Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk psykisk helsevern voksne søker legevikarer/ fastleger som trenger sykehustjeneste (ALIS).

Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikkens strategi bygger på Helse Stavanger sin visjon om å fremme helse, mestring og livskvalitet. Klinikken har fire avdelinger ved sykehuset på Våland, samt avdelinger ved DPS ’ene Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane i Egersund. Avdelingene på Våland er fagspesifikt inndelt. DPS’ ene er allmennpsykiatriske.

Vi har i dag flere ledige vikariater i ulik lengde.

Eventuell plassering vurderes ut i fra den enkeltes søkers kompetanse.

Vi er opptatt av å tenke fremover og ønsker å knytte til oss kompetansen som skal til for å kunne gi et faglig godt behandlingstilbud til innbyggere i vårt nedslagsfelt. Vårt opptaksområde er hele Sør-Rogaland. Klinikken har et faglig bredt spekter som en kan jobbe innen, og det er godt etablert samarbeid med andre klinikker. Det nyeste innen samarbeid er et prosjekt  som heter tverrfaglig observasjons- og behandlingsavdeling (TOBA). Formålet med prosjektet er økt kvalitet på utredning og behandling for pasienter med samtidig psykisk og somatisk sykdom, herunder også rusrelatert sykdom.

Vi har et tett samarbeid med Universitetet i Stavanger og høyskoler i vårt nærområdet. Det bygges for tiden opp et nytt stort sykehus på Ullandhaug, rett i nærheten av Universitetet i Stavanger og ulike forskningsmiljø. I vår klinikk har vi blant annet forskergruppene TIPS og SESAM. Vi ønsker flere forskningsnære prosjekter inn i klinikken, og vi jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for forskning. Vi er stolte av å drifte den største fagkonferansen i Norden, Schizofrenidagene, som i år feirer 30 år.

Rogaland har mye å tilby for deg som vurderer å flytte på deg. Vakker natur med hav, lange sandstrender, flotte fjordområder og mange turløyper i fjell og mark.

Oppstart 02.09.2024 eller etter avtale

Vi oppfordrer ALIS som trenger sykehustjeneste og ferdigutdannede leger som venter på LIS1 tjeneste til å søke

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden

Arbeidsoppgaver

 • Delta i behandlingen av den enkelte pasient under veiledning av overlege/ LIS 3 
 • Diagnostisk utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Samtaler med pårørende
 • Avhengig av kvalifikasjoner inngår stillingen i klinikkens vaktordning
 • Klinikken er godkjent for fullverdig spesialistutdanning i psykiatri som innbefatter å jobbe på ulike enheter under klinisk veiledning både på DPS og sykehus nivå. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrke og klinisk erfaring fra psykisk helsevern vil bli vektlagt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Kunne effektivt bruke ulike dataverktøy for dokumentasjon og saksbehandling. For tiden DIPS, MEONA og Elements
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som:

 • Har stor interesse for fagfeltet og pasientene
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Punktlig og pålitelig
 • Er god til å lytte og møte hver pasient med et individuelt blikk
 • Klarer å skape gode relasjoner og samarbeide godt
 • Er trygg på deg selv faglig og personlig
 • Klarer å jobbe målrettet og strukturert
 • Bevarer roen i utfordrende situasjoner
 • Bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø

Vi tilbyr

 • Vi ønsker å høre hva du trives å jobbe med og tilrettelegge for det
 • For fast ansatte har vi ulike karriere muligheter som blant annet videreutdanninger og mulighet for forskning
 • Godt etablert samarbeid med somatikken
 • En spennende, utfordrende og variert jobb
 • Hjem-jobb-hjem (buss/tog/båt) ordning
 • Et aktivt forskningsmiljø
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet

Mangfolderklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Melissa Weibell
Tittel: Avdelingsoverlege, akutt og intensiv psykiatri
Telefon: 51518000
E-post: melissa.anne.elin.authen.weibell@sus.no
Navn: Kjetil Hustoft
Tittel: Ass klinikksjef / Overlege
Telefon: 51518000
E-post: kjetil.hustoft@sus.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern voksne / KPHV, Helse Stavanger HF
Jan Johnsens gate 12
4011 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image