Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst til å jobbe i et spennende og lærerikt indremedisinsk miljø med høy og bred aktivitet? Ønsker du å jobbe på et middels stort sykehus kun 1,5 t unna Oslo og Gardermoen? Da er medisinsk avdeling Gjøvik stedet for deg!

Gjøvik er en vakker småby på vestsiden av Mjøsa. Vi har et typisk innlandsklima med tørre somre og snørike vintre. Om sommeren er det bade- og båtliv på Mjøsa, om vinteren gode skiforhold med milevis av trikkeskinner på åsen og egen slalåmbakke midt i byen! Gjøvik har et bredt idretts- og musikkmiljø og er en trygg og flott by å vokse opp i. Med sykehuset plassert midt i byen, er avstandene korte og tidsklemma klart redusert for unge leger!

SI Gjøviks medisinske avdeling  har lokalsykehusansvar for 110 000 mennesker og områdefunksjon i hematologi for hele Sykehuset Innlandet. Avdelingen kan tilby spesialisering i de indremedisinske fagområdene generell indremedisin, lungesykdommer, hjertesykdommer, fordøyelsessykdommer,  infeksjonssykdommer, blodsykdommer og geriatri.  Spesialisering i endokrinologi, nyresykdommer og akutt- og mottaksmedisin kan tilbys i samarbeid med andre medisinske avdelinger i foretaket. Avdelingen er godkjent som gruppe I-avdeling i indremedisin etter gammel spesialitetsordning. Sentral tjeneste ved universitetssykehus i den utlyste spesialiteten vil foregå på Oslo Universitetssykehus. Vi har stillinger for 21 overleger, 16 LIS2/3 og 11 LIS1. Det er 3-sjiktet vaktordning med tilstedevakt for LIS1 og LIS2/3 hele døgnet.

Avdelingen har 3 sengeposter med totalt 65 normerte døgnsenger. Sykehuset har 10 senger på vår felles intensiv- og overvåkningsavdeling, observasjonssenger i akuttmottaket og disponible senger på pasienthotell og medisinsk dagenhet.  Avdelingen rommer spesialiserte poliklinikker i 8 indremedisinske spesialiteter og har godt utstyrte lunge,- gastro- og hjertelaboratorier med høy aktivitet.  

Her er en stor kreftavdeling med stråleterapienhet for Sykehuset Innlandet, og høy aktivitet i både klinikk og forskning. SI Gjøvik har også stor akutt og elektiv aktivitet i fagene gastrokirurgi, ortopedi, øre/nese/hals og gynekologi/obstetrikk, og som alle har døgnavdelinger.

Stillingen lyses ut i generell indremedisin, men det vil være anledning til å konvertere LIS3-delen til annen indremedisinsk spesialitet avhengig av eget ønske og avdelingens behov. Dersom man allerede på søknadstidspunktet ønsker en slik spesifikk tjeneste, ber vi om at man oppgir det i søknaden.


LEGE I SPESIALISERING Indremedisin - 100 % fast stilling i valgfri hovedspesialitet

Tiltredelse etter avtale

 

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i avdelingens vaktteam som sekundærvakt
 • Visitt på sengepost, oppgaver på poliklinikk, kliniske laboratorier, dagenhet og intensiv/overvåkning
 • Deltakelse i avdelingens utdanningsprogram for LIS
 • Veiledning av LIS 1
 • Øvrige kliniske oppgaver på avdelingen 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig
 • Søker må ha godkjent LIS1 tjeneste ved tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Må være interessert i det indremedisinske fagområdet, ha et godt teoretisk grunnlag og kunne tilegne seg de nødvendige tekniske ferdigheter i faget 
 • Må ønske å bidra til et godt faglig og kollegialt miljø på avdelinga

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tilsetning skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Signeringsbonus ved oppstart, og ansiennitetsbonus senere
 • Arbeidsgiver kan stille overgangsbolig til disposisjon i inntil 12 mnd etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP (pliktig medlemskap)
 • Aktivt bedriftsidrettslag (SI-aktiv)

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Mette Hagen Farstad
Tittel: Administrasjonsjef
Telefon: 99646915
Navn: Øystein Olav Stubhaug
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4797155853
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik
Søk på stillingen