Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

VI TRENG DIN KOMPETANSE SOM FASTLEGE

Vi søkjer deg som ønsker å vere med på laget ved legesenteret i Sykkylven kommune.
Du får moglegheit til å velje mellom næringsdrift eller kommunal tilsetting.
Listelengden kan diskuteres etter legens behov og kapasitet.

Vi har ei ledig stilling frå snarast:
 • 100% spesialist i allmennmedisin, ALIS (allmennlege i spesialisering) eller spesialist i andre fagfelt
Sykkylven legesenter er kommunalt drive, og har 8 legeheimlar og erfarent hjelpepersonell. Legevakt interkommunalt med Stranda kommune omfattar 3 faste tilsette legevaktslegar og sjukepleiarar ved legevakt på kveld og helg.

Legesenteret er sentrumsnært og held til i leigde lokale samlokalisert med fleire andre fagfelta  og ligg like ved Omsorgssenteret og Heimetenestene. Legesenteret skal inn i nye og framtidsretta lokale innan 1 år. Det er nettopp utarbeidd ein ny plan for Legetenestene 2023-2030, og vi utviklar oss og legg vekt på å vere framtidsretta der vi arbeider meir i team.

Ta deg gjerne tid til å kontakte oss så kan du høyre litt meir om kva for moglegheit du som fastlege i Sykkylven har, og kvifor vi ønsker å ha deg med på laget.
Tilsettingsprosessen kan skje fortløpande.

Arbeidsoppgåver
 • Generelle allmennmedisinske oppgåver, slik det følger lov, forskrift og avtaleverk
 • Det kan vere aktuelt med offentleg allmennmedisinsk legearbeid med moglegheit for inntil 7,5 timar per veke
 • Tverrfagleg samarbeid mellom dei kommunale einingane
 • Moglegheit for arbeid i helsestasjon
 • Deltaking  i legevaktsordning. Det er lav vaktbelastning med arbeid kvar 10. helg
 • Oppgaver knyttet til veiledning, supervisjon og undervisning for ALIS

Kvalifikasjonar
 • Har norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin ferdig eller påbegynt.
 • Meistrar norsk munnleg og skriftleg  og har god framstillingsevne (Oppnådd B2 nivå)

Personlege eigenskapar
 • Du er god på kommunikasjon, samarbeid og skapar gode relasjonar til pasientar og kollegaer
 • Du har genuin interesse for mennesket og dets helse- og livssituasjon
 • Du har evne til utvikling og nytenking
 • Løsningsorientert og endringsvillig
 • Du er fleksibel
Personlig egnaheit vektleggas
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø, engasjerte kollegaer
 • God kollegial støtte og samarbeid  
 • Sterk fagleg hjelpepersonell
 • Kollegial møter kvar veke med fagleg innhald og kvalitetsarbeid
 • Valfri bruk av e-konsultasjonar i ditt arbeid
 • Sykkylven kommune er registrert utdanningsverksemd
 • Næringsdrift med 0-avtale og inntening frå første dag
 • Låg vaktbelastning med arbeid kvar 10. helg
 • Økonomisk kompensasjon for inntil 10 dagar pr år om du er sjuk eller heime med sjukt barn
 • Lønn etter avtale
 • Beste natur, fjell og lokale aktivitetar
Offentlegheit
Vi gjer merksam på at det er offentleg søkjarliste. Unntak frå offentlegheit må grunngjevast jf. offentleglova § 25 andre ledd.

Vitnemål og attestar
Vi ber om at søkjar leverer vitnemål og attestar slik at det blir rekna ut rett ansiennitet og løn. Vitnemål kan hentast inn frå Vitnemålsportalen under vedlegg i søknaden.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sykkylven kommune
Kontaktperson
Navn: Gulay Candan Kar
Tittel: Einingsleiar Sykkylven Legesenter
Telefon: 47728672
E-post: gulay.kar@sykkylven.kommune.no
Arbeidssted
Sykkylven
Haugneset 20
6230 SYKKYLVEN
Søk på stillingen