Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kvinneklinikken ved Førde sentralsjukehus har ledig 12 månaders vikariat for LIS frå 01.09.2024. 

Kvinneklinikken ved Førde sentralsjukehus har ei fødeavdeling med 850-900 fødslar per år. Stor aktivitet på gynekologisk poliklinikk, fødepoliklinikk og operasjon. Behandling av gynekologisk kreft i samråd med HUS. Ved lokalsjukehusa på Eid og Lærdal har ein God start einingar med barsel- og poliklinisk tilbod. 

Tilstadevakt av LIS- og overlege. LIS-lege går 6-7-delt rullerande tenesteplan, 6-7-delt vakt.

Arbeidsoppgåver

 • Avdelinga driv poliklinikkar innan gynekologi og obstetrikk
 • Operative prosedyrar innan generell gynekologi
 • Fødeavdelinga har fødslar i fylket frå svangerskapsveke 31 
 • Kreftbehandling i samråd med Kvinneklinikken i Bergen

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnusteneste/LIS1
 • Ønskjeleg med erfaring innan fagfeltet
 • Utdanningsretning:  Medisin
 • Utdanningsnivå:       Profesjonsstudium 
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du har gode samarbeidsevner, er initiativrik og arbeidsvillig
 • Du er målretta og får arbeidet gjort 

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst 
 • Rekrutteringstillegg
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 
 • Utviklande og godt arbeidsmiljø

 

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Astri Rege
Tittel: Seksjonsleiar legar/overlege KK
Telefon: (+47) 913 11 435
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde