Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i sør-Rogaland. Klinikkens strategi bygger på Helse Stavanger sin visjon om å fremme helse, mestring og livskvalitet. Klinikken har fire avdelinger ved sykehuset Våland: avdeling affektiv og psykose, avdeling akutt- og intensiv psykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling sikkerhet, samt avdelinger ved DPSene Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane i Egersund. 

Alderpsykiatrisk avdeling består av poliklinikk, sengepost C1 og regionalt kompetansesenter for eldremedisin (SESAM).
Alderpsykiatrisk avdeling utreder, diagnostiserer og behandler personer som
debuterer med en psykiatrisk lidelse etter 65 år. Alderpsykiatriske lidelser kan
være depresjon, demens, angstlidelser og psykoser. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av alderspsykiatriske pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt samt deltakelse i undervisning og veiledning
 • Ved behov må det påregnes å bidra ved andre enheter i alderpsykiatrisk avdeling
 • Overlegen inviteres til aktiv deltakelse i SESAM sitt arbeid med kompetanseheving og forskning innen eldremedisin med fokus på alderspsykiatri. 
 • Samarbeid og veiledning mot kommunene, både på systemnivå og om enkelt pasienter 
 • Samarbeid med somatiske avdelinger og andre psykiatriskeenheter
 • Deltakelse i vaktlag om ønskelig
 • Liaisontjeneste til alderpsykiatriske pasienter vil bli inkludert i stillingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege samt norsk godkjenning som spesialist i psykiatri eller i avslutning på spesialitet
 • Ønskelig med erfaring fra og interesse for det alderspsykiatriske fagfeltet 
 • Gode skriftlige dokumentasjonsevner
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet og motivasjon for faglige utfordringer
 • Fleksibel og løsningsorientert, men samtidig stabil, robust og tydelig når det trengs 
 • God faglig vurderingsevne, må kunne arbeide målrettet og strukturert
 • Kunne bidra til et godt faglig og kollegialt miljø

Vi tilbyr

 • Interessante og faglige utfordringer
 • Muligheter for faglig oppdatering
 • Lønn vil være i.h.t. overenskomst i Helse Stavanger
 • Avdelingen driver aktiv forskning på internasjonalt nivå, og det vil være mulig å delta i denne hvis ønskelig
 • Klinkken har et omfattende undervisnings- og kurstilbud
 • God pensjonsordning - Yrkesskadeforsikring, tjenestereiseforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftsidrettslag  

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingrid Langeland
Tittel: Poliklinikkleder
Telefon: 40474635
E-post: ingrid.langeland@sus.no
Navn: Audun Vik-Mo
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41552707
E-post: audun.osland.vik-mo@sus.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern / avdeling alderspsykiatri / alderpsykiatrisk poliklinikk, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image