Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Fast stillinger for lege i spesialisering 2/3

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med mange muligheter. Vi har høy pasienttilstrømning og vi kan tilby stor variasjon i vår populasjon. Vi har også et bredt spekter av behandlinger som tilbys. Vi har Norges største akuttmottak og hos oss kan man gjennomføre fullt spesialiseringsløp i flere fag.

Vi søker nå etter LIS 2/3 til faste stillinger innenfor fagområdene akuttmedisin, lunge, hematologi,  nyre, gastro, geriatri og hjertemedisin.

Vi ber søkere krysse av på innvalg om ønsket spesialitet. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Spesialistutdanningen innebærer rotasjon etter egen plan for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav
 • Stillingen inngår i vaktordning
 • Utdanningen ivaretas gjennom veiledning og obligatorisk interne og eksterne kurs. Hver lege som deltar i spesialistutdanning får tildelt en egen veileder og en egen utdanningsplan for å sikre progresjon. Det tilstrebes at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid
 • Arbeidssted under spesialistutdannelsen og i etterkant som legespesialist er for tiden i Medisinsk divisjon. Arbeidssted kan imidlertid endres dersom arbeidsgiver har nødvendig behov for dette, eller dersom dette følger av utdanningsavtalen. Som ferdig spesialist må den ansatte påregne arbeid ved Ski eller Gardemoen sykehus
 • Du må påregne selv å veilede og undervise annet helsepersonell
 • Som ferdig legespesialist vil du utføre oppgaver du er kvalifisert for og som helseforetaket har behov for å få utført

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Søker må ha gjennomført skandinavisk turnustjeneste/LIS 1
 • Relevant yrkeserfaring vektlegges
 • Gjerne interesse for, og erfaring med forskning

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Evne og vilje til samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gjerne erfaring fra forskning

Vi tilbyr

 • Stort pasientvolum
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø
 • Internundervisning og veiledning
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser, kort reisevei til Oslo og Lillestrøm
 • Mulighet for barnehageplass og bolig
 • Gode velferdstilbud og et bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud


Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ellen Elisabeth Brodin
Tittel: Avdelingsleder/ansettelseskomiteen
E-post: Ahus PB MD Ansettelseskomite LIS indremedisin NBH <MDansettelseskomite_LISIMNBH@ahus.no>
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen