Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1550
  • Journal system: Infodoc Plenario
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
- Stillingen gjelder en 100% stilling.


- Ingen kostnad for leie av listen, sekretær og faste utgifter. Dette dekkes i sin helhet. Driften av legekontor besørges av daglig leder.


- Betaling for vikariet skjer enten via takster for arbeidet utført (normaltariffen/nullavtale) eller via fastlønn direkte forhandlet med Bergen kommune (nullavtale).


- Kostnader for materialbruk kan avtales nærmere.


- Veileder er tilgjengelig ved legekontoret hvis behov for dette i påvente av turnustjeneste. Leger i påvente av turnustjeneste er velkommen til å søke, LIS1/turnustjeneste er ikke påkrevd.


- Assistanse/ansvar for NAV forespørsler kan avtales nærmere.


Ta kontakt på telefon 41106544/92565946 ved interesse.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Alan Douglas Valenzuela Torres
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 92565946
E-post: vt.da81@gmail.com
Arbeidssted
Vadmyra legekontor
Vadmyrveien 85B
5172 LODDEFJORD