Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vika legesenter skal flytte inn i nye lokaler i løpet av 2024 og det er derfor opprettet en hjemmel med 300 pasienter med et listetak på 1 000. I dag er listen tilknyttet Daaeskogen legesenter, men vil flytte inn i det nye kommunale legesenteret i Spjelkavik når dette står ferdig. 
Vika legesenter består i dag av 4 fastlegehjemler hvor det er både spesialister og ALIS. De legger vekt på samarbeid og fagutvikling i kollegiet og har et tett samarbeid med dyktig hjelpepersonell. Her vil du som ny lege bli tatt godt i mot av både leger og hjelpepersonell. 
Ved innflytting i nye lokaler vil det være plass til 7 fastleger og en LIS1.  
Dersom du er ALIS eller ønsker å starte spesialiseringen din vil det være mulig med veileder på kontoret om du ønsker det. 
Journalsystem: CGM
Ettersom det nye Vika Legesenter vil være et kommunalt legesenter kan du velge mellom fastlønn med provisjon eller selvstendig næringsdrift.
Ålesund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet og du vil få tilbud om ALIS-avtale og vi kan legge til rette for at du får gjennomført læringsaktivitetene underveis.
Vilkår for overdragelse av hjemmelen blir avtalt med Ålesund kommune etter retningslinjer.
Det vil være mulighet for tilplikting av offentlig arbeid på inntil 20% stilling med minimum 6 mnd varsel etter avtale mellom Ålesund kommune og lege.

Arbeidsoppgåver
 • Oppgaver og ansvar i henhold til lover, forskrifter og avtaleverk.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 i Norge
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 • Overtagelse av fastlegehjemmel krever tilfredsstillende politi- og tuberkulinattest
 •  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlege eigenskapar
 • Interesse for å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerhet
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv fremtoning
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr
Ålesund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet og du vil få tilbud om ALIS-avtale og veileder. Vi vil legge til rette for at du får gjennomført læringsaktivitetene underveis og samarbeider tett med deg i din spesialisering i allmennmedisin. 
Nye fasiliteter med godt arbeidsmiljø og dyktige medarbeidere. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Maria Øvergård Vike
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99323217
E-post: maria.overgard.vike@alesund.kommune.no
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Rådgjevar fastlegeordninga og ALIS-koordinator
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegehjemmel ved Vika legesenter
Arbeidssted
Daaeskogen Legesenter
Langelandsvegen 17
6010 ÅLESUND
Søk på stillingen