Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Helseenheten i Sirdal består av avdelingene legekontor – med tilhørende Lab og nyopprettet helsevakt som støtte for legevakten, helsestasjon, psykisk helse og funksjonshemmede. I tillegg til tjenestene ergoterapi og fysioterapi.
Der er ambulansestasjon på Tonstad.
Kommunen har 5 faste legestillinger derav kommuneoverlege i 50 % stilling. Kommunen drifter egen legevakt.
 
En av «Nordsjøturnus «stillingene er ledig. pr. 01.10.24., evt. tidligere etter avtale.
Stillingen innbefatter både fastlegeoppgaver og legevakt ift. gjeldende turnus- og avtale
 
Kvalifikasjoner:
Medisinsk embetseksamen
Tilfredsstiller kompetansekrav i forhold til ny akuttforskrift, viser til § 7. kompetansekrav til lege i vakt mv.
 
Ansvarsområder:
Fastlegefunksjon, legevakttjeneste og andre kommunale oppgaver tillagt stillingen.
 
Søker må ha:
Ha norsk autorisasjon som lege
Obligatorisk deltagelse i legevakt
Beherske norsk/nordisk skriftlig og muntlig. Dokumentasjon på nivå B2
Være opptatt av tverrfaglig samarbeid
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Politiattest
Må ha sertifikat
 
Ønskelig
Spesialist i alm.medisin
 
Vi tilbyr:
Et godt medisinskfaglig og tverrfaglig miljø
Godt utstyrte lokaler med laboratorium, ultralyd og skadestue også på legevakten
 
Nyopprettet prosjektstilling, helsevakt som støtte for legevakten.
Utryknings/tjenestebil på legevakt med akuttmedisinsk personell og annet nødvendig utstyr
Et godt arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidere
Lønn etter avtale «Nordsjøturnus»
Tilgang til trimrom
Vi tilbyr bolig
 
Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Spørsmål om stillingen kan rettes til
kommuneoverlege Paul O. Vindelev tlf.+4790775032
e-post: paul.otto.vindelev@sirdal.kommune.no
eller Kommedirektør Aud Sunniva Fuhr tlf: +4793000570
e-post: Aud.Sunniva.Fuhr@sirdal.kommune.no
 
Søknad på stillingen sendes elektronisk via kommunens hjemmeside: www.sirdal.kommune.no
Det skal ikke sendes med attester og vitnemål, det ber vi deg ta med på evt. intervju.

Søknadsfrist: 31.07.24.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sirdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Paul O. Vindelev
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 38379130
E-post: paul.otto.vindelev@sirdal.kommue.no
Navn: Aud Sunniva
Telefon: 93000570
E-post: Aud.Sunniva.Fuhr@sirdal.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Tonstad
Tonstadveien 28
4440 TONSTAD
Søk på stillingen