Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vil du bli vår nye kollega?

Er du ferdig med første del av LIS-tjenesten og ønsker å jobbe i et engasjert, sosialt og spennende miljø?
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling  er godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering. Vi har totalt 22 stk. stillinger innen psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Sykehus Telemark HF er å anse som et mellomstort akuttsykehus og derfor meget egnet og attraktivt med tanke på utdanning av leger i spesialisering. Vi har et høyt fokus på godt arbeidsmiljø samt  gode etablerte og strukturerte utdanningsløp for våre leger i spesialisering.
Flere av våre LIS er ferdig med sin spesialistutdanning , og går over i faste overlegestillinger ved klinikken. I den forbindelse lyser vi ut 2 stk. 100% stilling, hvor vi tilbyr fullt utdanningsløp i samarbeid med Blåkors Borgestadklinikken. 

Stillingene inngår ikke i ordinær vaktordning ved klinikken, men man må påregne vaktdeltakelse under akutt-tjenesten, samt hjemmevakt under tjeneste ved Borgestadklinikken 

Tiltredelse snarest, eller etter avtale. 
Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden.  Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Arbeidsoppgaver

 • Utrede, vurdere, diagnostisere og behandle akutte og kroniske rus- og avhengighetslidelser inkl LAR
 • Jobbe selvstendig og samarbeide med andre behandlere i tverrfaglige team og med kommunale instanser
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling
 • Kompetansedeling, bidra til internundervisning
 • Følge utdanningsforløp med undervisning, veiledning m.m.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1 tjeneste i Norge eller tilsvarende
 • Evne til å uttrykke deg godt både muntlig og skriftlig på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Erfaring fra psykiatri/rusbehandling/barn og ungdom er ønskelig
 • Tidligere sykehuspraksis er å anse som en fordel
 • Gode datakunnskaper, gjerne erfaring fra DIPS journalsystem
 • Politiattest

Personlige egenskaper

 • Kommunisere åpent og tydelig
 • God til å lytte og skape gode relasjoner 
 • Trygg på deg selv til å arbeide selvstendig, men også gode samarbeidsevner til å jobbe i tverrfaglige team
 • Selvstendighet og god struktur
 • Interesse for fagfeltet
 • Målrettet og strukturert
 • Fleksibel og høy arbeidskapasitet
 • Bidrar positivt til et faglig og godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt fagmiljø med store muligheter for læring og kompetanseutvikling, inkludert  

 • fast avsatt tid til fordypning
 • strukturert ukentlig undervisningsopplegg
 • veiledning av erfarne overleger
 • permisjon til kurs ihht spesialistutdanningens krav
 • kurs i regi av egen fagseksjon
 • konkurransedyktig lønn
 • meget god pensjonsordning i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

 

Spennende fagmiljø i utvikling

Sykehuset Telemark har i mange år tilbudt poliklinisk rusbehandling, LAR og har en egen døgnseksjon for akutt avrusning. Det er nå etablert et tett samarbeid med Blåkors Borgestadklinikken for å kunne tilby et fullverdig utdanningsløp for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. Borgestadklinikken er lokalisert få km unna sykehuset.

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har ansatt 2 overleger med doktorgrad. Ved interesse for forskning, er det mulighet for samarbeid med etablerte forskningsmiljøer. Vi har ansatt psykoterapiveiledere innen psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi og gruppeterapi, og klinikken kan legge til rette for utdanning og veiledning i kognitiv terapi.   

Om du allerede bor i området så er du kanskje kjent med mulighetene vårt flotte fylke kan tilby. Vurderer du å flytte til Telemark, kan vi skryte av at vi har Norges mest attraktive byer i 2021, tvillingbyene Skien og Porsgrunn.  Byene  fikk Attraktiv by-prisen 2021 for felles innsats og samarbeid om å snu tap av industriarbeidsplasser til en positiv og bærekraftig byutvikling i Grenlandsområdet. I tillegg er det fortsatt gode priser på boliger.

Telemark har et stor mangfold av aktiviteter året rundt som passer alle aldere. Vi anbefaler at du tar en titt på Visit Telemark sin fantastiske nettside for inspirasjon.
Sykehuset Telemark og Skien ligger i hjertet av Telemark, sett kursen mot Telemark! Se Visit Telemark

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Kjersti Kortner
Tittel: overlege TSB poliklinikk
Telefon: 93096453
E-post: kjersti.kortner@sthf.no
Navn: Nina Nysted
Tittel: Leder for leger i spesialisering
Telefon: 90124226
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien
Søk på stillingen