Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig 100% kombinert stilling som kommunal fastlønnet fastlege og tilsynslege
 
Etter tilføring av friske midler har vi nå muligheten til å lyse ut et vikariat frem til 01.01.25, med mulighet for forlengelse.
Ønsker du som lege en spennende arbeidshverdag med mer forutsigbare arbeidstider.
 
Smidsrød legesenter har 3 fastlønnede fastleger i tillegg til turnuslege. Av disse er en spesialist i allmennmedisin og en allmennlege i spesialisering samt Lis1.
Smidsrød helsehus har 2,6 årsverk lege fordelt på 5 avdelinger. 3 korttid og 2 langtid.
Stillingen er en kombinasjonsstilling som består av 40% vikariat som lege i allmennmedisinsk arbeid hovedsakelig rettet mot flyktninger, og 60% vikariat tilsynslege ved Smidsrød helsehus.
Stillingen i allmennmedisinsk arbeid inngår som en del av kommunens flyktningehelseteam. Teamet består av lege, helsesykepleier og psykolog.
Smidsrød legesenter har sine lokaler i Smidsrød Helsehus, sentralt beliggende i Færder kommune. Legesenteret bruker CGM journalsystem og Convene betalingstjenester. Smidsrød helsehus bruker Gerica journalsystem.
Det utbetales andel av omsetning på legesenteret i tillegg til lønn.
Vi søker spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering i allmennmedisin.
 
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon.
 • God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode IKT-kunnskap
Personlige egenskaper
 • Gode kliniske ferdigheter og faglig engasjement
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Positiv til utvikling og endring
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Godt humør og stå på-vilje
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø med god flyt
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Tilrettelegging for etter- og videreutdanning
 • Gode samarbeidsrelasjoner i legetjenesten og den øvrige helsetjenesten
 
Den som blir tilsatt må framlegge politiattest av ny dato før tiltredelse.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Færder kommune
Kontaktperson
Navn: Aina Moen
Tittel: Virksomhetsleder Smidsrød helsehus
Telefon: 468 06 872
E-post: aina.karin.moen@faerder.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Smidsrød helsehus
Øreveien 7
3120 NØTTERØY
Søk på stillingen