Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved ortopedisk avdeling blir det ledig LIS gjennomstrømningsstilling i 2 år fra 1. september 2024, med mulighet for forlengelse til 30. September 2026. Oppstart etter nærmere avtale hvis vanskelig med 1.sept.

Avdelingen er delt i 4 faglige seksjoner og er bemannet med 1 avdelingsoverlege, 4 seksjonsoverleger, 22 overleger og 5 LIS i gjennomstrømningsstillinger.

Avdelingen er godkjent som gruppe 1 utdanningsavdeling i ortopedisk kirurgi etter gammel ordning. Etter "Rotasjonsrådet i Ortopedi" sin definisjon iht. ny ordning, har avdelingen høyspesialisert kompetanse innen Artroskopisk kirurgi, Kneprotesekirurgi, Hofteprotesekirurgi, Ryggkirurgi, Håndkirurgi og Fot- og ankelkirurgi. 

Arbeidsoppgaver

LIS ansatt i gjennomstrømningsstilling deltar i avdelingens drift og følger en rotasjonsordning mellom de ulike seksjonene. Det er vaktordning med for tiden 9-delt tilstedevakt på hverdager og hjemmevakt i helgene (5 LIS, 4 overleger). 

Daglige rutiner og arbeidsoppgaver består av morgenundervisning, visittgang, poliklinikk og operasjoner. 

Kvalifikasjoner

 

Norsk autorisasjon som lege

I en gjennomstrømningsstilling forventes det at du stort sett har gjort deg ferdig med ‘basis’-utdanningen (de basale læringsmål) for LIS ortopedi samt felles kompetansemål (FKM). 

Søkerne vil bli rangert etter kompetanse, operasjonserfaring og gjennomførte kurs.

Personlige egenskaper

 

Det legges også vekt på personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget og forskning, faglig dyktighet, operative ferdigheter, samarbeid- og kommunikasjonsevne, fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet.

Vi tilbyr

  • Høyt faglig nivå og inkluderende arbeidsmiljø.
  • Høy forskningsaktivitet.
  • Store elektive pasient-volum med stor operasjonsvirksomhet for LIS.
  • Felles 4 uker sommerferie i juli.
  • Redusert aktivitet med muligheter for avspasering i julen og påsken
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Martina Hansens Hospital
Kontaktperson
Navn: Stig Heir
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +4792250761
Arbeidssted
Leger ortopedi, Martina Hansens Hospital AS
Dønskiveien 8
1346 Gjettum
Søk på stillingen