Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du interessert i akuttmedisin og ser for deg en karriere som anestesilege?

Nå har du muligheten!

Helgelandssykehuset Mo i Rana søker lege i spesialisering i anestesi til 100% fast stilling. Oppstart etter nærmere avtale.

Arbeid som anestesilege omfatter alle fagets fire søyler; anestesi, intensivmedisin, smertemedisin og akuttmedisin. Anestesiavdelingen har ansvaret for akuttbehandlingen av nyfødte inntil evt. overflytting til barneavdeling. 

Som lege i spesialisering vil du få tett oppfølging av en erfaren overlege som vil sikre at du oppfyller de læringsmålene vi kan tilby hos oss. Vi erfarer at våre LIS-leger har en rask læringskurve der de får utført mange prosedyrer. Man får god mengdetrening, og konkurrerer ikke med mange andre om å få utført prosedyrer. 

Helgelandssykehuset avd. Mo i Rana driver i dag generell kirurgi, inkl. mage-tarm kirurgi, generell gynekologisk kirurgi og et bredt spekter av ortopedisk kirurgi, inkl. protesekirurgi og ryggkirurgi. Dette har ført til at avdelingen ligger langt framme når det gjelder bruk av regional anestesi. Sykehuset har fullverdig akuttkirurgisk beredskap.

Vi er fleksible mtp vaktbelastning for våre LIS leger, og det er også gode muligheter for avspaseringsperioder.

Helgelandssykehuset Mo i Rana gir et tilbud til ca. 34 000 innbyggere. Sykehusenheten Mo i Rana har ansvaret for ortopedisk kirurgi for hele Helgeland, med et opptaksområde på 78 000 innbyggere. Vi samarbeider tett med Nordlandssykehuset i Bodø, St. Olavs Hospital i Trondheim og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Helgelandssykehuset driver også Ambulansehelikopteret i Brønnøysund, og det vil være mulighet for hospitering også der under utdanningsforløpet. 

Jostein er godt i gang med sin spesialisering, og han svarer gjerne på spørsmål om hvordan det er å være i et utdanningsforløp ved Helgelandssykehuset. Han kan du kontakte på 46892154. 

Det er et godt miljø blandt LIS legene ved sykehuset tvers over fag-områdene.

Mo i Rana ligger mellom fjord og fjell helt innerst i Ranfjorden, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen. Omgitt av flott natur er Mo i Rana et godt utgangspunkt for naturopplevelser til fjells eller havs. Mo i Rana framstår i dag som et handelssentrum med en rekke store kjøpesentre, mange mindre butikker, spisesteder og badeland. Nordland teater, ulike festivaler og konserter gir et rikt og variert kulturliv. Ny flyplass er under bygging. 

Arbeidsoppgaver

 • Betjene operasjonsavdelingen med anestesiologiske tjenetester
 • Ansvar for intensivavdelingen med både kirurgiske og medisinske pasienter og med kapasitet på inntil 2 respiratorpasienter
 • Betjene fødeavdelingen med omlag 280 fødsler per år
 • Arbeid i akuttmottaket hvor anestesilegen inngår i både traumeteamet, indremedisinsk akutteam og barne- og voksen Best team

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer og samarbeider godt med både pasienter og personale
 • Du har et ønske og en vilje til utvikling av avdelingen i tråd med utviklingen innen fagområdet og i samsvar med behovet for spesialisttjenester til Helgelands befolkning.
 • Du er ansvarlig
 • Du er fleksibel

Vi tilbyr

 • Dedikerte kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Gunstig pensjonsordning i KLP
 • Fritid i naturskjønne omgivelser
 • Aktiv velforening som organiserer ulike sosiale tilbud samt driver utleie av ny rorbu på Helgelandskysten
 • Rekrutteringstillegg på kr 50 000,- pr år
 • Dekning av inntil 4 hjemreiser det første året
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: George-André Milne
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4741101293
Navn: Christian Wiltch
Tittel: Overlege
Telefon: 45851473
Navn: Rolf Evald Tuset Hansen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4791370027
Arbeidssted
Anestesileger Mo i Rana, Helgelandssykehuset HF
Sjøforsgata 36
8613 Mo i Rana
Søk på stillingen