Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ønsker du å jobbe med barn, ungdom og deres familier? Da kan en LIS-stilling i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri være noe for deg.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering ved Sykehuset Østfold består av fem lokale poliklinikker og fire fylkesdekkende seksjoner. Avdelingen har ansvar for det samlede barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet ved Sykehuset Østfold.

Stillingen er en utdanningsstilling, noe som medfører at en ansettelse innebærer rotasjon til aktuelle seksjoner i avdelingen for å dekke læringsmål i henhold til individuell utdanningsplan. Fast ansettelse er i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri. Tellende praksis vil innebære minimum 2 år i lokal poliklinikk, minimum ett år i døgnseksjon, minimum seks mnd i døgnseksjon med akuttfunksjon, seks mnd i pediatripraksis og ett år i voksenpsykiatrisk seksjon. Rekkefølgen og rotasjonshastigheten vil kunne variere med progresjon i LIS gjennomførte læringsmål.

Stillingen har oppstart ve BUPP Fredrikstad. LIS vil i løpet av spesialiseringsløpet rotere til andre seksjoner og lokasjoner i avdeling BUP/HABU.

BUPP Fredrikstad er en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og pasientene blir henvist av primærhelsetjenesten og barnevernstjenesten. BUPP Fredrikstad har opptaksområde i Fredrikstad og Hvaler kommuner. Seksjonen har også ansvar for et fylkesdekkende OCD-team.

Stillingen er ledig fra 1. oktober 2024.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter i henhold til pasienforløp for barn og unge, faglige retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Poliklinisk, ambulant og døgnbasert utredning og behandling
 • Deltagelse i tverrfaglig samarbeid ved seksjonen
 • Samarbeid med andre seksjoner i avdeling BUP
 • Samarbeid med kommunale tjenesteytere
 • Samarbeid med kommunalt barnevern og barnevernsinstitusjoner
 • LIS har et selvstendig ansvar for å følge opp egen progresjon i læringsmål jfr individuell utdanningsplan

Kvalifikasjoner

 • Norsk autoriasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til gjeldende faglige retningslinjer og pasientforløp barn og unge
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatri
 • Ønskelig med kjennskap til arbeid i DIPS

Personlige egenskaper

 • Interesse for å arbeide med barn- og ungdom og deres familie og foresatte
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • Godt humør

Vi tilbyr

 • En variert og allsidig praksis
 • Ukentlig veiledning av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Felles undervisning en gang pr mnd for LIS i avdelingen
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV . Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Eivind Zwilgmeyer Berg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4791594972
Arbeidssted
barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad
Cicignongata 19
1603 Fredrikstad
Søk på stillingen