Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Barne- og ungdomsavdelingen består av tre enheter, Nyfødtintensiv, Barne- og ungdomsposten og Barne- og ungdomspoliklinikken.

Nyfødtintensiv har omkring 350  innleggelser i året og her behandles premature og nyfødte inntil 3 måneders alder. Enheten har egen seksjonsoverlege og totalt 5 overleger med særlig kompetanse i nyfødtmedisin som inngår i egen nyfødtvaktlinje. Alle LIS har vakttjeneste og periodevis dagarbeid på nyfødtintensiv.

Barne- og ungdomsposten har ca. 1800 innleggelser i året av barn opp til 18 år. Det er egen seksjonsoverlege og alle pediatriske subspesialiteter er dekket av seksjonens overleger. LIS har en stor del av sitt arbeid ved barneposten både på vakt og dagtid. 

Barne- og ungdomspoliklinikken gir tilbud til barn opp til 18 år. Det utføres ca. 11000 konsultasjoner årlig innen hele det pediatriske sykdomspanorama. Arbeidet organiseres av egen seksjonsoverlege, og alle legene arbeider ved poliklinikken i vekslende grad. LIS går for tiden 9-delt tilstedevakt med fri hver 9 uke.

Vi har ledig 2 faste stillinger for LIS samt et vikariat for et år med mulighet for forlengelse.

Tiltredelse etter avtale. 

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver for LIS er delt der omtrent halvparten av tiden brukes på vakt og den resterende tid på avdelingens seksjoner nyfødtpost, barnepost og noe på barnepoliklinikken. De først to måneder av ansettelsestiden brukes til opplæring på barnepost og nyfødtpost og i den tiden går man følgevakter. På vakt tar man i mot barn til barneposten og nyfødtpost og følger opp inneliggende barn. Man gjør også tilsyn av nyfødte på barsel og fødeavdeling
 • LIS deltar i avdelingens utdanningsprogram med ukentlig undervisning enkelte hele undervisningsdager. Alle LIS har egen veileder
 • Utdanningskandidatene deltar i det nasjonale utdanningsprogrammet i Barnesykdommer med kursdeltagelse to ganger pr år

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført turnustjeneste eller LIS 1-stilling
 • Erfaring fra arbeid som LIS innen Barnesykdommer
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Pasientorientert
 • Trives med, og mestrer godt selvstendig arbeid og høyt tempo
 • Evne og interesse for samarbeid med egen og andre yrkesgrupper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et inkluderende og tverrfaglig arbeidsmiljø 
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Morten Falke
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 45 85 55 94
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsseksjon - LIS, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg
Søk på stillingen