Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Velkommen som fastlege hos oss!

En av våre erfarne fastleger ved Herredshuset legesenter i Moelv ønsker å pensjonere seg, og vi søker etter deg som vil overta denne fastlegehjemmelen. Hjemmelen er som selvstendig næringsdrivende.  
Vil du være med på en spennende utvikling i primærhelsetjenesten og fastlegelegesenteret?

Sammen med 2 andre legesentre i kommunen har Herredshuset deltatt i nasjonalt pilotprosjekt om Primærhelseteam. Det innebærer blant annet bedre oppfølging av kroniske pasienter, og at det er ansatt egen sykepleier på legesenteret. Det er en klar forventing at søker er engasjert og aktiv deltaker i dette prosjektet.

Det er 4 hjemler ved senteret. Legesenteret er velutstyrt og godt organisert. Hjelpepersonellet er stabilt og har høy kompetanse. Senteret benytter journalsystemet CGM journal. Senteret er organisert som et DA. Blir det aktuelt å overta hjemmelen forutsettes det at du inngår i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene ved senteret.

Det er et godt samarbeid mellom fastlegene og øvrige deler av kommunen. Kommunen har også inngått egen avtale med SKIL – senter for kvalitet i legekontor - om kvalitetsarbeid for alle legesentrene i kommunen. Ringsaker kommune har 30 fastlegeavtaler og 2 turnuslege fordelt på 6 legesentre. Legevakttjenesten utenom kontortid er organisert i 2 interkommunale legevaktsordninger, hhv. ved Hedemarken legevakt i Ottestad og Sykehuset Innlandet HF Lillehammer. Legevakter gjøres på Lillehammer, ca 2 vakter i måned. Mulighet for å ta ekstra vakter. 

Om hjemmelen
  • Ringsaker kommune vil få ALIS-tilskudd fra Helsedirektoratet til hjemmelen. Som Lis3 vil du dermed få ekstra tilrettelegging for spesialiseringsløpet. Det er egen ALIS-veileder ved legesenteret.
  • Kommunen har etablert en egen sykefraværsordning der vi dekker 75% av satsen til Legeforeningens praksiskompensasjon ved egen eller barns sykdom. Totalt inntil 10 dager per år.
  • Ringsaker kommune dekker full praksiskompensasjon for spesialister som har dokumentert fravær til kurs som er nødvendig for å oppfylle etterutdanningsprogrammet i allmennmedisin som gir rett til tilleggstakst. Dette gjelder for nødvendige kurs i etterutdanningsprogrammet inntil 100 poeng.
  • Det er knyttet kommunal bistilling ved sykehjem til hjemmelen.
  • For øvrig legges fastlegeforskriften og avtalen ASA 4310 mellom legeforeningen og KS til grunn.
Kvalifikasjoner
Vi søker en faglig engasjert lege som vil bidra til videreutvikling av fastlegetjenesten. Du må ha norsk autorisasjon, gjennomført Lis1, kunne beherske norsk skriftlig og muntlig godt, samt ha kunnskap om relevant regelverk. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt.

For øvrig legges fastlegeforskriften og avtaler mellom legeforeningen og KS til grunn.

Annet
En fastlege ved legesenteret vil ha rollen som veileder. Kommunen er villig til å forhandle om overtagelsesvilkår.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Øyvind Sørlien
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 99045166
E-post: oyvind.sorlien@ringsaker.kommune.no
Navn: Hilde Granlund
Tittel: Fastlege
Telefon: + 47 90991697
Navn: Leon den Ouden
Tittel: Fastlege og daglig leder
Telefon: + 47 48138861
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Herredshuset legesenter - Moelv
Åsmarkvegen 3
2390 MOELV
Søk på stillingen