Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Legene på Sundvollen søker etter ny fastlege til en spennende og variert jobb i en kommune med høy aktivitet, nydelig natur og sentral beliggenhet. Legesenteret ligger beleilig til med kort avstand fra både Oslo og Hønefoss, lett tilgjengelig med bil og kollektivtransport. Sundvollen og Vik er et område i vekst med pågående større utbygginger og tilstrømming av nye innbyggere.

Pr i dag er legene selvstendig næringsdrivende og driver sin egen praksis. Hole kommune har vedtatt å inngå en 8.2-avtale med legekontoret. Det innebærer at kommunen drifter legesenteret og legene jobber som selvstendig næringsdrivende.

Legene på Sundvollen har 1 ledig hjemmel fra 1.9.2024 og er samlokalisert med annen veletablert fastlege, en LIS1 lege og tre stabile helsesekretærer i deltidsstilling. Hjemmelen driftes med selvstendig næringsdrift og innebærer vanlig fastlegevirksomhet. Listestørrelse pr dd 800 pasienter. Legekontoret holder til i lyse og trivelige lokaler i første etasje, med gratisparkering. Det er et godt arbeidsmiljø på legekontoret, velutstyrt LAB og undersøkelsesrom.

Sundvollen legesenteret benytter Pridok journalsystem som er web-basert. Gode løsninger for videokonsultasjoner og digital kommunikasjon med pasientene via Helse Norge. Legesenteret tilstreber å holde høy faglig standard og jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre og innarbeide rutiner for pasientmottak.

Overtakelse 1. september, eller etter avtale. Søknadene vurderes fortløpende for å kunne starte prosessen med intervjuer før søknadsfristen utløper.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Fastlegen forventes å levere legetjenester til sine listeinnbyggere
 • Samarbeide med andre instanser i henhold til fastlegeforskriften og annet gjeldene lovverk (statsavtalen, ASA 4310, SFS 2305, helsepersonelloven osv.)
 • Fastlegen plikter å delta i interkommunal legevakt
 • Kan tillegges 20% annet offentlig allmenlegearbeid

Kvalifikasjoner:
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning, iht Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom 01.03.2017.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • Annen relevant spesialitet vil telle positivt
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges før signering av fastlegeavtale

Personlige egenskaper:
 • Interesse for allmennmedisin og forebyggende arbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 
Vi tilbyr:
For ALIS
Hole kommune er registrert utdanningsvirksomhet.
Dersom søker er i ny spesialiseringsordning, vil vedkommende tilbys ALIS-avtale ved oppstart med økonomisk tilskudd til utdanningen. Individuell utdanningsplan utarbeides og revideres jevnlig i samarbeid med ALIS og kommunen.

Andre opplysninger
Hole kommune har i dag 7 fastleger, fordelt på 3 legekontor. Det avholdes ALU 2 ganger i året.
For nærmere opplysninger om legesenteret, drift og liknende ta kontakt med fastlege Synne Dahle Frimanslund tlf 31 41 50 05, epost sdfrimanslund@gmail.com.
For spørsmål om ALIS, kommunal organisering osv ta kontakt med kommuneoverlege Rolf Richard Qvernheim tlf 901 81 838, epost rolf.qvernheim@hole.kommune.no. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hole kommune
Kontaktperson
Navn: Marianne Solheim
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 97790057
Hjemmeside
Arbeidssted
Legene på Sundvollen
Kleivstadgata 1
3531 KROKKLEIVA
Søk på stillingen