Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Hustadvika kommune har pr. tiden 12 fastlegehjemler, sykehjemslege og 2 turnusleger. Vi har nå to ledige hjemler for snarlig tilsetting.

Beskrivelse av arbeidssted 
Vi samler nå fastlegetjenesten ved Fræna Legekontor i Elnesvågen, og vil der kunne tilby et godt og utviklende faglig fellesskap med både spesialister, ALIS og LIS1.
Vi har nå ledig to fastlegehjemler med hhv. 900 og 650 listepasienter. Listetak ved oppstart for ALIS-leger er minimum 600 pasienter. Fastlegehjemlene vil være uten oppstarts kostnader.
Legekontoret er et veldrevet kommunalt legekontor. Den som blir ansatt kan velge mellom fastlønn der en beholder 15% av omsetningen eller få en svært god tilrettelegging for privat drift etter såkalt 0-avtale, der en likevel beholder deler av basistilskuddet.
Hustadvika kommune er registrert som utdanningsvirksomhet for spesialistutdanning i allmennmedisin, og vil legge til rette for gode spesialiseringsløp for ALIS.
EG Pasientsky er journalsystem.

Ønskede kvalifikasjoner
  • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
  • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
  • Gode samarbeidsevner, personlig egnethet vil bli vektlagt
  • Lege deltar i interkommunal legevakt og kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke allmennmedisinske oppgaver
Søknad sendes
Vi ber om at det blir nytta elektronisk søknadsskjema.
Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg til et eventuelt intervju.
Kontaktperson
Vegard Ansok, tlf:469 63 671, vegard.ansok@hustadvika.kommune.no 
Anders Høe. Mobil: 926 84 205, anders.hoe@hustadvika.kommune.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hustadvika kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anders Høe
Tittel: Enhetsleder Helse og Mestring
Telefon: 926 84 205
E-post: anders.hoe@hustadvika.kommune.no
Navn: Vegard Ansok
Telefon: +47 46963671
E-post: vegard.ansok@hustadvika.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Fræna legekontor
Helsehuset
6440 Elnesvågen
Søk på stillingen