Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Poliklinikk psykisk helse Grenland har ledig to faste stillinger som overlege/spesialist i psykiatri. 

Vår poliklinikk er en av tre allmennpsykiatriske poliklinikker i Telemark, og er den mest kompetansetunge og spesialiserte poliklinikken i vårt område. Vi ønsker å styrke poliklinikken ytterligere og vi søker nå etter to overleger/spesialister i psykiatri. 

Vi har spesialiserte behandlingstilbud innen traumebehandling, tvangslidelser og angstlidelser, samt MBT-gruppetilbud for pasienter med personlighetsproblematikk. og vi ønsker å være pro-aktiv med tanke på innføring og etablering av nye kunnskapsbaserte behandlingsmetoder og behandlingsformer.

Med ca 40 årsverk vil du bli en del av et stort fagmiljø med gode muligheter til å yte gode generelle behandlingstilbud til de store pasientgruppene, og samtidig solide, spissede tilbud til de pasientgruppene som er i behov av det. fremover.

Vi søker etter deg som brenner for faget og pasientgruppen og som ønsker å være med å utvikle poliklinikken videre.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden. 
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Arbeidsoppgaver

 • Du vil ha ansvar for utredning, vurdering, diagnostisering og behandling av pasienter med variert symptomatologi
 • I tillegge til egne pasientbehandlingsløp, vil du være involvert i utredning, differensialdiagnostikk og behandlingsprogrammer sammen med poliklinikkens øvrige behandlere
 • Delta i inntaksteam ved behov.
 • Du vil ha nært samarbeid med fastleger og øvrige kommunale og nasjonale helsetjenester
 • Veiledning av samarbeidspartnere
 • Du vil veilede leger i spesialisering
 • Deltakelse i vaktordning ved klinikken avtales ved ansettelse

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri eller nesten ferdig spesialistgodkjenning
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring med ulike behandlingsmetoder, utrednings- og diagnostiske verktøy
 • Kompetanse til å integrere faglig mangfold og differensiert behandlingsmetodikk
 • Må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Faglig interesse og engasjement
 • Fleksibilitet og effektivitet
 • Løsningsorientert
 • Evne til å tenke helhetlig og avgrense problemstillinger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad, og må sees i sammenheng med øvrig personalgruppe.

Vi tilbyr

 • Faglig sterke og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Muligheter for kreativitet og nyskapning
 • Mulighet for å jobbe med ulike behandlingsformater
 • Tilretteleggelse av relevante etter- og videreutdanninger
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig etter søknad
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Vegard Moen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4791723270
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS poliklinikk psykisk helse, Grenland, Sykehuset Telemark HF
Aallsgate 41
3922 Porsgrunn
Søk på stillingen