Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Barneavdeling for nevrofag, Seksjon for nevrohabilitering - barn, Ullevål har en 100% fast overlegestilling ledig fra 01.10.2024. 

Seksjonen har 4 overleger og 1 barnepsykiater som samarbeider med psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog , pedagoger, sykepleiere og sekretærer. Flere på seksjonen driver med forskningsaktivitet, og vi verdsetter vitenskapelig kompetanse.
Seksjon for nevrohabilitering - barn, Ullevål har ansvar for barn og unge i store deler av Oslo med medfødt eller ervervet nevrologisk funksjonsnedsettelse, og som har behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå. Vi samarbeider tett med Seksjon for nevrohabilitering - barn, Rikshospitalet. 

 
Alle ansatte som yter helsehjelp til barn og utviklingshemmede skal fremlegge politiattest etter Helsepersonelloven § 20 a. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.

Søknad og CV lastes opp i Webcruiter sammen med eventuelle vedlegg. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 
Arbeidsoppgaver
 • Spesialisert habilitering av barn
 • Funksjonsutredning og diagnostisering av barn med medfødt nevrologisk betinget sykdom eller skade, autisme og psykisk utviklingshemming
 • Vi arbeider tverrfaglig både i og utenfor egen seksjon/avdeling
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes ønskes å være spesialist i barnesykdommer eller annen relevant spesialisering
 • Lege i spesialisering som har kommet langt i utdanningsløpet oppfordres til å søke
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Det vektlegges erfaring, kunnskap og interesse for nevrohabilitering av barn
 • Lege med erfaring fra barnenevrologi/ epilepsi oppfordres til å søke
 • Vitenskapelig kompetanse/interesse vektlegges
Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du: 
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team og samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er strukturert og har evne til å arbeide selvstendig
 • Har interesse for utredning av kompliserte og sammensatte tilstander
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon 
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Et godt arbeidsmiljø med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ferizat Isaki
Tittel: helsesekretær
Telefon: 22118274
E-post: uxfeja@ous-hf.no
Navn: Petra Aden
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4790702716
E-post: uxpead@ous-hf.no
Arbeidssted
BARNEAVDELING FOR NEVROFAG - SEKSJON FOR NEVROHABILITERING - BARN, ULLEVÅL, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image