Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved BUP Vest, Enhet barn er det ledig en fast 100 % stilling som lege i spesialisering f.o.m. 01.09.2024.

BUP Vest er en av fire avdelinger i Klinikk for psykisk helse og rus ved Diakonhjemmet Sykehus. BUP Vest tilbyr generell poliklinisk spesialisthelsetjeneste til barn, unge og familier i bydelene Ullern, Frogner og Vestre Aker. Avdelingen er organisert i tre aldersinndelte enheter; spe – og småbarn (0-6 år), barn (6-12 år) og ungdom (13-18 år). I tillegg har avdelingen kompetanseteam innen nevroutviklingsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, psykose, dialektisk atferdsterapi og mentaliseringsbasert behandling.
Det er ledig stilling for lege i spesialisering ved barneenheten med oppstart fra 1.9.24. Både LIS i spesialisering i barne – og ungdomspsykiatri og LIS i spesialisering i allmennmedisin er aktuelle til stillingen.

BUP Vest har tydelige faglige satsinger, erfarne medarbeidere og god spesialistdekning. Vi har en stor legegruppe med 8 overleger og 2 LIS. Vi er opptatt av å legge til rette for trivsel og fellesskap, har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og rom for faglig fordypning og diskusjon. LIS vil få fast veiledning av overlege og delta i intern – og ekstern undervisning, samt spesialiseringsprogram i tråd med kompetansemål.
BUP Vest har også gjennom flere år utviklet og bygget opp samarbeidsmodeller mellom spesialisthelsetjenesten og førstelinjen, der vi legger til rette for gjensidig kompetanseutvikling.

I januar 2024 overtok BUP Vest ansvaret for barne – og ungdomsbefolkningen i Vestre Aker bydel. I den forbindelse har vi flyttet til nyoppussede lokaler i Sørkedalsveien 150 og utvidet poliklinikken med flere ansatte.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i tverrfaglig utredning, diagnostikk og behandling av barn mellom 6 og 12 år 
 • Terapeutisk arbeid
 • Legespesifikt arbeid som somatisk undersøkelse og kontroll og medikamentell behandling
 • Drøftingspartner for kolleger
 • Bidra til å utvikle BUP Vest faglig og sosialt

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Leger i spesialisering i allmennmedisin oppfordres også til å søke
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.
For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn.
Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
 • En spennende jobb i et positivt og godt etablert fagmiljø.
 • Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Lønn etter avtale.
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Trude Charlotte Fixdal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 906 58 997
Navn: Hedda Ek Søgnen
Tittel: Enhetsleder barneenheten
Telefon: +47 984 54 483
Arbeidssted
Sørkedalsveien 150
0754 OSLO
Søk på stillingen