Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du en lege som ønsker en god balanse mellom arbeid og fritid, og mellom strategiske og kliniske oppgaver? Har du lyst til å jobbe i nyopprettet, spennende stilling som overlege for institusjonslegetjenesten i Tromsø kommune og geriatrisk seksjon UNN HF?

Nå har du en unik mulighet!

Vi søker to erfarne og dyktige leger som ønsker å bidra til å utvikle legetjenesten på tvers av behandlingsnivåer. Du som ansatt vil i stor grad kunne påvirke tjenestens utvikling og dermed egen arbeidshverdag. Formålet er tettere samhandling for bedre og mer samarbeid, kompetanseoverføring og pasientflyt.

Det er ved geriatrisk seksjon UNN HF og Helsehuset, ledig 2 faste 100 % stillinger som overlege/institusjonsoverlege. Stillingene er delt i to med lik andel arbeidstid i hver av organisasjonene. Stillingen utøves i tett samarbeid med ledelse og legene på de ulike enhetene.

Geriatrisk seksjon består av sengepost med 14 senger, poliklinikk/dagenhet og ansvar for slagenhet. Det er tilknyttet fem overlegestillinger og tre LIS-stillinger til seksjonen. Vi holder høyt
nasjonalt og internasjonalt nivå med forskning og produksjon av doktorgrad.

Helsehuset har ansvaret for alle institusjonslegene i Tromsø kommune. Det er i dag 16 faste leger fordelt på Tromsø helsehus, Kvaløysletta sykehjem, Mortensnes sykehjem, Sør-Tromsøya sykehjem, Jadevegen sykehjem og Otium bo- og velferdssenter. Vi er utdanningsinstitusjon for ALIS og har ansatt flere spesialister innen ulike fagfelt.

Arbeidssted vil være delt mellom geriatrisk seksjon, UNN Tromsø og Tromsø kommunes seks helseinstitusjoner. Endringer kan tilkomme og da etter nærmere avtale. Arbeidstiden er dagarbeid ukedager, med mulighet for fleksibel arbeidstid.

Arbeidsoppgaver
 • Deltagelse i ulike aktiviteter, herunder previsitt, visitt etc. 
 • Bidra faglig gjennom internundervisning, veiledning og supervisjon av leger i spesialiseringsløp og teamarbeid
 • Kvalitetsarbeid, utviklingsarbeid og planlegging 
 • Deltagelse i vaktordning etter avtale 
 • Kunne delta i prosesser for utvikling av nye institusjonsplasser og nye tjenester for eldre 
 • Bidra til tettere samhandling og bedre pasientforløp mellom kommunen og UNN
 • Rådgivning og veiledning til leger og lederteam i medisinskfaglige spørsmål 
 • Bidra med uttalelser i NPE-saker, avvik, klagesaker og tilsynssaker i samråd med ledelse og kommuneoverlege
 • Utføre medisinsk utredning, diagnostisering og behandling i tråd med offentlige lover, forskrifter, retningslinjer, forskning og god faglig praksis 
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i geriatri eller allmennmedisin. Annen spesialitet kan også være aktuelt. Søkere med spesialitet nært forestående er også velkomne til å søke
 • Relevant yrkeserfaring/forskning er ønskelig
 • Det forutsettes at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig godt
 • Særlig gode evner innen kommunikasjon og muntlig/skriftlig formidlingsevne
 • Gode datakunnskaper
 • Kunnskap om evidensbasert praksis og gjeldende behandlingsanbefalinger i henhold til pasienter innen somatikk og psykisk helse
 • Kjennskap til relevante nasjonale føringer og relevante lover og forskrifter
Personlige egenskaper
 • Du har gode evner til å prioritere, vurdere og beslutte.
 • Du er nytenkende, resultat- og løsningsorientert og har god struktur i arbeidet ditt.
 • Du kan arbeide selvstendig, samt trives i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo.
 • Du evner å skape gode relasjoner og kan samarbeide med mange forskjellige mennesker på ulike nivå i og utenfor organisasjonen.
 • Du motiveres av muligheten til å kunne påvirke en organisasjon i utvikling.
 • Du er positiv og imøtekommende og har interesse for forbedring og utvikling av fagområdet.
 • Du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges særskilt.
Vi tilbyr
 • Stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og læring
 • Gode muligheter for faglig oppdatering og utvikling
 • Overlegepermisjon i henhold til  gjeldende regelverk
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • God pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid internt i seksjonen og avdelingen for øvrig
 • Tiltredelse etter nærmere avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Gunhild Ag
Tittel: Seksjonsleder UNN HF
Telefon: 90667492
Navn: Trude Wester
Tittel: Enhetsleder Tromsø kommune
Telefon: 90156964
Hjemmeside
Arbeidssted
Hansine Hansens veg 67
9019 TROMSØ
Søk på stillingen