Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om fastlegehjemmelen 
Lyngen kommune har ledig fastlegehjemmel for tiltredelse etter avtale.

Hjemmelen er lokalisert ved Lyngen legekontor. 
Lyngen legekontor er lokalisert i kommunesenteret på Lyngseidet.
Lyngen legekontor består av 4 fastlegehjemler og LIS1. 

Lyngen kommune har egen legevakt der 3 kommunale legevaktsleger jobber i rotasjonsturnus. Flere av legene er spesialister i allmennmedisin.

Legekontoret er kommunalt drevet med sykepleier som leder. I tillegg jobber 1 sykepleier og 3 helsesekretærer ved kontoret.

Legetjenesten benytter i dag Pridok som journalsystem. Vi har et velutstyrt laboratorie da legevakt driftes fra de samme lokalene. Vi har ny UL fra 2024, og vi benytter Norsk Helsenett. 

Det er også muligheter for hjemmekontor og en administrativ dag. Det er ikke tilpliktet legevakt utenom normal arbeidstid.

Nåværende listelengde er på 650 pasienter. Det er en stabil liste, med gode økonomiske betingelser og mulighet for god inntjening.

Vi oppfordrer kvinner til å søke. 

Den som tilsettes må fremlegge politiattest. 
Intervju kan bli foretatt. 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige. 
Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge.

Økonomiske forhold 
Gunstig avtale om økonomisk samarbeid som inkluderer
  • leie av helsepersonell for blant annet bistand timebøker, laboratoriearbeid, assistanse ved kirurgi 
  • IKT inkludert mobiltelefon (denne oppbevares på kontoret utenfor ordinær arbeidstid)
Det er ikke avsatt kommunal stilling, men kan være aktuelt på sikt, som da vil utløse praksiskompensasjon

Kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon som lege 
Har fullført LIS1
Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering
Har gode faglige kvalifikasjoner og holder seg faglig oppdatert

Personlige egenskaper vi vektlegger
Du har gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
Du har evne til å arbeide ryddig og strukturert, og er fleksibel og løsningsorientert
Du har gode evner til tverrfaglig samarbeid
Du er serviceinnstilt
Du bidrar til et arbeidsmiljø med arbeidsglede, engasjement og inkludering

Økonomiske fordeler med å bo i Lyngen
Arbeidstakere i Lyngen tilhører tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, med økonomiske fordeler som bidrar til å skape attraktiv bolyst.
Dette innebærer årlig nedskriving av studielån, ettergivelse av studielån for kvalifiserte grunnskolelærere, fritak for el-avgift på forbruk, redusert skatt og gratis barnehage. De økonomiske fordelene med å jobbe i Lyngen er betydelige. Bruk "Nord-Norge kalkulator" for å regne ut hvor mye du kan spare på å flytte til Lyngen.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lyngen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Liv-Merethe Sørensen
Tittel: Kommunalsjef helse og omsorg
Telefon: 40028523
E-post: liv-merethe.sorensen@lyngen.kommune.no
Navn: Gro Tønseth
Tittel: leder
Telefon: 40028587
E-post: gro.tonseth@lyngen.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Lyngen legekontor
Kjosveien 20
9060 LYNGSEIDET