Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) er en avdeling innen klinikk for psykisk helse og rus. Vi har et tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen har ca. 140 årsverk. Klinikken har egen forskning og utviklingsenhet.

ARA tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetshets-problematikk, samt sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk opplever mestring og økt livskvalitet - gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. ARA består av 4 seksjoner - 2 avgiftningsseksjoner og 2 behandlingsseksjoner. I tillegg har avdelingen Lar poliklinikk.

Seksjon Bærum gir tilbud om avgiftning til personer med rusavhengighet i kombinasjon med psykisk lidelse. Tilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn. Seksjonen har 13 avgiftningsplasser. Disse benyttes til planlagte innleggelser, samt flytpasienter fra akuttpsykiatrisk avdeling og somatikk.

Vi er tverrfaglig bemannet med overleger, LIS, psykologspesialister, vernepleiere, sykepleiere og sosialfaglig kompetanse.

Vi søker en engasjert overlege i 100 % hos oss på ARA Bærum. Stillingen er pr. i dag en dagstilling med arbeidstid fra 08.00 - 16.00 uten vaktbelastning.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt i seksjonens tverrfaglig team.
 • Mottak av pasienter.
 • Somatiske vurderinger.
 • Kartlegging og vurdering av ruslidelse, psykisk lidelse, utviklingsforstyrrelser, kognitiv funksjon og generelt funksjonsnivå.
 • Gi veiledning og støtte til LIS.
 • Være en sentral aktør i arbeidet med videreutvikling og kvalitetssikring av vårt behandlingstilbud.
 • Gi faglig støtte/veiledning/undervisning til personal og pasienter.
 • Rådgivende funksjon for seksjonsleder.     

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin - eventuelt andre spesialiteter. 
 • Det er ønskelig med bred klinisk erfaring fra rus og psykiatri.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
 • Grunnleggende IT-kunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Ha et ønske om å utvikle rusmedisinfaget, med fokus på pasientene.
 • Tenke helhetlig, være faglig oppdatert.
 • God samarbeidsevne, fleksibilitet, endringsvilje og ha arbeidskapasitet.
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team.
 • Trives med høy arbeidstempo.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer - preget av positiv og åpen dialog.
 • Faglig utfordrende oppgaver.
 • Gode fagutviklingsmuligheter.
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldene overenskomst.
 • Sentralt beliggende på Bærum sykehus.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Elizabeth Johnson Mclaren Berge
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4767523782
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA Seksjon for avgiftning og utredning, Bærum, Vestre Viken
Sykehusveien
1346 Gjettum
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image