Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi har nå ledig to vikariater for lege i spesialisering innen psykiatri ved seksjon poliklinisk behandling med FACT på Ål i Hallingdal. Det er mulig for søkere uten gjennomført LIS 1, "turnusventere", til å søke stillingen. Vi oppfordrer også fastleger i regionen, som har behov for å gjennomføre "sykehusåret" sitt eller ønsker å jobbe innen voksenpsykiatrien, til å søke stillingen. 

Stillingene er ledig fra 1. september 2024 og i utgangspunktet ett år, men er fleksibelt i forhold til oppstart tidspunkt. Det kan bli mulighet for forlengelse eller fast ansettelse. 

Tjeneste på Ål utløser forhøyet individuelt tillegg med ekstra kompensasjon for de med spesialitet i andre fag enn psykiatri.


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

Hallingdal ligger langs Bergensbanen og RV7 i hjertet av den norske fjellheimen midt mellom Oslo og Bergen. Regionen er en spennende møteplass mellom Østlandet og Vestlandet og byr på store variasjoner og spennende muligheter. Det er lange tradisjoner for samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjeneste i regionen og dette ønsker vi å videreforedle.

Den voksenpsykiatriske poliklinikken på Ål er organisert som en del av Ringerike DPS og er samlokalisert med Hallingdal sjukestugu med lokalmedisinsk senter og luftambulansebase. Ringerike DPS består av 3 seksjoner; Seksjon Ål (poliklinisk behandling og FACT), Seksjon poliklinisk behandling Ringerike og Seksjon Røyse med døgnbehandling og FACT med ansvar for kommunene Flå, Krødsherad, Modum, Ringerike, Hole og Jevnaker.

Vi samarbeider nært med Blakstad psykiatriske sykehus som har ansvar for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen i vårt opptaksområde.

Vi har god tverrfaglig kompetanse i poliklinikken og det er en selvfølge med faglig oppdatering i stillingen. Det er planlagt tett samarbeid internt i DPS'et, også mellom spesialistene. Det er gode muligheter for å kombinere tradisjonell poliklinisk behandling med FACT arbeid på Ål, og vi har integrert TSB/ Rusbehandling i hele avdelingen.

Hallingdal har, som den eneste fjellregionen på Østlandet, opplevd vekst i folketallet de siste 10 årene. Hallingdal kan by på storslåtte naturopplevelser med lett tilgjengelige fjellområder og rike muligheter for aktivt friluftsliv både sommer og vinter. Kulturlivet er aktivt med flere kulturhus, kino, gallerier, dans, musikk og kor- det mange beskriver som et «urbant bygdeliv». Det er videregående skole både i Gol og Ål og begge kommunene har folkehøyskole. Ung Invest er etablert i Gol.

Les mer om Hallingdal: https://om.hallingdal.no

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter med et bredt spekter av psykiatriske lidelser
 • Akuttvurderinger 
 • Intern og ekstern undervisning og veiledning

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Fortrinnsvis gjennomført LIS 1
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. B

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring innen fagområdet

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:
 • Erfaring og/eller interesse for akuttvurderinger
 • Erfaring og/eller interesse for gruppebasert behandling
 • Erfaring og/eller interesse for utadrettet virksomhet
 • Interesse for tverrfaglig behandling og evne til teamarbeid
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet er meget viktig

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

 

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Kitty Line Scheen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4792441818
Navn: Christian Hølland Eikeland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97154231
Navn: Janne Gudim Hermansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41247171
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon poliklinisk behandling m/FACT, PHR Ringerike DPS
Helsetunvegen
3570 Ål
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image