulighet for fleksibilitet for oppstart. 

Solli DPS er organisert i 3 seksjoner; Seksjon for døgnbehandling – og rehabilitering som er delt i allmenn døgn og rehab/psykose døgn og FACT-team og rehab/psykose poliklinikk; Allmennseksjon 2, som består av poliklinikk, korttidspoliklinikk og et Akutt team og Allmennseksjon 3 som består av en poliklinikk.

Klinikkene ved Solli DPS har en tverrfaglig og kompetent behandlergruppe. Vi har et sterkt faglig, og ikke minst sosialt miljø med satsing på fag og fagutvikling. Vi er spesielt opptatt av reell tverrfaglig tilnærming til behandlingen vi gir, slik at flere profesjoner ofte er delaktig i behandlingsforløpet.

Søkers ønske og behov for tjenestested i forhold til spesialiseringen vil bli tatt hensyn til. Vi søker etter en dyktig og engasjert LIS-lege til denne stillingen. Vi er godkjent for fire år av spesialiseringen i psykiatri, og LIS vil være knyttet til ulike avdelinger gjennom utdanningsløpet. Solli DPS har også avtale med Helse Bergen om det resterende året, samt hospitering for å dekke alle læringsmål.

Totalt har vi 6 LIS 3-stillinger. LIS-3 ved Solli DPS har ukentlig felles undervisning med LIS-3 i Helse Bergen samt øvrige Private ideelle DPS i Bergensområdet. Det legges også til rette for ukentlig fordypningstid og veiledning for å ivareta LIS sitt utdanningsløp.

Det vises for øvrig til Solli DPS sin utdanningsplan for en mer detaljert beskrivelse av DPS’et og utdanningsløpet for leger i psykiatri hos oss.
Vi utvikler en nasjonal digital løsning for ferdighetstrening og simulering i selvmordsforebygging, og et eMeistringsprogram for arbeidsrettet behandling. I år starter vi flere nye prosjekter for å øke kvaliteten på behandling gjennom evaluering og pasientfeedback.

På solliplan.no kan du lese om hvor vi vil fremover. Les også mer om oss på solli.no eller på LinkedIn.

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar for egne pasienter
 • Bistå andre behandlere direkte og indirekte
 • Bidra med medisinfaglig kompetanse for å styrke et tverrfaglig og helhetlig behandlingstilbud
 • Veiledning og rådgivningsoppgaver, både internt og til samarbeidspartnere
 • Det er ingen vaktordning for LIS 3

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Fullført LIS 1
 • Interesse og engasjement for pasienter i psykisk helsevern. Erfaring fra psykisk helsevern er en fordel.
 • Gode norsk-kunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en person som kan være både strukturert og fleksibel.
 • Vi ønsker et positivt engasjement og gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner.
 • Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk 100%
 • Solli DPS legger til rette for psykoterapiveiledning
 • Internundervisning er i samsvar med kravene til spesialistutdanning
 • Vi er godkjent for 4 år og har avtale med Helse Bergen der en kan få det resterende året av sin spesialistutdannelse
 • Vi kan tilby et sosialt og godt arbeidsmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter overenskomst med Virke
 • Pensjonsordning i KLP

Mangfoldserklæring

Solli DPS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Solli DPS ønsker å legge til rette for en inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Solli DPS
Kontaktpersoner
Navn: Agnethe Tveraabak
Tittel: Overlege / ass. seksjonsleder
Telefon: 55 61 83 24
E-post: agnethe.tveraabak@solli.no
Navn: Marte Pedersen
Tittel: Tillitsvalgt
Telefon: 55 61 82 00
E-post: marte.pedersen@solli.no
Navn: Åsa Kristine Rekdal
Tittel: Overlege/ medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 55 61 82 00
E-post: asa.kristine.rekdal@solli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Solli DPS
Osvegen 15
5227 Nesttun
Søk på stillingen