Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. Spesialisthelsetilbudet som DPS tilbyr omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket. Avdelingen ønsker å fremme og utvikle tjenestene med recoveryorientert praksis. Arbeidssted er ved vårt DPS på Bjorbekk. Klinikken er opptatt av å jobbe dynamisk og fremtidsrettet. Dette vil innebære mulighet for å arbeide både digitalt og ved flere lokasjoner i klinikken.

Vi har nå ledig 2 x 100 % faste stillinger som overlege i vår Døgnenhet

Spesialist i psykiatri, men allmennlege og lege med interesse for psykiatri oppfordres til å søke.

Arendal er en sjarmerende sørlandsperle med hvite trehus, yrende sommerliv og en flott skjærgård. Byen med sine 45.000 innbyggere er en del av Sørlandet, en populær landsdel om sommeren med flest soltimer i Norge og deilige temperaturer. Byen har mange idylliske turområder og er også kjent for sitt rike kultur- og festivalliv.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lov og forskrifter.
  • Bidra til etablering og faglig utvikling i enheten etter gjeldende styringsmål
 • Bidra til at diagnostikk og behandling  er i samsvar med retningslinjene for tilfredsstillende faglig standard og pasientforløp.
 • Bidra til at dokumentasjon og journalføring skjer etter gjeldende retningslinjer og er i samsvar med lov og forskrifter.  
 • Tett samarbeid med et behandlingsteam bestående av overlege, psykologspesialister/psykologer, psykiatriske sykepleiere med flere.
 • Samarbeid med annet helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten.

  Kvalifikasjoner

  • Gyldig norsk lisens/autorisasjon
  • Erfaring fra psykisk helsevern
  • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig. Nivå tilsvarende B2 eller "Bergenstesten".
  • Kjennskap til norsk regel- og lovverk

  Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet
  • Ansvarsbevisst og engasjert
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe tverrfaglig
  • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
  • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø

  Vi tilbyr

  • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
  • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
  • Individuell veiledning gis i henhold til ønsker og behov
  • Mulighet for forskning og/eller klinisk utviklingsarbeid
  • Flyttegodtgjørelse etter avtale
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
  • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring

  Annet

  Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Sørlandet sykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Hilde Thomassen
  Tittel: Enhetsleder
  Telefon: 909 67 092
  Navn: Joyce Isabella Pigao
  Tittel: Avdelingssjef
  Telefon: 463 71 282
  Navn: Ønsker ikke kontakt med annonseselgere
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  DPS Østre Agder, Døgnenhet, Arendal
  Rykeneveien 106
  4824 Bjorbekk
  Søk på stillingen
  Mer om arbeidsgiver

  Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image