Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker etter spesialist med bred erfaring innen ØNH-faget. Stillingen inngår i seksjonens vaktberedskap, som innebærer 6-delt hjemmevakt.
Det utarbeides egen vaktplan for sommerferieavvikling. Stillingen er et 1 års vikariat, muligheter for forlengelse.

ØNH-seksjonen utreder og behandler alle typer lidelser tilhørende fagområdet, med unntak av kreftbehandling som er sentralisert til OUS. Vi utfører i tillegg ørekirurgi for  andre sykehusområder. Seksjonen er godt utstyrt og har bl.a. IGS for bihulekirurgi. Seksjonen har p.t. 6 overlegehjemler og 5 faste LIS-stillinger. Avdelingen inneholder hørselssentral med 8 audiografer og en moderne utstyrt poliklinikk med dyktige medarbeidere.

Tiltredelse så raskt som mulig, og i hvert fall før 1. juli. 

 

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsfirmaer, vikarbyråer eller andre annonsører. 

Arbeidsoppgaver

  • Den som ansettes vil delta i alle avdelingens oppgaver, som vaktarbeid, poliklinikk, operasjonsvirksomhet, internundervisning m.m.

Kvalifikasjoner

  • Søkere må ved oppstart ha full autorisasjon som lege i Norge og ha norsk godkjennelse som spesialist i ØNH-sykdommer, hode- og halskirurgi. Søkere som forventer slik godkjenning i nær fremtid er også velkomne til å søke.
  • Det kreves at søkere behersker norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
  • Det er ønskelig med erfaring i journalsystemet DIPS, samt ha erfaring i bruk av talegjenkjenning.
  • Kjennskap til sykehuset, og særlig ØNH-avdelingens drift og rutiner vil bli vurdert positivt 

Personlige egenskaper

  • Vi ønsker faglig engasjerte kolleger som har evne til å jobbe i et høyt tempo i en travel hverdag.  Du må være nøyaktig,, kvalitetsbevisst, løsningsorientert og fleksibel. Da all pasientbehandling krever tett samarbeid mellom ulike faggrupper er det viktig at du evner å bidra aktivt til et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø. 
    Dersom du har forskningserfaring eller forskningsambisjoner, er dette bra.

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr et godt fag- og arbeidsmiljø med bred kompetanse og hyggelige kolleger.  Sykehuset kan være behjelpelig med bolig og barnehageplass.  Betingelser etter gjeldende avtaleverk.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Ann Iserid Vik-Johansen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4735003441
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon ønh, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien
Søk på stillingen