Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ønsker du å bidra til god spesialistutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin? Hos oss kan du gjøre nettopp det!

Vi søker en engasjert lege som vil være med på å forme fremtidens spesialistutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin. Det er en 100 % stilling, men lavere stillingsbrøk er mulig.

Litt om oss og rollen din:
Helsedirektoratet har opprettet 6 regionale ALIS-kontor for å styrke spesialistutdanningen i allmennmedisin og samfunnsmedisin. (ALIS = allmennlege i spesialisering, SamLIS = samfunnsmedisiner i spesialisering). Vi er 3 rådgivende leger og 2 rådgivere. Vi har et lite, men veldig godt arbeidsmiljø som er preget av godt humør, vennlighet, takhøyde og nysgjerrighet, og så spiser vi pizza (nesten) hver fredag. Vi har Ringsaker kommune som vertskommune, og har kontorfellesskap med Legevakten i Ottestad nær E6.

Vi har gode muligheter for faglig utvikling og deltagelse i de viktigste nasjonale fora for spesialistutdanningene. ALIS- og SamLIS Øst har også landsomfattende koordineringsansvar for spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Som vår kollega blir du også en del av vårt store felleskap ved ALIS-kontorene. Til sammen er vi nærmere 30 ansatte som alle er dedikerte til å fremme faglig utvikling og samarbeid om utdanningene.

ALIS-og SamLIS kontorene skal bistå kommuner og andre virksomheter  i regionen i planlegging, etablering og oppfølging av spesialistutdanningen i allmenn- og samfunnsmedisin. Du vil jobbe mest med allmennmedisin. For allmennmedisin skal kontorene også bistå om ALIS-avtaler og ALIS- tilskudd. Vi svarer også mye på henvendelser fra enkelt-leger. Kontoret har ansvar for å følge opp kommuner og andre utdanningsvirksomheter i Innlandet, Buskerud og Akershus.

Arbeidsdagen er variert og er i stor grad utadrettet.

Dine oppgaver blir blant annet:
 • Bistå kommuner og andre utdanningsvirksomhet med spesialistutdanningene
 • Veilede og rådgi kommuner og enkelt-leger om ALIS-tilskudd, samt svare på henvendelser
 • Arrangere kurs for veiledere og bistå virksomhetene med å skaffe kvalifiserte veiledere
 • Delta i samarbeid med Legeforeningen, de regionale utdanningssentrene for Helseforetakene (RegUt), Statsforvalterne, KS og Helsedirektoratet
 • Planlegge og gjennomføre møter, kurs og konferanser
 • Være  på farten for å treffe folk - sammen med oss
 For oss er det viktig at du:  
 • har autorisasjon som lege og er spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin eller samfunnsmedisin
 • har stort faglig engasjement og interesse for å utvikle spesialistutdanningen
 • gjerne har erfaring fra kommunal eller annen offentlig forvaltning
 • gjerne er eller har vært veileder for LIS1 eller ALIS/SamLIS
 • er en lagspiller som gjør dine kollegaer gode og at du liker å formidle kunnskap til andre
 Vi legger vekt på personlige egenskaper som:
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig, til å prioritere og fordele oppgaver i team  
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • motivasjon for arbeidet
Vi tilbyr:
En spennende stilling der du kan være med å utvikle fremtidens spesialisering i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Dette er en fast kommunal stilling med gode pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn og tiltredelsesdato etter avtale. Stillingen passer fint til å kombinere med en annen allmennmedisinsk stilling dersom du skulle ønske redusert stilling.

Annet:
Bruk av egen bil i tjenesten vil bli kompensert i henhold til reiseregulativet (SGS 1001, §4). Ansatte som kjører mer enn 1500 km per år med bruk av privat bil i tjeneste utbetales kompensasjon i tillegg til vanlig kilometergodtgjøring.

Elektronisk søknad og CV registreres via Ringsaker kommunes nettside. Attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
ALIS Øst
Kontaktpersoner
Navn: Nils Christian Faaberg
Tittel: Helse- og omsorgsrådgiver
Telefon: 92410364
E-post: nfa@ringsaker.kommune.no
Navn: Bente Bjørnhaug
Tittel: Rådgivende lege
Telefon: +47 485 05 481
E-post: bente.bjornhaug@ringsaker.kommune.no
Navn: Frode Oosterling
Tittel: Rådgivende lege
Telefon: +47 92051609
E-post: frode.oosterling@ringsaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Ottestad
Tunbekkvegen 8
2312 OTTESTAD
Søk på stillingen