Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lyst å bli fastlege sammen med dyktige kollegaer å rådføre seg med? Kanskje skal du starte din spesialisering i allmennmedisin og bli ALIS, i Ålesund kommune har vi dyktige veiledere som kan bistå deg i ditt spesialiseringsløp. 
I Ålesund kommune har vi en ledig hjemmel ved Ålesund legesenter, et helprivat legekontor midt i sentrum. 
Dette er en veldreven 2-legers praksis.  Den ene hjemmelen er nå ledig. 
Listestørrelse: 1000
Selvstendig næringsdrift
Kontorfasilitetene er godt tilrettelagde og romslige. 

Journalsystem; CGM
Vilkår for tildeling av hjemmelen etter retningslinjer fra legeforeningen. Listen eier kommunen, så det er ingen kostnader knytt til å overta hjemmelen, og heller ingen muligheter til å opparbeide seg goodwill. 
Er du interessert i å bli fastlege i Ålesund men har annen forventning til driftsform/type kontor  oppfordrer vi deg til å søke.  Vi har flere muligheter i Ålesund sentrum. 
Deltagelse i interkommunal legevakt inngår i hjemmelen. 
Etter avtale mellom legen og Ålesund kommune kan legen tilpliktes offentlig arbeid på inntil 20 % stilling, med minimum 6 mnd. varsel.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hjemmelen.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 i Norge
 • Gode kommunikasjon -og samarbeidsevner
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 • Overtagelse av fastlegehjemmel under forutsetning av  fremleggelse av tilfredstillende politi- og tuberkulinattest.

Personlege eigenskapar
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Interesse for å bidra inn i utvikling og drift av legesenteret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerhet
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv fremtoning
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr
Ålesund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet og tilbyr deg ALIS avtale og god oppgfølging underveis i ditt spesialiseringsløp.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktperson
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Rådgjevar fastlegeordninga og ALIS-koordinator
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlege Ålesund Legesenter
Arbeidssted
Ålesund Legesenter
Korsegata 6
6002 ÅLESUND
Søk på stillingen